• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sławomir Pietras

  Przeczytaj także...
  Gmach Teatru Miejskiego wzniesiono przy ulicy Świdnickiej w latach 1839 - 1841 wg projektu Carla Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną i widownią na około 1600 miejsc. Po pożarach (w 1865 i 1871), budynek przebudowano podwyższając widownię i nadscenium, dostawiono pawilon malarni i rozbudowano portyk oraz ozdobiono z zewnątrz malowidłami. Odbudową z 1865 kierował Karl Lüdecke, a tą z 1871-1872 Karl Schmidt. W 1871 postawiono także na krawędzi dachu rzeźby muz wykonane ze sztucznego piaskowca (obecnie stoją tam odlewy z zaginionych oryginałów wykonane na początku XXI wieku). Po 1945 usunięto zniszczone pociskami figury muz oraz z przyczyn politycznych zdjęto z fasady nieuszkodzone popiersia artystów niemieckich: Beethovena, Goethego, Mozarta i Schillera oraz skuto freski Schmidta z zewnętrznej ściany. W 1954-1956 rozbudowano południową część budynku. Gruntowna modernizacja rozpoczęła się w 1997 a zakończyła w 2006.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu Teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród trzech scen Teatru Narodowego.

  Sławomir Pietras (ur. 28 listopada 1943 w Czeladzi) – polski działacz kulturalny, dyrektor naczelny polskich teatrów operowych, popularyzator opery i baletu, z wykształcenia prawnik.

  Życiorys[]

  Urodził się 28 listopada 1943 w Czeladzi. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów założył Towarzystwo Przyjaciół Opery w Poznaniu i został jego pierwszym prezesem.

  W latach 1969–1970 pracował jako kierownik artystyczny Estrady Poznań, a w latach 1970–1971 jako asystent dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu. Następnie był dyrektorem administracyjnym Opery Wrocławskiej (1971–1972 i 1979–1982), Operetki Dolnośląskiej we Wrocławiu (1972–1973) i Polskiego Teatru Tańca-Baletu Poznańskiego (1973–1979). Pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi (1982–1991) i Opery Wrocławskiej (1990–1991). Był dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego w Warszawie (1991–1995), Teatru Wielkiego w Poznaniu (1995–2009) i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (2005–2006).

  Prezydent Poznania wybierany jest przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Jest organem wykonawczym miasta Poznania jako jednostki samorządu terytorialnego.Tytuł nadawany ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta stołecznego Warszawy. W latach 1918-1929 był nadawany przez Radę Miejską. Tradycję wznowiła, z okazji Święta Warszawy 21 kwietnia, Rada Warszawy w 1992 roku nadając tytuły Stanisławowi Broniewskiemu "Orszy", Aleksandrowi Gieysztorowi, Janinie i Zbigniewowi Porczyńskim oraz Jerzemu Waldorffowi. Zgodnie z przepisem paragrafu 5 Statutu Miasta Stołecznego Warszawy uchwalonego 10 stycznia 2008 "Honorowe Obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy, (...) jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. (...)" Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć Prezydent Warszawy, kluby radnych lub rada dzielnicy. Osoby wyróżnione mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w: sesjach Rady Miasta; uroczystościach Miasta; imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych organizowanych przez Miasto, a także mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

  Dyrektor artystyczny Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, Festiwalu Ave Maria w Czeladzi, Festiwalu Hoffmannowskiego w Poznaniu i Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego im. Romana Maciejewskiego. Inicjator m.in. Poznańskich Dni Verdiego i Poznańskiej Wiosny Baletowej. W kierowanych przez siebie teatrach organizował warsztaty operowe dla publiczności popularyzujące operę i balet.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.

  W latach 1992–1993 zasiadał w Radzie ds. Kultury przy Prezydencie RP.

  W wyborach samorządowych w 2002 ubiegał się o urząd Prezydenta Poznania jako kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy. W I turze wyborów zdobył 11,38% głosów, uzyskując 4. wynik.

  Felietonista tygodnika „Angora”.

  Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Samo honorowe obywatelstwo może być:Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, zwany też Operą Poznańską – teatr w Poznaniu przy ul. Fredry 9 (Dzielnica Cesarska).

  Odznaczenia[]

  Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim tego samego orderu. Otrzymał tytuł Zasłużonego Działacza Kultury. Przyznano mu honorowe obywatelstwo Będzina (2000), Czeladzi (2004) i Warszawy (2012).

  Czeladź – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, położona w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Brynicą, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest najstarszym miastem powiatu będzińskiego oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego, prawa miejskie otrzymało w XIII w.Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (SLD-UP) – koalicja wyborcza utworzona 17 grudnia 2000 (trwająca do 2005 i reaktywowana w 2009), a także koalicja rządowa w latach 2001–2004 (do 2003 wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym).

  Przypisy[]

  1. Nota biograficzna Sławomira Pietrasa na stronie miasta Czeladzi. czeladz.org.pl. [dostęp 2014-01-05].
  2. Nota biograficzna Sławomira Pietrasa na stronie miasta Będzina. bedzin.pl (arch.), 2011-10-12. [dostęp 2016-07-18].
  3. Nota biograficzna Sławomira Pietrasa. taniecpolska.pl. [dostęp 2014-10-05].
  4. Lista kandydatów w wyborach na urząd prezydenta miasta Poznania. pkw.gov.pl. [dostęp 2014-10-05].
  5. Wyniki wyborów na urząd prezydenta miasta Poznania. pkw.gov.pl. [dostęp 2014-10-05].
  6. Redakcja „Angory”. angora.com.pl. [dostęp 2016-02-14].
  7. M.P. z 2000 r. Nr 21, poz. 439 – pkt 27. [dostęp 2014-10-05].
  8. Nota biograficzna Sławomira Pietrasa na stronie Rady Miasta Warszawy. radawarszawy.um.warszawa.pl. [dostęp 2014-01-05].
  Wybory samorządowe w 2002 r. odbyły się dnia 27 października 2002 roku. Druga tura wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się dwa tygodnie później 10 listopada. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125) weszło w życie z dniem ogłoszenia [1].Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Teatr Wielki w Łodzi – największy łódzki teatr, specjalizujący się w wystawianiu oper, operetek i przedstawień baletowych. Otwarty 19 stycznia 1967 roku r. Do chwili obecnej wystawiono w nim ponad 280 premier. Teatr należy do jednej z najważniejszych scen operowych w Polsce. Dyrektorem naczelnym teatru jest Wojciech Nowicki, a artystycznym – Waldemar Zawodziński.
  Angora – tygodnik publikujący wybrane artykuły z polskich i światowych gazet i czasopism, a także własne artykuły i felietony. Dział zawierający przegląd prasy zagranicznej nosi nazwę "Peryskop" , powstał on w 2001 roku. Zawiera też Angorkę - pismo przeznaczone dla dzieci, które mówi o wydarzeniach na świecie w sposób dla nich przystępny. Zawiera także humorystyczne obrazki ze świata polityki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.