• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sławomir Bugajski

  Przeczytaj także...
  Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) - instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach zajmujący się badaniami z zakresu modelowania sieci komputerowych, przetwarzania obrazów, multimediów, eksploracji 3D i informatyki kwantowej.
  Sławomir Bugajski
  (1941-2003)

  Sławomir Wawrzyniec Bugajski (ur. 15 listopada 1941, zm. 6 marca 2003 w Katowicach) – polski fizyk, specjalista w dziedzinie mechaniki kwantowej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Struktur Kwantowych (ang. International Quantum Structure Association). Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  W prasie podziemnej używał pseudonimów Norbert Liszka, Jan Wysocki, Alfred B. Gruba.

  Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1970, broniąc pracy Przestrzeń stanów i przestrzeń prawdopodobieństw w niehilbertowskiej mechanice kwantowej. W 1999 uzyskał tytuł doktora habilitowanego (tytuł pracy: Mechanika kwantowa i operacyjna teoria prawdopodobieństwa).

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Jerzy Klamka (ur. 31 maja 1944 w Libiążu) – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prezes Oddziału PAN w Katowicach.

  W latach 1965-1982 był pracownikiem naukowym w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. W październiku 1982 został zwolniony z pracy z przyczyn politycznych. Do 1986 objęty zakazem zatrudnienia na uczelniach. W latach 1983-1986 utrzymywał się z działalności rzemieślniczej. W latach 1986-1989 był pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej, aby w 1990 powrócić do pracy w UŚ. W latach 2001-2003 pracował w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

  Solidarność Walcząca – polska, antykomunistyczna organizacja podziemna założona we Wrocławiu w czerwcu 1982 przez Kornela Morawieckiego wspólnie m.in. z Pawłem Falickim.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Początkowo należał do PZPR (od 1960 do wiosny 1981), potem do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zainicjował wydawanie „Biuletynu Konspiracyjnego Komitetu Oporu UŚ”. Od 15 maja do 24 czerwca 1982 był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Był organizatorem i pierwszym przewodniczącym oddziału katowickiego Solidarności Walczącej. Zainicjował wydawanie pism redakcji Podziemny Informator Katowicki oraz „Wolni i Solidarni”. Był prześladowany z przyczyn politycznych (zatrzymania na 48 godzin, grzywna w 1983, pobicie w 1985).

  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

  Publikacje[]

 • S. Bugajski, J.A.Miszczak, On entanglement at tripartite states
 • E.G. Beltrametti, S. Bugajski, Entanglement and classical correlations in the quantum frame
 • E. G. Beltrametti, S. Bugajski Correlations and entanglement in probability theory
 • Mechanika kwantowa II, Wykład dla studentów fizyki teoretycznej
 • Stefan Węgrzyn, Jerzy Klamka, Sławomir Bugajski, i in., Nano i kwantowe systemy informatyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, ISBN 83-7335-295-3
 • S. Bugajski, J. Klamka, S. Węgrzyn, Foundations of quantum computing. Part II, Theoretical and Applied Informatics (formerly Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej), Vol. 14, No. 2, pp. 93-106 (2002). PDF
 • S. Bugajski, J. Klamka, S. Węgrzyn, Foundations of quantum computing. Part I, Theoretical and Applied Informatics (formerly Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej), Vol. 13, No. 2, pp. 97-142 (2001). PDF
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • „Sławek”
 • Zespół Kwantowych Systemów Informatyki w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
 • Stefan Węgrzyn (ur. 20 maja 1925 w Krakowie, zm. 28 lipca 2011 w Gliwicach) – fizyk, inżynier, automatyk, informatyk, specjalista teorii regulacji, profesor, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.