• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słopniczanka

  Przeczytaj także...
  Mogielica – potok, dopływ rzeki Słopniczanki. Jest jednym z największych jej dopływów. Ma źródła na północno-wschodnich stokach Mogielicy, najwyżej położone znajdują się na wysokości 1085 m. Zlewnia Mogielicy znajduje się w całości w obrębie miejscowości Słopnice i obejmuje teren między Świerczkiem, Mogielicą i Dzielcem. Mogielica spływa początkowo w kierunku północnym, niżej zmienia kierunek na północno-wschodni i na osiedlu Putówka uchodzi do Słopniczanki jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości około 465 m, w miejscu o współrzędnych 49°41′00,7″N 20°20′33,8″E/49,683528 20,342722. Wzdłuż dolnego biegu Mogielicy, od osiedla Putówka prowadzi droga, ślepo kończąca się na osiedlu Wróblówka pod górą Mogielica.Cichoń (929 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, położony w tzw. paśmie Ostrej. Przez miejscową ludność nazywany był Tokoniem, co mogłoby wskazywać, że kiedyś odbywały tu swoje toki, obecnie bardzo rzadkie, głuszce. Cichoń stanowi naturalną granicę między gminą Łukowica (miejscowość Młyńczyska) a gminą Słopnice. Góra jest zalesiona, najwyżej podchodzą pola uprawne od strony południowo-zachodniej (osiedle Piechotówka należące do wsi Słopnice i osiedla Ślagi należące do wsi Zalesie). Ze ścieżki turystycznej prowadzącej górnym skrajem lasu ponad tymi polami uprawnymi rozległe widoki. Widać: Gorc, Turbacz, Jasień, Krzystonów, pobliską Mogielicę i Łopień, a z tyłu za nimi Śnieżnicę. W dolnych partiach występuje głównie buczyna karpacka, wyżej lasy iglaste z przewagą świerka i jodły. Spływające z jego zboczy potoki są dopływami rzeki Słopniczanka i potoku Stara Wieś (zlewnia rzeki Łososiny), oraz potoków Jastrzębik i Zbludza (zlewnia Dunajca).
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Czarna Rzeka na Zaświerczu

  Słopniczanka – potok, prawobrzeżny dopływ rzeki Łososina. Płynie przez środek wsi Słopnice w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. Jej źródła znajdują się na zachodnich stokach Cichonia i pod Przełęczą Słopnicką na wysokości 860 m n.p.m.. Główne dopływy to potoki: Babieniec, Czarna Rzeka, Janowski Potok, Michałkowski Potok, Mogielica. Pozostałe mniejsze potoki będące dopływami Słopniczanki to: Podwisiołki, Brodkówka, Czarna Rola, Głębiec, Rola i potok bez nazwy, płynący spod Łopienia.

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Gatunek niezagrożony. W Polsce nie ma znaczenia gospodarczego.

  Słopniczanka ma długość ok. 14 km (w prostej linii 11,2 km) i niemal cała jej zlewnia znajduje się na terenie Słopnic. Uchodzi do Łososiny w miejscowości Tymbark, niecałe 2 km od granic wsi Słopnice, na wysokości ok. 420 m n.p.m. W pobliżu ujścia znajdują się tutaj efektowne progi skalne, tzw. Tabacorz, które uznane zostały za pomnik przyrody i stanowisko dokumentacyjne. Średni spadek wynosi 3,14%. Rzeka, podobnie, jak inne rzeki Karpat, charakteryzuje się dużą zmiennością stanu wód i dużym potencjałem powodziowym. W czasie wielkiej powodzi w 1977 r. wyrządziła szkody na kwotę 670 tysięcy zł. Jest typową rzeką górską o dużym spadku, kamienistym korycie, charakteryzującym się dużą zmiennością trasy przebiegu. W czasie silnych opadów deszczu wielkie masy płynącej nią wody i toczone przez nią kamienie powodują niszczenie brzegów w niektórych miejscach i odkładanie masy kamieni i żwiru w innych. Ogólnie jednak procesy niszczące przeważają nad akumulacją, w wyniku czego następuje stałe pogłębianie i poszerzanie koryta rzeki.

  Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.Głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) – gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae).

