• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzeki Niemiec

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.
  Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski.

  W Niemczech istnieje osiem głównych dorzeczy, z których każde zawiera w sobie kilka pomniejszych:

  1. Dorzecze Renu
  2. Dorzecze Dunaju
  3. Dorzecze Łaby
  4. Dorzecze Wezery
  5. Dorzecze Ems
  6. Rzeki zlewiska Morza Północnego
  7. Rzeki zlewiska Morza Bałtyckiego
  8. Dorzecze Odry

  Większość niemieckich rzek: Ren, Wezera, Ems i Łaba uchodzi do Morza Północnego. Odra ma ujście do Zalewu Szczecińskiego, w zlewisku Morza Bałtyckiego, natomiast Dunaj na pograniczu Rumunii i Ukrainy uchodzi do Morza Czarnego.

  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.

  Artykuł zawiera tabelę i listę rzek w Niemczech, przy czym o kolejności danej listy lub tabeli informuje jej tytuł, według objętości przepływu wody lub długości rzeki. Wymienione cieki znajdują się całkowicie lub częściowo na terytorium Niemiec, zatem wymienione są również rzeki, gdy ich źródło lub ujście znajduje się w innym państwie.

  Eider (w polskich publikacjach spotyka się też nazwy Ejdera i Eidera) – najdłuższa rzeka w niemieckim landzie Szlezwik-Holsztyn o długości 188 km. Rzeka rozpoczyna się w pobliżu Bordesholmu i uchodzi do Morza Północnego.Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych. Opisuje ich bilans wodny, ustrój termiczny i ustrój lodowy, zajmuje się procesami kształtowania brzegów, jak i sedymentacją, prądami i falami w zbiornikach, które stanowią przedmiot jej zainteresowania.

  Według objętości przepływu wody[]

  Hawela Soława Neckar Izara Lech (rzeka) Men Salzach (dopływ Inn) Mozela Wezera Odra Łaba Inn Dunaj Ren

  Według długości[]

  Galeria zdjęć[]

 • Dunaj w Passau

 • Inn w Kufstein

 • Izara w Monachium

  Wezera (niem. Weser) – rzeka w Niemczech, powstała z połączenia rzek Werry i Fuldy. Ma długość 733 km (od źródeł Werry), a powierzchnia dorzecza wynosi 45,5 tys. km².Ibidem (jęz. łac. ibidem – to samo miejsce, tamże, skracane do ibid.) – skrót używany w przypisach, cytatach lub tekstach źródłowych dla wskazania na ostatnio cytowaną pozycję. Inne znaczenie: "To pojęcie/zwrot jest również określone we wskazanym dokumencie".
 • Lech w Augsburgu

 • Men we Frankfurcie

 • Odra w Kinicach

 • Ren w Bonn

 • Salzach w Laufen

 • Wezera w Bremie

 • Zobacz też[]

 • Hydrologia
 • Limnologia
 • Rzeki Europy
 • Rzeki świata
 • Przypisy

  1. Der grosse ADAC Reise- und Freizeitfuehrer Fluesse und Seen in Deutschland. Monachium: ADAC, 1988, s. 10. ISBN 3870032995.
  2. Ibid., s. 24.
  3. w polskich publikacjach spotyka się także nazwy Ejdera i Eidera, patrz hasło → Eider

  Linki zewnętrzne[]

 • Niem ministerstwo Budownictwa, drogi wodne (niem.)
 • Urząd gos. i transportu wodnego RFN (niem.)
 • Wykaz ogólnie dostępnych dróg wodnych w RFN gem. Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG). (niem.)
 • Ems (pol. hist. Amiza), rzeka w północno-zachodnich Niemczech, w Westfalii i Dolnej Saksonii, o długości 371 km i powierzchni dorzecza ok. 18 000 km².Morze Czarne (w starożytności: gr. Εύξεινος Πόντος, łac. Pontus Euxinus, co znaczy „Morze Gościnne”) – morze śródlądowe rozciągające się pomiędzy Azją Mniejszą na południu, Kaukazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Wchodzi w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.
  Ren (fr. Rhin, niem. Rhein, nid. Rijn, ret. Rein) – jedna z najdłuższych rzek w Europie, licząca 1233 km, w tym 865 km w Niemczech Ren wypływa z Alp Szwajcarskich (gdzie ma swoje źródło), przez Jezioro Bodeńskie, dalej na północ tworząc granicę między Francją a Niemcami. Ren uchodzi poprzez Deltę Renu i Mozy do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii.
  Kinice – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.