• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzewnie - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Obryte – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Łaś – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Rzewnie. Według administracji kościelnej miejscowość należy do parafii Szelków.

  Rzewnie (daw. gmina Sielc) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Siedziba gminy znajduje się w Rzewniu.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2730 osób.

  Gmina Czerwonka (dawn. gmina Perzanowo) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Struktura powierzchni[]

  Gmina Rzewnie w powiecie makowskim

  Według danych z roku 2002 gmina Rzewnie ma obszar 111,72 km², w tym:

 • użytki rolne: 67%
 • użytki leśne: 24%
 • Gmina stanowi 10,49% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Powiat makowski - powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Maków Mazowiecki.Gmina Długosiodło – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Dla porównania w roku 1995 gmina liczyła 3064 osoby (1536 mężczyzn i 1528 kobiet). Przypadało wówczas 27 osób na km².

  Migracje ludności (1995). :

  Napływ

  Odpływ

  Saldo migracji: -20

  Przyrost naturalny (1995):

  w liczbach bezwzględnych:

  na 1000 osób:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Rzewnie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Rzewnie.png

  Słojki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Rzewnie. Wieś dawniej nazywała się SłowikiPodział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sołectwa[]

  Bindużka, Boruty, Brzóze Duże, Brzóze Małe, Chrzanowo, Chrzczony, Dąbrówka, Drozdowo, Grudunki, Łachy Włościańskie, Łasiewity, Łaś, Małki, Mroczki-Kawki, Napiórki Butne, Napiórki Ciężkie, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Nowy Sielc (sołectwa: Nowy Sielc i Nowy Sielc-Wieś), Orłowo, Pruszki, Rzewnie, Słojki, Stary Sielc.

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Łachy Włościańskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Rzewnie.

  Sąsiednie gminy[]

  Czerwonka, Długosiodło, Goworowo, Obryte, Różan, Rząśnik, Szelków

  Przypisy

  1. Urząd Statystyczny w Warszawie
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Rocznik Statystyczny województwa ostrołęckiego, Urząd Statystyczny w Ostrołęce, Ostrołęka 1996, s., 52
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rzewnie, w oparciu o dane GUS.
  Gmina Goworowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo ostrołęckie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w połnocno- wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: ciechanowskim od zachodu, siedleckim od południa, olsztyńskim od północy, suwalskim od północy, łomżyńskim od wschodu oraz ze stołecznym warszawskim . W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim oraz w warmińsko - mazurskim (Gmina Rozogi) .
  Gmina Sielc (do 1868 gmina Sielc I, od 1973 gmina Rzewnie) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. warszawskim (dzisiejsze woj. mazowieckie). Nazwa gminy pochodzi od wsi Sielc, lecz siedzibą władz gminy były Małki .
  Gmina Szelków (dawn. gmina Smrock) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
  Gmina Różan – to gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.