• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryszard Stemplowski  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Wydawnictwo Sejmowe – wydawnictwo Sejmu RP, powstałe w grudniu 1990 roku w celu publikacji materiałów Sejmu i Kancelarii Sejmu oraz innych publikacji związanych z parlamentaryzmem i dziedzinami pokrewnymi.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]
 • Ryszard Stemplowski (red.): Professor, minister, judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010. Warszawa: Scholar Publ. House, 2015. ISBN 978-83-89607-13-3.;
 • Ryszard Stemplowski: Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, 1930–1946. Warszawa: Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2014 Wyd. drugie. ISBN 978-83-7901-049-3.;
 • Ryszard Stemplowski: O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2013. ISBN 978-83-7432-942-2.;
 • Ryszard Stemplowski: Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie: chilijska reakcja na światowy kryzys gospodarczy (1932 r.). Warszawa: Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2013. ISBN 978-83-7901-016-5.;
 • Ryszard Stemplowski (red.): Europe and Latin America: looking at each other?. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. ISBN 978-83-89607-96-6.;
 • Ryszard Stemplowski: Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, T. 1, T. 2: Aneksy. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007 Wydanie drugie rozszerzone. ISBN 978-83-89607-13-3.;
 • Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2000
 • Święty Konstantyński Order Wojskowy Świętego Jerzego – 1997
 • Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych.
  Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej" (OMP) – organizacja założona w 1992 r. w Krakowie. Jej celem statutowym jest prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w zakresie politologii, filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. OMP organizuje różnego rodzaju konferencje, seminaria, szkolenia. Prezesem OMP jest prof. Miłowit Kuniński.
  Pierwsze stałe przedstawicielstwo polskie w Londynie stworzył Stanisław August Poniatowski, który jako anglofil liczył na wsparcie brytyjskie dla niezbędnych reform ustrojowych w Polsce.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
  Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.426 sek.