• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzeszów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Boguchwała – miasto w Polsce położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Wisłokiem, graniczące bezpośrednio z Rzeszowem przy trasie międzynarodowej E371.Rzeszów jest największym węzłem kolejowym w województwie podkarpackim i jednym z najważniejszych w południowo-wschodniej Polsce.
  Kościół Świętego Krzyża wraz zabudową konwentu popijarskiego, w którym mieści się siedziba Muzeum Okręgowego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego (widok od strony murów miejskich).

  Rzeszów (łac.: Resovia; ukr: Ряшів rosyj.: Жешув; jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego i siedziba władz powiatu rzeszowskiego. Jest centralnym miastem aglomeracji rzeszowskiej oraz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Rozwadów (jid. ראָזוועדאָוו–Rozvedov) – dzielnica w północnej części Stalowej Woli, w latach 1690-1973 samodzielne miasto. Dawniej duży węzeł kolejowy.Andrzej Bryg (ur. 12 czerwca 1961 r. w Rzeszowie; zm. 25 sierpnia 2001 r. w Krakowie) – polski aktor filmowy i teatralny.

  Według danych Urzędu Miasta w dniu 29 czerwca 2016 roku mieszkało w Rzeszowie 187 208 osób.

  Rzeszów posiada międzynarodowy port lotniczy oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny ukierunkowany na przemysł nowych technologii. Na terenie miasta działa również Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko jak również dwie pozostałe SSE. W mieście znajdują się duże państwowe uczelnie, tj. Uniwersytet Rzeszowski (12 wydziałów) i Politechnika Rzeszowska oraz kilka niepublicznych m.in.: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna oraz WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, będące jednymi z największych niepublicznych uczelni w kraju.

  Ligustr (Ligustrum L.) – rodzaj roślin należący do rodziny oliwkowatych (Oleaceae). Liczy ok. 50 gatunków pochodzących z południowo-wschodniej Azji, północno-zachodniej Afryki, Europy i Ameryki Północnej. Rozprzestrzeniły się również w Australii, gdzie często są uciążliwymi chwastami. W Europie zadomowiony jest jedynie ligustr pospolity (L. vulgare). Gatunkiem typowym jest Ligustrum vulgare L..Tadeusz Ferenc (ur. 10 lutego 1940 w Rzeszowie) – polski polityk, poseł na Sejm IV kadencji, od 2002 prezydent Rzeszowa.

  W mieście działają trzy konsulaty honorowe: Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Rzeszów jest członkiem Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Eurocities – zrzeszającego miasta z całej Europy.

  Dawna rezydencja magnaterii polskiej. W XVI wieku Mikołaj Spytko Ligęza założył związek terytorialny, składający się z miasta Rzeszowa i pobliskich terenów, pod nazwą „Państwo Rzeszowskie”.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Art déco – styl w sztuce: architekturze, malarstwie, grafice oraz w architekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach 1919–1939. Nazwa wywodzi się od francuskiego art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, w rozumieniu jakie język polski łączy z urządzaniem wnętrz (czyli "dekorowaniem"); termin décoratif nie oznacza w tym wypadku "zdobienia".

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 2.1 Geologia
 • 2.2 Klimat
 • 2.3 Przyroda Rzeszowa
 • 2.4 Hydrologia
 • 2.5 Parki i tereny leśne
 • 3 Historia
 • 3.1 Nazwa miasta
 • 4 Polityka, administracja i sądownictwo
 • 4.1 Miasto a region
 • 4.2 Samorząd
 • 4.3 Zarządcy miasta
 • 4.4 Sądownictwo
 • 4.5 Polityka
 • 4.6 Podział administracyjny miasta
 • 4.7 Rozwój terytorialny
 • 5 Ludność
 • 5.1 Demografia
 • 5.2 Społeczność
 • 5.3 Poziom życia
 • 5.4 Przemysł
 • 5.4.1 Specjalne Stefy Ekonomiczne
 • 5.5 Handel
 • 5.6 Hotele
 • 5.7 Mieszkania
 • 6 Transport
 • 6.1 Transport drogowy
 • 6.2 Mosty
 • 6.3 Transport miejski
 • 6.4 Komunikacja podmiejska
 • 6.5 Międzymiastowa komunikacja autobusowa
 • 6.6 Transport kolejowy
 • 6.7 Transport lotniczy
 • 7 Bezpieczeństwo publiczne
 • 7.1 Szpitale
 • 7.2 Wojsko
 • 8 Edukacja
 • 8.1 Uczelnie
 • 8.2 Instytuty Naukowo-Badawcze
 • 9 Kultura i rozrywka
 • 9.1 Europejski Stadion Kultury
 • 9.2 Festiwale
 • 9.3 Teatry
 • 9.4 Filharmonia
 • 9.5 Kina
 • 9.6 Kabarety
 • 9.7 Muzea
 • 9.8 Biblioteki
 • 10 Architektura
 • 10.1 Urbanistyka
 • 10.2 Zabytki i miejsca historyczne
 • 10.3 Zamki, dwory i pałace
 • 10.4 Synagogi
 • 10.5 Pomniki i miejsca pamięci narodowej
 • 11 Wspólnoty religijne
 • 12 Media
 • 13 Sport
 • 13.1 Żużel
 • 13.2 Piłka nożna
 • 13.3 Piłka siatkowa
 • 13.4 Koszykówka
 • 13.5 Łucznictwo
 • 13.6 Speedball
 • 13.7 Skoki do wody
 • 13.8 Futbol amerykański
 • 13.9 Rugby
 • 13.10 Futsal
 • 13.11 Zapasy
 • 13.12 Obiekty sportowe
 • 14 Turystyka i rekreacja
 • 14.1 Podziemna trasa turystyczna
 • 14.2 Szlaki turystyczne
 • 15 Współpraca międzynarodowa
 • 15.1 Miasta partnerskie
 • 16 Znani ludzie związani z Rzeszowem
 • 16.1 Urodzeni w Rzeszowie
 • 17 Zobacz też
 • 18 Przypisy
 • 19 Linki zewnętrzne
 • Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.