  Rzeka jest zarybiona. Badania czystości wód przeprowadzone w 2005 r. pozwoliły zaliczyć jej wody do III klasy czystości wód w skali 5-stopniowej, jako wody zadowalającej jakości. Badania przeprowadzane były u jej ujścia w Tymbarku, a więc w najbardziej zanieczyszczonym miejscu. W górnej części biegu jej potoków woda ma jeszcze lepszą jakość. Według typologii rybackiej Słopniczanka jest krainą pstrąga. Dominującymi gatunkami są pstrąg potokowy i kleń, a gatunkami towarzyszącymi głowacz pręgopłetwy, śliz, strzebla potokowa, jelec. Według prawa wędkarskiego na Słopniczance można łowić tylko na sztuczne muchy.

  Słopnice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Słopnice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Dawniej Słopnice należały do gminy Tymbark. Obecnie miejscowość jest siedzibą gminy Słopnice i zarazem jedyną miejscowością należącą do tej gminy.Przełęcz Słopnicka (759 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Cichoniem (929 m) a Zapowiednicą (763 m). Przez przełęcz biegnie droga ze Słopnic do osiedla Bukowina należącego do Zalesia. Przełęcz Słopnicka, oraz cały grzbiet łączący Mogielicę z Cichoniem, stanowią również naturalną granicę pomiędzy Słopnicami, po północnej stronie przełęczy, i Zalesiem po stronie południowej.

  Nazwa rzeki pochodzi od dawnego przyrządu do łowienia pstrągów zwanego słopem. W początkach osadnictwa w dolinie rzeki było tutaj mnóstwo pstrągów, na które miejscowi osiedleńcy polowali za pomocą słopa. Ryby stanowiły cenne uzupełnienie skromnego pożywienia. Z czasem ryby wyłapano niemal zupełnie, przyrząd poszedł w zapomnienie, ale przetrwała nazwa Słopniczanie, nadana żyjącym nad tą rzeką mieszkańcom przez sąsiadów. Od nazwy mieszkańców z kolei pochodzi nazwa wsi i rzeki. Rzeka pełniła też inną jeszcze, już historyczną rolę – w dawnych czasach dzieliła tę wieś na dwie części: Słopnice Królewskie, znajdujące się po jej południowej stronie i Słopnice Szlacheckie, leżące po północnej stronie.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.Tymbark – wieś gminna (1357-1934 miasto) w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Wykaz wód płynących Polski. [dostęp 2014-11-04].
  2. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  3. Tabacorz na stronie www.beskidwyspowy.prv.pl
  4. Gmina Dobra. [dostęp 24 czerwca 2008].
  5. Powiat limanowski. Inwentaryzacja zasobów i składników przyrody. [dostęp 21 kwietnia 2008].
  6. Stan czystości wód powierzchniowych w rejonie Limanowej w 2005 r.. [dostęp 21 kwietnia 2008].
  7. Stanisław ks. Wojcieszak: Słopnice. Dzieje wsi i parafii. ISBN 83-911518-0-8.
  Tabacorz – głazy i wychodnie skalne na potoku Słopniczanka w miejscowości Tymbark w powiecie limanowskim, województwie małopolskim. Znajdują się na wysokości 392 – 396 m n.p.m. u południowych podnóży góry Paproć przy kładce dla pieszych, którą można przekroczyć potok. Słopniczanka w tym miejscu ma całkowicie skaliste koryto z niewielkimi kaskadami i baniorami. Na wystających z nurtu rzeki płytach piaskowca znajdują się ślady pełzania jeżowców pochodzące z okresu Morza Tetydy, które kiedyś pokrywało ten teren.Powiat limanowski – powiat w Polsce (w południowej części województwa małopolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Śliz pospolity, śliz, śliz zwyczajny (Barbatula barbatula) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny przylgowatych (Balitoridae).
  Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) – ryba z rodziny łososiowatych (Salmonidae), należąca do gatunku Salmo trutta, ekologiczna odmiana troci atlantyckiej (S. t. trutta) przystosowana do życia wyłącznie w wodach słodkich.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Czarna Rzeka – potok górski w Beskidzie Wyspowym, lewy dopływ Słopniczanki. Ma źródła na północnych stokach Mogielicy, na wysokości około 1010 m. Spływa w północno-zachodnim kierunku. Na należącym do Słopnic Zaświerczu płynie głębokim wąwozem między Świerczkiem a Łopieniem, silnie podmywając stoki Świerczka. W miejscu tym na stokach Świerczka istnieje podmyta przez Czarną Rzekę duża wychodnia o bardzo stromych ścianach, w której prześledzić można budowę fliszu karpackiego. Są tutaj warstwy cienko, średnio i gruboziarnistych piaskowców, łupki, iłołupki i warstwy hieroglifowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.