• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rząd Edwarda Babiucha

  Przeczytaj także...
  Jan Antosik (ur. 11 stycznia 1938 w Skoczykłodach w województwie skierniewickim) – doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, polityk.Mieczysław Franciszek Rakowski (ur. 1 grudnia 1926 w Kowalewku-Folwarku, zm. 8 listopada 2008 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1988–1989, poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji, ostatni I sekretarz KC PZPR.
  Witold Dąbrowski (ur. 5 czerwca 1932) – ekonomista, polityk, w 1981 kierownik resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

  2 kwietnia 1980 niedawno mianowany premier Edward Babiuch złożył dymisję rządu, którą Sejm przyjął i jednocześnie powołał go ponownie na stanowisko prezesa Rady Ministrów. 3 kwietnia 1980 Sejm powołał rząd w składzie zaproponowanym przez Babiucha. Rząd istniał do 6 listopada 1985 r. Był to rząd wyjątkowy - z 41 członków do końca zostało tylko dwóch (Jaruzelski, który był wtedy premierem i Malinowski); w trakcie zmieniło się dwóch premierów (odwołano Babiucha i Pińkowskiego); ogółem w wyniku zmian personalnych w rządzie zasiadało 160 osób; wprowadzony został stan wojenny, przez co wydłużona została jego kadencja. Babiuch został odwołany w wyniku strajków z sierpnia '80. Zastąpił go Józef Pińkowski jako p.o. prezesa Rady Ministrów. Pińkowski pełnoprawnym premierem został 5 września 1980 r. Jednak już 11 lutego 1981 decyzją sejmu został odwołany i jego miejsce zajął Wojciech Jaruzelski, który m.in. rozpoczął przygotowania do wprowadzeniu stanu wojennego.

  Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna, zm. 18 kwietnia 1994 w Warszawie) – polski działacz państwowy, ekonomista, wicepremier, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.Władysław Jabłoński (ur. 12 grudnia 1932, zm. 5 kwietnia 2013) – polski inżynier włókiennictwa, dr hab., polityk, wykładowca i urzędnik państwowy.

  Skład rządu w dniu powołania[]

 • Edward Babiuch (PZPR) - prezes Rady Ministrów
 • Kazimierz Barcikowski (PZPR) - wiceprezes Rady Ministrów
 • prof. Mieczysław Jagielski (PZPR) - wiceprezes Rady Ministrów
 • Roman Malinowski (ZSL) - wiceprezes Rady Ministrów i minister przemysłu spożywczego i skupu
 • prof. Tadeusz Pyka (PZPR) - wiceprezes Rady Ministrów
 • Tadeusz Wrzaszczyk (PZPR) - wiceprezes Rady Ministrów i przew. Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
 • gen. dyw. Mieczysław Moczar (PZPR) - prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Józef Kępa (PZPR) - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
 • Adam Glazur (PZPR) - minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
 • gen. dyw. Mieczysław Grudzień (PZPR) - minister do spraw kombatantów
 • Zbigniew Bartosiewicz (PZPR) - minister energetyki i energii atomowej
 • Henryk Kisiel (PZPR) - minister finansów
 • Eugeniusz Szyr (PZPR) - minister gospodarki materiałowej
 • Włodzimierz Lejczak (PZPR) - minister górnictwa
 • Adam Kowalik (PZPR) - minister handlu wewnętrznego i usług
 • Ryszard Karski (PZPR) - minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej
 • Franciszek Kaim (PZPR) - minister hutnictwa
 • Mieczysław Zajfryd (PZPR) - minister komunikacji
 • Zygmunt Najdowski (PZPR) - minister kultury i sztuki
