• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryszard Kasyna

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Katedra Wniebowzięcia NMP w Pelplinie – gotycki kościół, pierwotnie świątynia klasztoru Cystersów, od 1824 siedziba miejscowego biskupa. Z dawnego zespołu klasztornego zachowała się katedra oraz część zabudowań zakonnych skupionych wokół czworobocznego wirydarzu. Katedra jest jedną z największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce (swego czasu druga w Polsce po kościele mariackim w Gdańsku). Posiada bogaty wystrój z XV-XVIII wieku, m.in. monumentalny, 25-metrowy ołtarz główny, liczne ołtarze boczne, zespół stalli, ambonę, organy boczne.

  Ryszard Kasyna (ur. 28 września 1957 w Nowym Stawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup pomocniczy gdański w latach 2005–2012, biskup diecezjalny pelpliński od 2012.

  Życiorys[]

  Urodził się 28 września 1957 Nowym Stawie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Po egzaminie dojrzałości odbył studia w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 24 stycznia 1982 w katedrze oliwskiej biskup diecezjalny gdański Lech Kaczmarek. W latach 1985–1991 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył doktoratem na podstawie dysertacji dotyczącej odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym. W 1992 został absolwentem Studium Roty Rzymskiej.

  Archikatedra gdańska (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa, przy ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5.Gdańskie Seminarium Duchowne – katolickie seminarium duchowne z siedzibą w Gdańsku Oliwie. Położone jest na terenie dawnego klasztoru pocysterskiego na zapleczu Archikatedry Oliwskiej.

  W latach 1982–1985 pracował jako wikariusz w parafii przy bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po powrocie do kraju ze studiów związał się z Gdańskim Trybunałem Metropolitalnym. W 1993 został jego wiceoficjałem, a w 1996 oficjałem. W seminarium duchownym w Gdańsku i w instytutach teologicznych prowadził wykłady z prawa. Wszedł w skład kolegium konsultorów i rady kapłańskiej archidiecezji gdańskiej. Pełnił funkcję duszpasterza prawników. Został również adwokatem Roty Rzymskiej. W 1998 otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a w 2001 kapelana Jego Świątobliwości.

  Dices (łac. Dicensis) – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie rzymskim w prowincji Byzacena, współcześnie w Tunezji. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne. W latach 2005–2012 biskupem tytularnym Dices był Ryszard Kasyna, jako biskup pomocniczy gdański, a od 2012 na stolicę tą mianowany został biskup pomocniczy białostocki Henryk Ciereszko.Archidiecezja gdańska – jedna z czternastu archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce ustanowiona przez Jana Pawła II 25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus.

  24 stycznia 2005 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej ze stolicą tytularną Dices. Święcenia biskupie otrzymał 2 kwietnia 2005 w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Głównym konsekratorem był arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, a współkonsekratorami Tadeusz Gocłowski, arcybiskup metropolita gdański, i Piotr Libera, biskup pomocniczy katowicki. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „In veritate et caritate” (W prawdzie i w miłości). W archidiecezji gdańskiej pełnił funkcję wikariusza generalnego. W listopadzie 2005 został mianowany prepozytem Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Biskup diecezjalny – biskup, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję. Potocznie wobec biskupa diecezjalnego używa się również określenia biskup ordynariusz.

  27 października 2012 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji pelplińskiej. Diecezję objął kanonicznie 1 grudnia 2012, zaś ingres do katedry w Pelplinie odbył 8 grudnia 2012.

  W strukturach Konferencji Episkopatu Polski został delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza, a także członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni i Rady Prawnej. W 2010 został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

  Przypisy[]

  1. Bp Ryszard Kasyna – biskupem pelplińskim. ekai.pl, 2012-10-27. [dostęp 2012-10-27].
  2. Z Gdańska do Pelplina – nominacja bp. Kasyny. episkopat.pl, 2012-10-27. [dostęp 2013-08-10].
  3. Ks. Kasyna biskupem pomocniczym w Gdańsku. ekai.pl, 2005-01-24. [dostęp 2012-10-27].
  4. Rinuncia dell′Ausiliare di Gdańsk (Polonia) e nomina del successore (wł.). press.vatican.va, 2005-01-24. [dostęp 2014-04-06].
  5. Gdańsk: rezygnacja i nominacja. episkopat.pl (arch.), 2005-01-24. [dostęp 2016-06-25].
  6. Ryszard Kasyna (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2012-10-27].
  7. Wydział Administracji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. diecezja.gda.pl (arch.), 2006-07-14. [dostęp 2012-10-27].
  8. Nomina del Vescovo di Pelplin (Polonia) (wł.). press.vatican.va, 2012-10-27. [dostęp 2014-04-06].
  9. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce: Bp Ryszard Kasyna – biskupem pelplińskim. episkopat.pl (arch.), 2012-10-27. [dostęp 2013-08-10].
  10. Bp Kasyna objął kanonicznie diecezję pelplińską. ekai.pl, 2012-12-01. [dostęp 2012-12-01].
  11. Przychodzę, by być narzędziem nowej ewangelizacji. ekai.pl, 2012-12-08. [dostęp 2012-12-08].
  12. Episkopat: nowi członkowie komisji i rad oraz delegaci krajowi. ekai.pl, 2014-10-09. [dostęp 2014-10-18].
  13. Polski biskup członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. ekai.pl, 2010-01-25. [dostęp 2012-10-27]. Inne źródło jako datę nominacji podaje 15 grudnia 2009. Z Gdańska do Pelplina – nominacja bp. Kasyny. episkopat.pl, 2012-10-27. [dostęp 2013-08-10].

  Linki zewnętrzne[]

 • Nota biograficzna Ryszarda Kasyny na stronie diecezji pelplińskiej [dostęp 2016-06-25]
 • Nota biograficzna Ryszarda Kasyny na stronie archidiecezji gdańskiej [dostęp 2010-12-06]
 • Ryszard Kasyna na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2013-08-10]
 • Ryszard Kasyna w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2010-12-06]
 • Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej Prepozyt, primiceriusz (łac. praepositus, przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim przewodniczący kapituły kanoników - kapituły katedralnej lub kolegiackiej oraz w Zgromadzeniu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, często w randze prałata lub infułata.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w Gdańsku. Należy do dekanatu Gdańsk-Śródmieście, który należy z kolei do archidiecezji gdańskiej.
  Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.
  Lech Kaczmarek (ur. 13 września 1909 w Poznaniu, zm. 31 lipca 1984 w Gdańsku) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gdański w latach 1959–1971, biskup diecezjalny gdański w latach 1971–1984.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Józef Kowalczyk (ur. 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych) – polski biskup rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989–2010, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski od 2010.
  Doktor obojga praw (łac. Iuris Utriusque Doctor) – osoba posiadająca stopień naukowy doktora w zakresie prawa kościelnego (kanonicznego) i świeckiego (cywilnego). Tytuł ten był stosowany w dawnych czasach. Do określania tego stopnia, stosuje się także skrót J.U.D. (Juris Utriusque Doctor).
  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.