• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzemień - województwo podkarpackie

  Przeczytaj także...
  Powiat mielecki - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mielec.Dębica – węzłowa stacja kolejowa w Dębicy, w województwie podkarpackim, w Polsce. Ma 3 perony (2 wyspowe i 1 jednokrawędziowy). Stacja jest obsługiwana przez dwie nastawnie ("Db", "Db1") wyposażone w urządzenia przekaźnikowe typu E. Przez stację przechodzą następujące linie kolejowe:
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Rzemieńwieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Przecław w dolinie Wisłoki. Przez wieś przepływa rzeczka Ruda wpadająca do Tuszymki dopływu Wisłoki.

  W pobliżu miejscowości przebiega linia kolejowa nr 25 prowadząca z Łódzi Kaliskiej do Dębicy z przystankiem Rzemień.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W pierwszej połowie XV w. powstała tam warownia rycerska Tarnowskich. W 1616 Rzemień wszedł w posiadanie Lubomirskich. W 1737 roku Elżbieta Drużbacka zamieszkała w Rzemieniu, kiedy dzierżawił go jej mąż. W latach 1655-1660 był najeżdżany przez Szwedów, a 1768-1772 toczyły się tu walki związane z konfederacją barską.

  Linia kolejowa nr 25, Linia Łódź – Dębica – linia kolejowa łącząca stację Łódź Kaliska ze stacją Dębica.Elżbieta Drużbacka (z domu Kowalska, ur. w 1695 lub 1698, zm. 14 marca 1765 w Tarnowie) – polska poetka epoki późnego baroku, zwana przez współczesnych "słowiańską Safoną" i "Muzą sarmacką".

  W Rzemieniu znajdują się:

 • obronna wieża mieszkalna w stylu późnogotyckim, kilkukrotnie przebudowana (w stylu renesansowym i neogotyckim). Po raz pierwszy castrum Rzemyen wymieniono w źródłach w 1508 roku
 • pałac wzniesiony w roku 1869 dla Gustawa Szaszkiewicza, rozbudowany w 1931 w oparciu o projekt Zygmunta Hendla,
 • wały ziemne z połowy XVII w.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Rzemień z Porębami i Łużem w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Opis miejscowości na stronie gminy
 • Pałac Szaszkiewiczów w Rzemieniu
 • Obronna wieża mieszkalna w Rzemieniu
  PL - Rzemień - zamek - 2012-06-17--18-21-00-01.jpg
  Rzemien2 (js).jpg
  PL - Rzemień - zamek - 2012-06-17--18-25-35-03.jpg

  Przypisy

  1. Piotr Lasek, "Wieża i basteja. Z badań nad wpływem broni palnej na architekturę obronno-rezydencjonalną Królestwa Polskiego w XV-XVI w." s.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Tuszymka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisłoki. Długość Tuszymki wynosi 38,2 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicy miejscowości Bukowiec, na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Jest to jedna z najczystszych rzek na podkarpaciu. W jej wodach żyją szlachetne ryby łososiowate - pstrąg i lipień.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Lubomirscy – ród książęcy herbu Szreniawa bez Krzyża wywodzący się prawdopodobnie z rodu Szreniawitów lub Drużynnitów, żyjących w zakolach rzeki Szreniawy w czasach Mieszka I.
  Tarnowscy – polski ród magnacki, będący w posiadaniu znacznych dóbr w Małopolsce. Od 24 grudnia 1547 hrabiowski, kiedy to Karol V Habsburg, cesarz Świętego Imperium Rzymskiego i król Hiszpanii, nadał hetmanowi Janowi Amorowi Tarnowskiemu dziedziczny tytuł hrabiego. Nazwisko wywodzi się od Tarnowa – pierwszej siedziby rodu. Za protoplastą rodu uważa się komesa Spycymira Leliwitę, pierwotnie pieczętującego się herbem Lubomla, ale na początku XIV wieku już używającego Leliwy. Najsłynniejsze miasta założone przez Tarnowskich to: Tarnów, Tarnobrzeg, Tarnogród, a nawet Tarnopol, obecnie znajdujący się na Ukrainie. Ciała rodziny Tarnowskich spoczywają w kościele o. Dominikanów w Tarnobrzegu, gdzie znajduje się także cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej.
  Wisłoka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 164 km, a powierzchnia dorzecza 4110 km². Wisłoka ma źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na wysokości 575 m n.p.m. Po opuszczeniu Beskidu Niskiego płynie przez Pogórze Jasielskie, niżej wyznacza granicę między Pogórzem Ciężkowickim a Pogórzem Strzyżowskim. W dolnym biegu płynie przez Kotlinę Sandomierską. W górnym biegu płynie głęboką doliną, gdzie ma charakter przełomu, a od Dołów Jasielsko-Sanockich dolina rozszerza się. Uchodzi do Wisły w okolicy wsi Ostrówek na wysokości 154 m n.p.m.
  Łódź Kaliska – największy dworzec kolejowy i stacja kolejowa Łodzi, położony na zachód od centrum miasta. Według klasyfikacji PKP ma kategorię B. Dworzec posiada w sumie 6 peronów, które są częściowo zadaszone szklanymi wiatami na peronach. Po stronie wschodniej znajduje się tymczasowy Dworzec PKS Łódź Kaliska, z którego odjeżdża większość autobusów dalekobieżnych oraz autobusy lokalne w kierunku południowo-zachodnim.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.