 • Tadeusz Skwirzyński (ZSL) - minister leśnictwa i przemysłu drzewnego
 • Zbigniew Rudnicki (SD) - minister łączności
 • prof. Janusz Górski (PZPR) - minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 • gen. armii Wojciech Jaruzelski (PZPR) - minister obrony narodowej
 • prof. Krzysztof Kruszewski (PZPR) - minister oświaty i wychowania
 • Maria Milczarek (PZPR) - minister pracy, płac i spraw socjalnych
 • Henryk Pruchniewicz (PZPR) - minister przemysłu chemicznego
 • Stanisław Mach (PZPR) - minister przemysłu lekkiego
 • Andrzej Jedynak (PZPR) - minister maszyn ciężkich i rolniczych
 • Aleksander Kopeć (PZPR) - minister przemysłu maszynowego
 • Leon Kłonica (PZPR) - minister rolnictwa
 • gen. dyw. Stanisław Kowalczyk (PZPR) - minister spraw wewnętrznych
 • Emil Wojtaszek (PZPR) - minister spraw zagranicznych
 • prof. Jerzy Bafia (PZPR) - minister sprawiedliwości
 • prof. Marian Śliwiński (PZPR) - minister zdrowia i opieki społecznej
 • prof. Jerzy Kuberski (PZPR) - minister bez teki, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań
 • Tadeusz Bejm (PZPR) - minister bez teki, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Eugeniusz Grochal (PZPR) - minister bez teki, przew. Państwowej Komisji Cen
 • Tadeusz Rudolf (PZPR) - minister bez teki
 • Maciej Wirowski (PZPR) - minister bez teki
 • Jan Kamiński (PZPR) - minister bez teki
 • Wiktor Sielanko (bezp.) - minister bez teki
 • Zmiany w składzie Rady Ministrów[]

 • 23 czerwca 1980
 • Odwołanie:
 • Adama Glazura ze stanowiska ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • Powołanie:
 • Edwarda Barszcza na stanowisko ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • 24 sierpnia 1980
 • Odwołania (decyzją Rady Państwa):
 • Edwarda Babiucha z funkcji prezesa Rady Ministrów
 • Eugeniusza Grochala, Henryka Kisiela, Aleksandra Kopcia, Tadeusza Pyki, Emila Wojtaszka, Tadeusza Wrzaszczyka.
 • Powołania:
 • Józef Pińkowski - p.o. prezesa Rady Ministrów
 • Tadeusz Grabski - wiceprezes Rady Ministrów
 • Henryk Kisiel - wiceprezes Rady Ministrów i przew. Komisji Planowania
 • Aleksander Kopeć - wiceprezes Rady Ministrów
 • Marian Krzak - minister finansów
 • Henryk Gawroński - minister przemysłu maszynowego
 • Józef Czyrek - minister spraw zagranicznych
 • Jerzy Gawrysiak - minister bez teki
 • 5 września 1980
 • Powołanie (decyzją Sejmu):
 • Józef Pińkowski - prezes Rady Ministrów
 • 8 października 1980
 • Odwołania:
 • Kazimierza Barcikowskiego, Tadeusza Bejma, Tadeusza Grabskiego, Franciszka Kaima, Jana Kamińskiego, Stanisława Kowalczyka, Włodzimierza Lejczaka, Romana Malinowskiego (zachował funkcję wicepremiera), Zygmunta Najdowskiego, Wiktora Sielanko.
 • W związku z uniezależnieniem NIK-u od rządu, jej prezes Mieczysław Moczar przestał być członkiem rządu.
 • Powołania:
 • gen. dyw. Stanisław Kowalczyk - wiceprezes Rady Ministrów
 • Stanisław Mach - wiceprezes Rady Ministrów
 • Mieczysław Glanowski - minister górnictwa
 • Zbigniew Szałajda - minister hutnictwa
 • Józef Tejchma - minister kultury i sztuki
 • Władysław Jabłoński - minister przemysłu lekkiego
 • prof. Jan Załęski (ZSL) - minister przemysłu spożywczego i skupu
 • gen. dyw. Mirosław Milewski - minister spraw wewnętrznych.
 • 21 listopada 1980
 • Odwołania:
 • Edwarda Barszcza, Marii Milczarek, Mariana Śliwińskiego, Macieja Wirowskiego.
