• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słowianie wschodni

  Przeczytaj także...
  Radymicze – plemię słowiańskie, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Dulebowie, Dudlebowie – plemię zachodniosłowiańskie zamieszkujące w IX wieku górne dorzecze Wełtawy w Kotlinie Czeskiej w okolicach grodu Dudleby. U Al-Masudiego Dulâbe.

       Słowianie zachodni

       Słowianie wschodni

       Słowianie południowi

  Plemiona Słowiańskie w VIII-X w. w świetle informacji "Powieści dorocznej" (na podstawie opracowania prof. Wojciecha Szymańskiego)
  Słowianie wschodni w VIII-IX w.

  Słowianie wschodniindoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca wschodnią i część środkowej partii tego kontynentu, licząca około 210 mln ludzi.

  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.

  Do Słowian wschodnich zalicza się obecnie: Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i Rusinów.

  W okresie VIII-X wiek na terytorium Słowiańszczyzny Wschodniej według informacji przekazanych przez Powieść minionych lat, zamieszkiwały następujące plemiona:

 • Siewierzanie
 • Polanie (wschodniosłowiańscy)
 • Drewlanie
 • Dregowicze
 • Połoczanie
 • Słowianie Ilmeńscy zwani też Słowienami lub Słowianami nowogrodzkimi
 • Większość historyków do Słowian wschodnich zalicza również:

 • Chorwatów wschodnich
 • Tywerców
 • Uliczów
 • Krywiczów
 • W nauce przedmiotem dyskusji nad przynależnością do Słowian zachodnich lub Słowian wschodnich pozostają następujące plemiona:

  Drewlanie (ukr. Деревляни, ros. Древляне) – jedno z plemion należące do grupy wschodnich plemion słowiańskich.Polanie (ukr. Поляни, Poljany, ros. Поляне, Poljanie) – plemię wschodniosłowiańskie, zamieszkujące od VI w. do X w. oba brzegi środkowego Dniepru.
 • Wiatycze
 • Radymicze
 • Dulebowie
 • Wołynianie
 • Bużanie
 • Nestor powyższych plemion za Słowian wschodnich nie uważał.

  Przypisy

  1. Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, s. 61  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.
  Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.
  Chorwaci wschodni (ukr. Білі хорвати, Biali chorwaci) – plemię wschodniosłowiańskie wymienione czterokrotnie w kronice Nestora.
  Nestor także Nestor Kronikarz, Nestor z Kijowa (ros. i ukr. Нестор, ur. ok. 1050, zm. ok. 1114) – kronikarz, mnich pieczerskiego monasteru.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Powieść minionych lat (ros. Повесть временных лет (Повѣсть временныхъ лѣтъ), ukr. Повість минулих літ, inne polskie nazwy: Powieść doroczna, Powieść lat minionych, Kronika Nestora) - staroruski latopis, opisujący dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych (przybycie Ruryka) do początku XII wieku, podstawowe źródło do poznania historii wczesnej Rusi Kijowskiej.
  Indoeuropejczycy – umowna nazwa grupy ludów posługujących się językami indoeuropejskimi, pochodzącymi wedle językoznawców od wspólnego praindoeuropejskiego korzenia. Dawniej wszystkich Indoeuropejczyków nazywano Ariami, obecnie nazwa ta jest używana jedynie w odniesieniu do ludów indoirańskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.