• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryszard Kiersnowski

  Przeczytaj także...
  Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Ryszard Kiersnowski (ur. 4 listopada 1925, w metryce 4 stycznia 1926, w Wilnie, zm. 7 lipca 2006 w Warszawie) – polski numizmatyk-mediewista, historyk, profesor PAN.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Uczył się w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Był żołnierzem AK.

  Grób Ryszarda Kiersnowskiego na Cmentarzu Powązkowskim

  Po wojnie, aby uniknąć aresztowania przez nowe władze, opatrzony w fałszywe dokumenty, przedostał się do Krakowa. Studia historyczne odbył w latach 1945-1948 na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie pracował w Warszawie w Zespole Badań nad Początkami Państwa Polskiego, a od 1954 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1961 roku był profesorem i kierownikiem Pracowni Dziejów Polski Średniowiecznej. Napisał 11 książek i ok. 200 artykułów i mniejszych prac, przeważnie z zakresu numizmatyki i historii pieniądza w wiekach średnich.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH; Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) – elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

  Autor kontrowersyjnych, względem powieści Rojsty Tadeusza Konwickiego, wspomnień Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy.

  Inne:

 • W toczonym od ponad stu lat sporze historyków o symbol na denarze Chrobrego opowiedział się za interpretacją, iż jest to paw, a nie orzeł.
 • Autor jednej z hipotez na temat lokalizacji Mickiewiczowskiego Soplicowa i Horeszkowa - jego zdaniem jest to wieś Gojcieniszki (biał. Гайцюнішкі, Hajciuniški lit. Gaičiūniškės) na Białorusi.
 • Mąż Teresy Kiersnowskiej, archeolożki. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 3-6-10/11).

  Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Książkowe:

 • Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960
 • Początki pieniądza polskiego, Warszawa 1962
 • Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964
 • Wielka reforma monetarna XIII-XIV w., cz. I, Warszawa 1969
 • Pradzieje grosza, Warszawa 1975
 • Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977
 • Moneta – świadek historii, Warszawa 1980 (wydanie II poprawione i uzupełnione, Warszawa 2006)
 • Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988
 • Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach. Fakty i mity (rozdział 23), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990
 • Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy. 1939-1945, Warszawa 1994
 • Nauka i pasja. 150 lecie działalności numizmatyków polskich, Częstochowa 1995
 • i inne
 • Artykuły:

  Rojsty – powieść Tadeusza Konwickiego, napisana w 1947, opublikowana w 1956 roku. Utwór opowiada o losach Stanisława Żubrowicza i jego pobycie w oddziale partyzanckim od 1944 do 1945 roku.Gojcieniszki, Goycieniszki, Hajciuniszki (biał. Гайцюнішкі, Hajciuniški, lit. Gaičiūniškėse) – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie woronowskim, 45 km na południe od Wilna, nad rzeką Żyżmą (dorzecze Niemna), ok. 5 km na wschód od Bieniakoni.
 • „Niedźwiedź i panna. U źródeł jednej z legend heraldycznych” w: „Biedni i bogaci: studia z dziejów społeczeństwa i kultury, ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin”, Warszawa 1992, zebrali: Bronisław Geremek, Maurice Aymard
 • i inne
 • Linki zewnętrzne, źródła[ | edytuj kod]

 • Drzewo genealogiczne prof. Ryszarda Kiersnowskiego, biogram,
 • The 80th aniversary of Ryszard Kiersnowski (ang.), abstrakt na stronach periodyku „Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych”,
 • Zmarli: Ryszard Kiersnowski, Więź, kwiecień 2007 (PDF).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Byłem w Instytucie Pamięci Narodowej, Salon24.
  2. Kompleks Konwickiego, Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 2001.
  3. Prof. KUL Tomasz Panfil, Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego – pochodzenie i znaczenie symbolu, Biuletyn Numizmatyczny, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
  4. Ryszard Kiersnowski „Gawęda Gojcieniska” Pro Memoria Luty 2004, nr 1/10.
  5. Cmentarz Stare Powązki: WŁODZIMIERZ KRETKOWSKI, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-11-08].
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Maurice Aymard (ur. 20 grudnia 1936) – francuski historyk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk od 2010 roku (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych), wykładowca (profesor) na École des hautes études en sciences sociales.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Więź – katolickie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Warszawie od 1958 roku. Od grudnia 1981 do marca 1982 czasopismo było zawieszone. W latach 1958–2012 był to miesięcznik (od roku 2008 ukazywały się 2 numery/kwartał). W roku 2013 pismo stało się kwartalnikiem.
  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.