Rzeczpospolita (gazeta)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rzeczpospolita – ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny o profilu konserwatywno-liberalnym. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. Tytuł to staropolskie określenie państwa o ustroju republikańskim. Wydawana przez Gremi Media SA.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o. było do 31 stycznia 2019 jednoosobową spółką Skarbu Państwa będącą następcą prawnym byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”, istniejącego na polskim rynku od 30 września 1981. Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Historia[ | edytuj kod]

Po raz pierwszy czasopismo pod takim tytułem było wydawane w latach 1920–1931, jako organ konserwatywnego Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego.

Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.Fortune 500 to ranking 500 największych amerykańskich firm klasyfikowanych według przychodów. Lista jest tworzona i publikowana co roku przez amerykański magazyn gospodarczy Fortune. Pierwsza lista została opublikowana w roku 1955. Listę otwierała firma General Motors z przychodem (Revenues) 9.823,5 milionów dolarów i zyskiem (Profits) 806.0 milionów. General Motors utrzymał się na liście Fortune w roku 2005 zajmując 3. miejsce z przychodem 193.517 milionów i zyskiem 2.805 milionów dolarów.

W czasie II wojny światowej, w latach 1940–1943, pod takim samym tytułem ukazywało się nieregularne wydawnictwo związane z jednym z nurtów polskiego podziemia – Polską Ludową Akcją Niepodległościową.

Jeszcze w czasie trwania działań wojennych, 23 lipca 1944 r., ukazał się w Chełmie pierwszy numer „Rzeczpospolitej” – organu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Całą pierwszą stronę zajmował dekret Krajowej Rady Narodowej oraz manifest PKWN. Pomysłodawcą, i zarazem jej pierwszym redaktorem naczelnym, został organizator prasy z ramienia Polskiej Partii Robotniczej, Jerzy Borejsza, w latach międzywojennych działacz komunistyczny i publicysta, po wybuchu wojny współpracujący z Rosjanami przed ich wkroczeniem na tereny Polski. Jego teksty na łamach gazety przedstawiały stanowisko zbieżne z zamierzeniami Kremla. Wydawnictwo krytykowało dowództwo AK i jego decyzję o wybuchu powstania warszawskiego, popierało nacjonalizację i reformę rolną.

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

Po wojnie „Rzeczpospolitą” zaczęła wydawać Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, której prezesem został właśnie Borejsza. Przekazał kierowanie gazetą Pawłowi Hoffmanowi, który wkrótce zmienił tytuł na „Rzeczpospolita. Dziennik Gospodarczy”, a potem „Polityczno-Gospodarczy”. W 1949 r. redaktorem naczelnym został Henryk Korotyński, a pismo włączyło się w kampanię przeciw Kościołowi katolickiemu. „Rzeczpospolita” przestała się ukazywać z początkiem 1951 r. – część zespołu przeszła do „Głosu Pracy”, kilku dziennikarzy, wraz z Korotyńskim, znalazło pracę w „Życiu Warszawy”.

Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

Wiosną 1981 r. – a więc w czasach solidarnościowego zrywu – na posiedzeniu Sejmu PRL poseł Edmund Osmańczyk zaproponował wznowienie pisma jako „organu rządowego prezentującego codziennie nasze racje stanu”. Na redaktora naczelnego wyznaczono Józefa Bareckiego, który wcześniej kierował m.in. „Trybuną Ludu”, był członkiem Komitetu Centralnego PZPR oraz posłem na Sejm, a przez rok pełnił funkcję rzecznika rządu. Pierwszy numer nowej „Rzeczpospolitej” ukazał się w stanie wojennym, 14 stycznia 1982 r.

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Google Play – internetowy sklep Google z aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android, ale z niektórych można także korzystać na laptopie czy komputerze stacjonarnym. Google Play powstało w wyniku przekształcenia Google Music (uruchomiony 11 listopada 2011 r.) oraz Android Market (uruchomiony 22 października 2008 r.) w ujednoliconą usługę. 12 kwietnia 2012 udostępniono polskim deweloperom możliwość sprzedaży programów.

