Rzeka podziemna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rzeka podziemna jest rzeką płynącą pod powierzchnią ziemi. Może być pochodzenia naturalnego bądź skutkiem celowej działalności człowieka. W warunkach naturalnych rzeki podziemne płyną w grotach i pieczarach wymytych przez wodę w zboczach górskich zbudowanych z wapieni. Rzeką podziemną pochodzenia antropogenicznego jest ciek wodny który w górnym biegu płynął na powierzchni, a który poprzez wybudowany przepust wpływa do podziemnego kanału (rozwiązanie stosowane w miastach).

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Cheonggyecheon (kor. 청계천) – przepływająca przez Seul rzeka oraz powiązana z nią przestrzeń rekreacyjna. W latach 50-tych została zabudowana przez drogę, a następnie autostradę i przez wiele lat funkcjonowała jako rzeka podziemna. Jej bieg został ponownie odsłonięty w 2005 na skutek projektu rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Antropogeniczne:

 • Pełtew we Lwowie (Ukraina);
 • River Fleet w Londynie (Wielka Brytania);
 • Cheonggyecheon w Seulu (Korea Południowa);
 • Dommel płynący pod 's-Hertogenbosch (Holandia);
 • Naturalne:

 • Lost River w Appalachach (Wirginia Zachodnia, USA) która ginie pod powierzchnią i wypływa później jako Cacapon River;
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rzeka
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Przepust – budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji i następujących wymiarach minimalnych:
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.

  Reklama