• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rząd technokratyczny

  Przeczytaj także...
  Rząd mniejszościowy – gabinet w systemie parlamentarnym lub parlamentarno-gabinetowym, który nie ma poparcia większości deputowanych w parlamencie.Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).
  Mała Konstytucja z 1992 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Uchwalona przez Sejm I kadencji 1991-1993. Obowiązywała od 8 grudnia 1992 do 16 października 1997.

  Rząd technokratyczny – kolegialny organ władzy wykonawczej, w którego skład wchodzą niezależni specjaliści, eksperci rekomendowani przez partie polityczne.

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Rząd jedności narodowej – kolegialny organ władzy wykonawczej, w którego skład wchodzą członkowie wszystkich partii lub zdecydowanej większości partii reprezentowanych w parlamencie.

  Występuje on, gdy rząd nie opiera się na większości parlamentarnej, jest powoływany tylko na pewien okres, do wypełnienia określonych zadań. Konstytucja RP z 1997 r. nie przewiduje powołania tego rodzaju rządu, możliwość taką przewidywała np. Mała Konstytucja z 1992 r.

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.Rząd większościowy – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski, gdy partia lub koalicja go tworząca dysponuje poparciem większości parlamentarnej.

  Przypisy

  1. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 815-816.

  Zobacz też[]

 • Rząd większościowy
 • Rząd mniejszościowy
 • Rząd jedności narodowej
 • Rada Ministrów w Polsce • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.