Po częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 r. i objęciu teki premiera przez Tadeusza Mazowieckiego zmieniło się także kierownictwo gazety. „Rzeczpospolita” przestała być dziennikiem rządowym i stała się pismem niezależnym. Redaktorem naczelnym został Dariusz Fikus (na stanowisku do 1996 r.), a w zespole redakcyjnym znaleźli się m.in. Maciej Łukasiewicz i Jacek Moskwa.

Józef Barecki (ur. 22 listopada 1926 w Krakowie, zm. 29 maja 1999 w Warszawie) – polski dziennikarz i działacz PZPR, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.Grzegorz Marek Hajdarowicz (ur. 27 października 1965 roku) – polski przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca, działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL, konsul honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku.
Była siedziba „Rzeczpospolitej” w Warszawie przy pl. Starynkiewicza 7/9

W lutym 1991 r. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”, którego kierownictwo objął wówczas Maciej Cegłowski, utworzyło wraz z francuską grupą prasową Roberta Hersanta – Presse Participations Europennes – spółkę Presspublica. Pierwszym jej prezesem został ówczesny redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Dariusz Fikus. Początkowo polski udziałowiec miał w niej 51% udziałów, Francuzi – 49%. W 1993 roku Kapituła im. Fillippidesa przyznała „Rzeczpospolitej” tytuł Gazety Roku.

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W połowie lat dziewięćdziesiątych strona polska sprzedała francuskiej grupie dodatkowe 2% udziałów. W 1996 r. udziały francuskiego koncernu Roberta Hersanta przejął norweski koncern Orkla. Przez następne 10 lat 51% udziałów znajdowało się w posiadaniu spółki – córki Orkli Press Polska – Presspublica Holding Norway, a 49% należało do Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (od 1 marca 2005 – Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” SA). W październiku 2006 udziały Orkli Press Polska zostały przejęte przez spółkę Mecom Poland Holdings S.A. należącą do brytyjskiej Mecom Group.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

W październiku 2011 r. spółka Gremi Media, należąca do polskiego przedsiębiorcy Grzegorza Hajdarowicza, kupiła udziały od Mecom Poland oraz udziały należące do PW Rzeczpospolita (Skarb Państwa), stając się 100% udziałowcem wydawnictwa Presspublica. Wydawnictwo to zmieniło nazwę na Gremi Media, po czym w styczniu 2017 r. przekształciło się w spółkę akcyjną o nazwie Gremi Media SA.

Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” - wydawnictwo o profilu humanistyczno-literackim założone z inicjatywy Jerzego Borejszy w 1944 w Lublinie.

Według badań PBC w 2016 roku „Rzeczpospolitą” czytało codziennie 274 tys. dorosłych Polaków, z czego 75% miało wyższe wykształcenie, a blisko 87% stałą pracę (9% było na emeryturze lub rencie, a prawie 2% to studenci). Po tytuł sięgało wtedy ponad trzy czwarte osób zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach – w grupie czytelniczej przeważali specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów; dyrektorzy, urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, kierownicy; a także technicy i wyspecjalizowani pracownicy administracji. Ponad połowa czytelników „Rzeczpospolitej” kierowała na co dzień pracą innych osób.

The Times – wysokonakładowy brytyjski dziennik społeczno-polityczny wydawany od 1785 roku w Londynie, od 1981 przez News Corporation Ruperta Murdocha. Obecny nakład to około 690 tys. egzemplarzy.Andrzej Talaga (ur. 1965) – polski dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego w „Rzeczpospolitej”, od 8 listopada 2012 pełni tymczasowo obowiązki redaktora naczelnego tego dziennika.

W 2020 r., w ramach obchodów 100-lecia „Rzeczpospolitej” nawiązujących do tytułu wydawanego w latach 1920–1931, ukazał się okolicznościowy numer gazety, natomiast Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy.

Zawartość[ | edytuj kod]

Podstawowe wydanie „Rzeczpospolitej” jest podzielone na cztery grzbiety: główny ogólnoinformacyjny, gospodarczy („Ekonomia i rynek”), prawny („Prawo co dnia”) i regionalny („Życie Regionów”).

