• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rząd marionetkowy

  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.

  Rząd marionetkowy – rodzaj rządów, które nie są suwerenne. Rządy sterowane przez inną grupę lub ugrupowanie polityczne podległe niż grupa oficjalnie znajdująca się u steru władzy. Najczęściej są to rządy kierowane z zagranicy. Istnieją one w państwach nieudolnych, państwach na skraju zmian systemowych lub jako instrument pozbawienia suwerenności państwa przez państwo zewnętrzne. Nazwa pochodzi od marionetki, czyli lalki poruszanej przy pomocy pociąganych od góry sznurków.

  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Mitteleuropa – niemieckie słowo oznaczające Europę Środkową, mające znaczenie geograficzne, czasem używane także w innych językach i mające kilka różnych znaczeń. Oznacza także jako pojęcie historyczne, polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej całkowitą eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz ich germanizację.

  Rządy takie są częste w krajach objętych zaborem, na ich terenie z reguły stacjonują wojska zaborcy, mające uniemożliwić obalenie władzy i ustanowienie jej w wolnych, demokratycznych wyborach. Osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe są w ww. przypadkach całkowicie podporządkowane rządowi zaborcy, wszystkie decyzje i inicjatywy są podejmowane właśnie tam. Oficjalnie rząd marionetkowy, to rząd po przeprowadzeniu potrzebnych zmian w kadrze już po agresji ze strony państwa A na państwo B, nieoficjalnie zaś jest to rząd, którego zadaniem jest wprowadzanie w życie decyzji podjętych na wyższym szczeblu władzy w państwie agresora. Władza marionetkowa służy wprowadzaniu w błąd społeczeństwa wewnętrznopaństwowego i międzynarodowego poprzez pozorowanie, iż agresor nie wprowadza bezwzględnego posłuszeństwa i uniemożliwia podjęcia działań opozycyjnych.

  Republika bananowa – pejoratywne określenie słabego, politycznie niestabilnego państwa zaliczanego do krajów Trzeciego Świata, rzadziej innych, gospodarczo zależnego od eksportu jednego surowca i rządzonego w niedemokratyczny sposób, zazwyczaj przez dyktatora lub reżim wojskowy.Tuwińska Republika Ludowa (tuw. Tьva Arat Respuвlik) – państwo istniejące w latach 1921-1944, obecnie republika Tuwa.

  Zobacz też[]

 • Mitteleuropa
 • neokolonializm
 • republika bananowa
 • Układ Warszawski
 • zimna wojna
 • Republika Batawska
 • Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
 • Galicyjski Komitet Rewolucyjny
 • Królestwo Polskie (1916-1918)
 • Państwo Ukraińskie (hetmanat)
 • Republika Dalekiego Wschodu
 • Tuwińska Republika Ludowa
 • Mandżukuo
 • Fińska Republika Demokratyczna
 • Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka
 • Włoska Republika Socjalna
 • Państwo Węgierskie
 • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
 • Niepodległe Państwo Chorwackie
 • Otto Kuusinen
 • Vidkun Quisling
 • Ferenc Szálasi
 • Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Karelo-Fińska SRR (fin. Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta, ros. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика) – republika ZSRR istniejąca od 1940 do 1956. Stolicą kraju był Pietrozawodsk (w latach 1941–1944, gdy miasto to było okupowane, stolicą republiki był Biełomorsk).Mandżukuo (chin. upr. 满洲国, chin. trad. 滿洲國, pinyin Mănzhōu Guó, W.-G. Man-chou-kuo; jap. 満州国 Manshū-koku) – marionetkowe państwo utworzone w 1932 r. przez Japonię na okupowanych przez nią obszarach Mandżurii, w północno-wschodnich Chinach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Galicyjski Komitet Rewolucyjny (Galrewkom) – rząd marionetkowy podporządkowany Rosji sowieckiej, utworzony 8 lipca 1920 w Kijowie. Jego przewodniczącym był komisarz polityczny 14 Armii Armii Czerwonej Wołodymyr Zatonskyj.
  Państwo Ukraińskie (ukr. Українська Держава (nieoficjalnie - Hetmanat) – nazwa powstałego pod protektoratem niemieckim państwa ukraińskiego w okresie pomiędzy 29 kwietnia 1918 a 26 grudnia 1918, podczas rządów hetmana Pawło Skoropadskiego.
  Niepodległe Państwo Chorwackie, inna nazwa Niezależne Państwo Chorwackie (chor. Nezavisna Država Hrvatska, w skrócie NDH) – państwo utworzone przez ustaszów w 1941 roku, po zajęciu Królestwa Jugosławii przez siły państw Osi i ich sojuszników.
  Neokolonializm – to utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.
  Ferenc Szálasi (ur. 6 stycznia 1897 w Koszycach, zm. 12 marca 1946 w Budapeszcie) – węgierski wojskowy i polityk, przywódca faszystowskiego stronnictwa strzałokrzyżowców, które przejęło władzę na Węgrzech pod koniec II wojny światowej. Od 17 października 1944 do 8 maja 1945 formalny premier Państwa Węgierskiego.
  Otto Wilhelm (Ville) Kuusinen (ur. 4 października 1881, Laukaa - zm. 17 maja 1964, Moskwa) – fiński i radziecki polityk.
  Republika Dalekiego Wschodu (ros. Дальневосточная Республика (ДВР), Dalniewostocznaja Riespublika) – państwo marionetkowe istniejące w północno-wschodniej Azji w latach 1920-1922.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.