• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryszard Kalinowski

  Przeczytaj także...
  Karol Tadeusz Nawrocki (ur. 1983) – polski historyk i działacz społeczno-samorządowy, naczelnik Okręgowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, przewodniczący Rady Dzielnicy Gdańsk-Siedlce.Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.
  Krajowa Komisja Porozumiewawcza, później Komisja Krajowa NSZZ Solidarność – struktura władz NSZZ Solidarność, powołana 17 września 1980, jako organ koordynujący działalność struktur regionalnych i zakładowych związku. Początkowo skupiała przedstawicieli Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych. Przewodniczącym KKP został wybrany Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Gwiazda i Ryszard Kalinowski.

  Ryszard Kalinowski (ur. 21 grudnia 1952 w Elblągu) – działacz NSZZ Solidarność, przedsiębiorca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1980 pracował w Elbląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W sierpniu 1980 uczestniczył w strajku solidarnościowym. Od 18 sierpnia był członkiem, a od 21 sierpnia przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Elblągu i delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. 1 września 1980 został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Elblągu, był także członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” od chwili jej powstania w dniu 17 września 1980, jej wiceprzewodniczącym, a od lutego 1981 członkiem powstałego wówczas prezydium. Odpowiadał w KKP za kontakty zagraniczne. Uczestniczył w wielu delegacjach zagranicznych „Solidarności”. W czerwcu 1981 zrezygnował z kandydowania do Zarządu Regionu Elbląskiego „Solidarności”. Był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności”, ale nie wszedł w skład nowo wybranej Komisji Krajowej.

  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.Sierpień 1980 – jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych.

  Został internowany 13 grudnia 1981 w ośrodku odosobnienia w Iławie, zwolniono go w kwietniu 1982. Został zwolniony z pracy z zakazem pracy w sektorze państwowym. Organizował kolportaż prasy podziemnej. Był inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. W grudniu 1984 wyemigrował do Norwegii, gdzie organizował pomoc dla osób represjonowanych w Polsce.

  Międzyzakładowy komitet strajkowy przekształcony z Miejskiego Komitetu Strajkowego 16 sierpnia 1980 pod przewodnictwem Lecha Wałęsy.Wybitny Polak – coroczny konkurs odbywający się w Polsce i za granicą. Powstał z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, aby zaprezentować osoby, które przyczyniają się do pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.

  Od 1992 jest współwłaścicielem R.T.K Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Od 2003 jest członkiem, a od 2006 przewodniczącym Towarzystwa Polsko Norweskiego w Stavanger.

  W 2011 został wyróżniony tytułem Wybitny Polak w 2011 przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. W tym samym roku władze miasta Stavanger mianowały go na Przewodniczącego Wydziału do Spraw Imigracji w Stavanger.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wybitny Polak. terazpolska.pl. [dostęp 2014-09-29].
  2. Innvandrerrådet (norw.). stavanger.kommune.no. [dostęp 2014-09-29].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989. Tom 1, wyd. Stowarzyszenie Pokolenie, Oficyna Wydawnicza Volumen i Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • Karol Nawrocki NSZZ „Solidarność” Region Elbląski w: NSZZ „Solidarność”. 1980-1989. Tom 3, wyd. IPN, Warszawa 2010
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.Stavanger (wym. [stɑˈʋɑŋjær]) – norweskie miasto portowe (założone w 1125 roku) i gmina leżąca w okręgu Rogaland, na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.