W części ogólnoinformacyjnej publikowane są m.in. informacje na temat aktualnych wydarzeń politycznych, doniesienia z Polski i ze świata, komentarze i teksty publicystyczne, opinie ekspertów, a także newsy dotyczące kultury, nauki, stylu życia, sportu. Segment „Prawo co dnia” skupia się na zmianach w przepisach i ustawodawstwie oraz analizowaniu sytuacji prawnej – publikuje teksty związane z prawem pracy, analizy i opinie ekspertów, komunikaty branżowe. Natomiast „Ekonomia i rynek” to informacje na temat rynków, przedsiębiorstw, finansów, aktualne notowania giełdowe, analizy sytuacji gospodarczej oraz trendów w Polsce i na świecie, opinie ekonomistów, ekspertów i przedstawicieli świata biznesu.

HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

Wraz z ogólnopolskim nakładem dziennika dystrybuowany jest cykl miesięczników regionalnych „Życie Regionów”. Na jego łamach poruszane są tematy ważnych inwestycji, biznesu i edukacji w regionach, a także kwestie związane z lokalną polityką, sportem, kulturą. „Życie Regionów” jest organizatorem ważnych dla lokalnych społeczności debat publicznych, a także partnerem medialnym istotnych wydarzeń regionalnych.

Recenzja (z łac. recensio oznaczającego ‘spis ludności, przegląd’, w jęz. pol. za pośrednictwem niem. Recension) – analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, poradnika, wystawy, przedstawienia teatralnego, publikacji multimedialnej, filmu, przemówienia, meczu, mszy itp. Pełni funkcję informacyjną, wartościującą i postulatywną, nakłaniającą lub zniechęcającą.Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest częste i sprawne "prześlizgiwanie" się po temacie. Gatunek ten wprowadzony został w XIX wieku na łamach francuskiego "Journal des Débats". Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - stąd po angielsku stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową.

W soboty ukazuje się magazyn „Plus Minus”, weekendowe wydanie „Rzeczpospolitej”, które składa się z tekstów o charakterze cywilizacyjnym, literackim, obyczajowym i metapolitycznym. Zawiera głównie eseistykę, reportaże i felietony, a także recenzje książek oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Szczególnie ważne dla „Plusa Minusa” są wywiady.

Orły Rzeczpospolitej – nagroda w postaci statuetki przedstawiającej orła przyznawana przez kapitułę wybraną przez dziennik Rzeczpospolita przy okazji opublikowania kolejnego wydania Listy 500 największych polskich firm. Nagrodę przyznano po raz pierwszy w roku 2001. W roku 2013, w związku z jubileuszem Listy 500, przyznano również specjalnego Orła XV-lecia.CHIP – dawny miesięcznik i obecny portal internetowy zajmujący się tematyką informatyczną i nowymi technologiami. Pierwsze (drukowane) wydanie ukazało się w kwietniu 1993, ostatnie 5 kwietnia 2017 roku.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
Warto wiedzieć że... beta

Nowe technologie (ang. High-tech) to potoczne, często używane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce: gdzie "nowe" oznacza, że nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu.
Jacek Moskwa (ur. 22 marca 1948 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i telewizyjny, pisarz, watykanista. W latach 1990-2005 korespondent z Rzymu i Watykanu. Autor książek biograficznych o papieżu Janie Pawle II.
Nacjonalizacja – akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia. W rzadkich przypadkach może to być również przejęcie mienia należącego do samorządu. Nie należy mylić nacjonalizacji, która jest stosowana wobec określonej kategorii mienia lub osób, z wywłaszczeniem, które dotyczy konkretnej osoby i konkretnej sprawy.
Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, PLAN – tajna lewicowa organizacja niepodległościowa utworzona 15 października 1939 przez młodych studentów środowiska czasopisma "Orka na Ugorze", do których na przełomie listopada i grudnia 1939 przyłączyła się grupa KIMB - (Krąg Instruktorów im. Mieczysława Bema), na którego czele stał hm. Juliusz Dąbrowski ps. "Bem", oraz młodzież harcerska związana przed wojną z 23 Warszawską Drużyną Harcerzy im. Bolesława Chrobrego "Pomarańczarnia". W tej grupie do PLAN-u wszedł m.in. phm. Tadeusz Zawadzki ps. "Zośka".
Michał Szułdrzyński (ur. 9 stycznia 1980 w Krakowie) – polski dziennikarz i publicysta, absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
Wideo na życzenie (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand - wideo na żądanie), pot. także oglądanie na żądanie — usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza.

Reklama