 • Powołania:
 • prof. Jerzy Ozdowski (bezp. z neo-„Znaku”) - wiceprezes Rady Ministrów
 • Jerzy Brzostek - minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
 • Janusz Obodowski - minister pracy, płac i spraw socjalnych
 • Stanisław Ciosek - minister bez teki ds. współpracy ze związkami zawodowymi
 • Tadeusz Szelachowski (ZSL) - kierownik ministerstwa zdrowia i opieki społecznej
 • 11 lutego 1981
 • Odwołanie:
 • Józefa Pińkowskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów.
 • Powołanie:
 • gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów.
 • 12 lutego 1981
 • Odwołania:
 • Andrzeja Jedynaka, Leona Kłonica, Aleksandra Kopcia, Stanisława Kowalczyka, Krzysztofa Kruszewskiego, Henryka Pruchniewicza, Tadeusza Skwirzyńskiego.
 • Powołania:
 • Andrzej Jedynak - wiceprezes Rady Ministrów;
 • Mieczysław F. Rakowski - wiceprezes Rady Ministrów
 • Waldemar Kozłowski (ZSL) - minister leśnictwa i przemysłu drzewnego
 • prof. Bolesław Faron - minister oświaty i wychowania
 • Kazimierz Klęk - minister przemysłu chemicznego
 • Stanisław Wyłupek - minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych
 • Jerzy Wojtecki - minister rolnictwa
 • Tadeusz Szelachowski (ZSL) - minister zdrowia i opieki społecznej
 • 12 czerwca 1981
 • Odwołania:
 • Jerzego Bafia, Jerzego Gawrysiaka, Henryka Kisiela, Adama Kowalika, Zbigniewa Rudnickiego.
 • Powołania:
 • Zbigniew Madej - wiceprezes Rady Ministrów i przew. Komisji Planowania
 • Zygmunt Łakomiec - minister handlu wewnętrznego i usług
 • prof. Władysław Majewski (SD) - minister łączności
 • prof. Sylwester Zawadzki - minister sprawiedliwości
 • prof. Zdzisław Krasiński (bezp.) - minister bez teki, przew. Państwowej Komisji Cen.
 • 3 lipca 1981
 • Likwidacja:
 • urzędu ministra rolnictwa i ministra przemysłu spożywczego i skupu
 • Zniesienie:
 • ministra górnictwa i ministra energetyki i energii atomowej
 • ministra hutnictwa, ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych oraz ministra przemysłu maszynowego
 • ministra przemysłu chemicznego i ministra przemysłu lekkiego
 • ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej
 • Utworzenie:
 • ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 • ministra górnictwa i energetyki
 • ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego
 • ministra przemysłu chemicznego i lekkiego
 • ministra handlu zagranicznego i Urzędu Gospodarki Morskiej z ministrem bez teki na czele
 • Odwołania:
 • Zbigniewa Bartosiewicza, Henryka Gawrońskiego, Mieczysława Glanowskiego, Janusza Górskiego, Władysława Jabłońskiego, Ryszarda Karskiego, Kazimierza Klęka, Tadeusza Rudolfa, Zbigniewa Szałajdy, Jerzego Wojteckiego, Stanisława Wyłupka, Jana Załęskiego.
 • Powołania:
 • gen. dyw. Czesław Piotrowski - minister górnictwa i energetyki;
 • Ryszard Karski - minister handlu zagranicznego
 • Zbigniew Szałajda - minister hutnictwa i przemysłu maszynowego
 • prof. Jerzy Nawrocki - minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 • Jan Knapik - minister przemysłu chemicznego i lekkiego
 • Jerzy Wojtecki - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 • Stanisław Bejger - minister kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej
 • prof. Władysław Baka - minister bez teki, pełnomocnik rządu ds. reformy gospodarczej
 • Władysław Jabłoński - minister bez teki
 • 31 lipca 1981
 • Odwołania:
 • Mieczysława Jagielskiego, Józefa Kępy, Janusza Obodowskiego, Mirosława Milewskiego.