  Położenie[]

  Rzeszów leży na pograniczu dwóch makroregionów fizycznogeograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Środkowobeskidzkiego. Dokładnie według podziału mezoregionów Kondrackiego główna część miasta leży na Podgórzu Rzeszowskim, północny kraniec miasta w Pradolinie Podkarpackiej, a południowa część miasta na Pogórzu Dynowskim.

  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Baranówka – jedna z największych dzielnic Rzeszowa ulokowana na terenach pól uprawnych zachodniej części dawnej wsi Staromieście. Dominuje tu zabudowa wielorodzinna (bloki). W 2004 roku na Baranówce zameldowanych na stałe było 23914 mieszkańców, z czego 4555 poniżej 18 roku życia, a 19359 powyżej 18 roku życia.

  Rzeszów położony jest na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłok. Ścisłe centrum miasta ułożone jest na rędzinie. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki było zjawiskiem niekorzystnym, do momentu regulacji w początkach XIX w. W dość znacznym zakresie mógł zmieniać się bieg jej koryta (w obrębie tzw. tarasu łęgowego). Taki stan rzeczy opisuje w 1903 Wilhelm Friedberg. Ponadto wedle jego badań miasto otoczone było licznymi bagnami np. osuszonym Żabnikiem od zachodu. Podobnej charakterystyki dokonał A. Kamiński, który opisuje XVI-wieczną miejscowość jako „pagórek położony wśród mokradeł i bagien, w kotlinie, którą wypełnia niska terasa na lewym brzegu Wisłoka, pochodzenia dyluwialnego” (częściowo, niektóre mokradła tworzone były sztucznie w celu poprawy obronności miasta).

  Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (ang.: Rzeszów International Airport, kod IATA: RZE, kod ICAO: EPRZ) – międzynarodowy port lotniczy położony 10 km od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka. W 2012 lotnisko obsłużyło 562 000 pasażerów, co dało mu 7. miejsce w Polsce pod względem ilości pasażerów. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce posiada drugą co do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach 3 200 x 45 m. Pole wzlotów oraz lotnisko w Jasionce powstało w roku 1941 tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej.Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. – przedsiębiorstwo zajmujące się przede wszystkim produkcją komponentów lotniczych i kompletnych silników lotniczych powstało w kwietniu 1937 roku w Rzeszowie w ramach budowy COP – Centralnego Okręgu Przemysłowego.

  Miasto położone jest na wysokości w przedziale od 197 m n.p.m. (Staromieście) do 384 m n.p.m. (Budziwój). Przecinają się tam szlaki komunikacyjne (DreznoKijów, BiałystokKoszyce). Dystans dzielący miasto Rzeszów od granic ze Słowacją i Ukrainą wynosi ok. 90 km.

  Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ustrzyki Dolne (ukr. Устрики Долішні, ros. Устрики Дольные) – miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Sekcje skoków do wody w Polsce – istnieją tylko w 4 miastach: Częstochowie, Katowicach, Warszawie, Rzeszowie. Skoki do wody są bardzo trudną dyscypliną sportową. Aby ją uprawiać potrzebny jest basen pływacki o głębokości minimum 4 m. Podstawowe wyposażenie basenu do skoków do wody to trampoliny o wysokościach 1m i 3m oraz wieże o wysokościach: 5- 7,5- oraz 10 metrów.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Tylman z Gameren, inaczej Tylman Gamerski, Tylman van Gameren, Tylman de Gameren, niderl. Tielman van Gameren (ur. 3 lipca 1632 w Utrechcie, zm. 1706 w Warszawie) – architekt pochodzenia niderlandzkiego. Był przedstawicielem nurtu klasycyzującego w architekturze dojrzałego baroku.
  Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Most Narutowicza w Rzeszowie − most przez rzekę Wisłok w Rzeszowie, łączący ulicę Naruszewicza oraz ulicę Wierzbową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.248 sek.