• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sławsko

  Przeczytaj także...
  Powiat sławieński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sławno, pomimo że największym miastem powiatu jest Darłowo.Sławsko Dolne – wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno.
  Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.

  Sławsko (niem. Alt Schlawe) – wieś w północnej Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno. W pobliżu wsi znajdują się ślady starego grodziska. Patrz: Sławsko (grodzisko)

  W miejscowości ma remizę jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Nazwa i historia[]

  Obecna nazwa została nadana miejscowości po 1945, wcześniej określanej jako Alt Schlawe (niem. = Stare Sławno). Wieś usytuowana w miejscu osady przedlokacyjnej Sławna położonej na północ od miasta. Sławno było stolicą księstwa: Wartzislaus Zlauine został wspomniany w 1186 roku, później (1200) źródła wymieniają Dobroslaua de Slauna ( Dobrosławę ze Sławna). Nazwa księstwa występuje jako terre Sianie w 1222, terre Slauensis w 1223, de terra Zlauna w 1277, etc. W słowiańskim nazwa ta brzmiała Sloцno lub Sloцąvno. Łączy się ją bądź z nazwą Słowianie, bądź z rdzeniem *slov-1/*slav-, który pojawia się w wielu nazwach wodnych, oznaczał więc jakieś mokre lub położone nad wodą miejsce.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Sławno – gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim, w południowo-wschodniej części powiatu sławieńskiego.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

  Zobacz też[]

 • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sławsku
 • Sławsko Dolne
 • Przypisy

  1. Wykaz OSP w KSRG w wojewódzktwie zachodniopomorskim w lutym 2011 r.. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 2011-03-02. [dostęp 2011-08-14].
  2. Ewa Rzetelska- Feleszko; Słowiańskie Nazewnictwo Pomorza Środkowego [w:]VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, str. 17, Materiały- Darłowo 2000
  Sławsko (grodzisko) - jest to grodzisko nizinne całkowicie już zniwelowane, typu pierścieniowatego, usytuowane wśród podmokłych łąk, pochodzące z X- XII wieku. Grodzisko przypisywane jest Słowianom. Grodzisko jest oddalone 0,5 km w kierunku południowo-wschodnim od miejscowości Sławsko.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).
  Sławno (kaszb. Słôwno, niem. Schlawe) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Wieprzą i strugą Moszczenicą, ok. 20 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Kościół św. Piotra i Pawła w Sławsku – siedziba wikarii parafialnej należącej do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie. Miejscowość o niemieckiej nazwie Alt Schlawe (Sławsko) w dokumentach występuje pod następującymi nazwami:
  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzieli się na trzy poziomy:
  Remiza strażacka – rodzaj budynku służący do magazynowania sprzętu przeciwpożarowego (pompy, samochody pożarnicze i inne), osobistego sprzętu ochronny, węży pożarniczych, gaśnice i inny sprzęt gaśniczy. Mogą tu też znajdować się pomieszczenia mieszkalne i biurowe jak świetlica, warsztat czy pralnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.