 • Powołania:
 • Janusz Obodowski - wiceprezes Rady Ministrów;
 • gen. dyw. Tadeusz Hupałowski - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
 • prof. Antoni Rajkiewicz - minister pracy, płac i spraw socjalnych
 • gen. dyw. Czesław Kiszczak - minister spraw wewnętrznych.
 • 25 września 1981
 • Odwołanie:
 • Jerzego Brzostka ze stanowiska ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • Powołanie:
 • Witolda Dąbrowskiego na stanowisko kierownika ministerstwa budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
 • 31 października 1981
 • Odwołania:
 • Mieczysława Grudnia, Ryszarda Karskiego, Zygmunta Łakomca, Stanisława Macha, Eugeniusza Szyra, Mieczysława Zajfryda.
 • Powołania:
 • prof. Edward Kowalczyk (SD) - wiceprezes Rady Ministrów
 • Tadeusz Opolski - minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
 • Jan Antosik - minister gospodarki materiałowej
 • Zenon Komender (bezp. PAX) - minister handlu wewnętrznego i usług
 • Tadeusz Nestorowicz - minister handlu zagranicznego
 • Janusz Kamiński - minister komunikacji
 • 15 grudnia 1981
 • Dymisja:
 • ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Jerzego Nawrockiego.
 • Powołanie:
 • tymczasowego kierownika ministerstwa nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Mieczysława Kazimierczuka.
 • 26 stycznia 1982
 • Odwołania:
 • Stanisława Bejgera i Jerzego Nawrockiego.
 • Powołania:
 • prof. Benon Miśkiewicz - minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 • Jerzy Korzonek - minister-kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej
 • 26 lutego 1982
 • utworzenie urzędu ministra do spraw cen.
 • 27 lutego 1982
 • Odwołanie:
 • Jana Knapika ze stanowiska ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
 • Powołania:
 • prof. Edward Grzywa - minister przemysłu chemicznego i lekkiego
 • prof. Zdzisław Krasiński (bezp.) - minister do spraw cen
 • 26 maja 1982
 • przekształcenie urzędu ministra do spraw kombatantów w Urząd do Spraw Kombatantów.
 • Odwołanie:
 • Jerzego Kuberskiego ze stanowiska ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
 • Powołanie:
 • prof. Adama Łopatki na stanowisko ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
 • 21 lipca 1982
 • Odwołania:
 • Józefa Czyrka ze stanowiska ministra spraw zagranicznych
 • Zenona Komendera ze stanowiska ministra handlu wewnętrznego
 • Jerzego Ozdowskiego ze stanowiska wicepremiera
 • Powołania:
 • Zenon Komender (bezp. „PAX”) - wiceprezes Rady Ministrów
 • Zygmunt Łakomiec - minister handlu wewnętrznego i usług
 • Stefan Olszowski - minister spraw zagranicznych
 • Andrzej Ornat - minister bez teki ds. młodzieży
 • 9 października 1982
 • Odwołania:
 • Andrzeja Jedynaka, Mariana Krzaka, Zbigniewa Madeja, Tadeusza Opolskiego, Antoniego Rajkiewicza, Zbigniewa Szałajdy i Józefa Tejchmy.
 • Powołania:
 • Zbigniew Szałajda - wiceprezes Rady Ministrów
 • Janusz Obodowski - przew. Komisji Planowania
 • Stanisław Kukuryka - minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
 • Stanisław Nieckarz - minister finansów
 • Edward Łukosz - minister hutnictwa i przemysłu maszynowego
 • prof. Kazimierz Żygulski (bezp.) - minister kultury i sztuki
 • Józef Bury - kierownik ministerstwa pracy, płac i spraw socjalnych
 • 23 marca 1983
 • Odwołania:
 • Jana Antosika, Tadeusza Hupałowskiego, Jerzego Wojteckiego.
