• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sławno - województwo łódzkie

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sławnowieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Sławno.

  Do 1954 roku siedziba gminy Janków. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie piotrkowskim

  Przez miejscowość przepływa rzeczka Słomianka, prawobrzeżny dopływ Pilicy.

  W 2005 roku polski paleontolog Adrian Kin (Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops & Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego) odkrył w tutejszym kamieniołomie niezwykle liczne i doskonale zachowane skamieniałości morskich i lądowych organizmów, zachowane w skałach wapiennych powstałych w późnojurajskim morzu sprzed 148 milionów lat.

  Adrian Kin (ur. 12 lutego 1979 w Łodzi, zm. 26 czerwca 2012) – polski paleontolog i geolog, popularyzator nauki, kolekcjoner skamieniałości.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Zabytki[]

  Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół parafialny pw. św. Gereona, 1852, nr rej.: 412 z 15.01.1957 oraz 629 z 28.10.1971

  Przypisy

  Słomianka, niewielka rzeka dorzecza Pilicy, długości ok. 19 km, prawy dopływ Pilicy. Wypływa w okolicach wsi Kozenin, na wschód od Opoczna i kierując się początkowo na północ dopływa do miejscowości Sławno po czym zmienia kierunek na północno-wschodni i w miejscowości Antoniówka przepływa pod drogą wojewódzką 713. Płynąc dalej w kierunku północnym mija jeszcze wieś Trojanów a potem jej nurt biegnie wśród lasów aż do samego ujścia do Pilicy, w okolicach miejscowości Inowłódz.Województwo piotrkowskie w latach 1975-1998, o powierzchni 6266 km². Administracyjnie dzieliło się na 11 miast oraz 56 gmin. Stolicą województwa piotrkowskiego był Piotrków Trybunalski. 1 stycznia 1999 zostało włączone do województwa łódzkiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Powiat opoczyński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Opoczno.
  Gmina Janków (od 1973 gmina Sławno) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim, łódzkim i ponownie kieleckim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Janków (obecnie Psary), lecz siedzibą władz gminy było Sławno .
  Pilica – rzeka w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 8341 km². Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkowej Wisły.
  Gmina Sławno (do 1954 gmina Janków) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.