 • Powołania:
 • gen. dyw. Włodzimierz Oliwa - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
 • Jerzy Woźniak - minister gospodarki materiałowej
 • Stanisław Ciosek - minister pracy, płac i spraw socjalnych
 • Stanisław Zięba - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 • 28 lipca 1983
 • Przekształcenie:
 • Urzędu ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska w urząd ministra administracji i gospodarki przestrzennej (minister Oliwa).
 • Utworzenie:
 • Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ministrem-kierownikiem urzędu na czele.
 • 22 listopada 1983
 • Jaruzelski zrezygnował ze stanowiska ministra obrony (Sejm rezygnację przyjął).
 • Odwołania:
 • Zbigniewa Madeja, Janusza Obodowskiego (z funkcji przew. Komisji Planowania), Sylwestra Zawadzkiego.
 • Powołania:
 • prof. Zbigniew Messner - wiceprezes Rady Ministrów
 • Manfred Gorywoda - wiceprezes Rady Ministrów i przew. Komisji Planowania;
 • gen. broni Florian Siwicki - minister obrony narodowej
 • Lech Domeracki - minister sprawiedliwości
 • prof. Stefan Jarzębski (bezp.) - minister-kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 5 grudnia 1983
 • Odwołanie:
 • Władysława Jabłońskiego odwołany z członka Rady Ministrów.
 • 31 marca 1984
 • zmarł minister handlu wewnętrznego i usług Zygmunt Łakomiec (47 lat).
 • 30 maja 1984
 • Odwołania:
 • Stanisława Cioska (z ministra pracy) i Edwarda Łukosza.
 • Powołania:
 • Anna Kędzierska - minister handlu wewnętrznego i usług
 • Janusz Maciejewicz - minister hutnictwa i przemysłu maszynowego
 • Stanisław Gębala - minister pracy, płac i spraw socjalnych
 • 3 grudnia 1984
 • Utworzenie:
 • Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów (przew. był premier lub wyznaczony przez niego wicepremier)
 • Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z ministrem-kierownikiem na czele.
 • Przekształcenie:
 • Urzędu ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki w ministra nauki i szkolnictwa wyższego (minister Miśkiewicz).
 • 28 grudnia 1984
 • Powołania:
 • Konrad Tott - minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
 • Zbigniew Szałajda - przew. Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego.
 • Zdzisław Eugeniusz Krasiński (ur. 17 listopada 1930 w Poznaniu, zm. 28 stycznia 2016) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, polityk, minister.Andrzej Ornat (ur. 16 września 1946 w Garwolinie), polski działacz polityczny, działacz harcerski, minister-członek Rady Ministrów w latach 1982-1985.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czesław Kiszczak (ur. 19 października 1925 w Roczynach) – generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1973–1979) i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej (1979–1981), działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (od 2 do 17 sierpnia 1989), poseł IX kadencji, wicepremier pierwszego niekomunistycznego rządu PRL (1989–1990).
  9 października jest 282. (w latach przestępnych 283.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 83 dni.
  Stanisław Franciszek Mach (ur. 22 kwietnia 1938 w Przychodach) – polski inżynier i polityk. Od 1977 do 1980 minister przemysłu lekkiego, od 1980 do 1981 wiceprezes Rady Ministrów, wojewoda koszaliński, poseł na Sejm PRL VII kadencji.
  Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.
  Stanisław Kukuryka (ur. 14 czerwca 1928 w Zemborzycach k. Lublina, zm. 12 maja 2010 w Warszawie) – polski polityk, minister, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji.
  Mieczysław Jagielski (ur. 12 stycznia 1924 w Kołomyi, zm. 27 lutego 1997 w Warszawie) – polski działacz polityczny, ekonomista, profesor SGPiS.
  Stefan Olszowski (ur. 28 sierpnia 1931 w Toruniu) – polityk polski, działacz PZPR, minister spraw zagranicznych PRL, poseł na Sejm PRL V, VI i VII kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.077 sek.