• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rysunek architektoniczno-budowlany

  Przeczytaj także...
  Szrafowanie (nazywane też kreskowaniem) – metoda oddawania kolorów lub stopni szarości za pomocą cienkich, równoległych lub krzyżujących się kresek. Metoda zastępcza stosowana w wielu technikach rysunkowych lub graficznych nie umożliwiających posługiwania się półtonami. Kreski mogą być ciągłe, przerywane lub nawet składające się z rzędów kropek, mogą być o stałej lub różnej gęstości. Szrafowanie może być też stosowane do cieniowania, lub ukazania trójwymiarowości motywu obrazu.Skala liczbowa – skala mapy zapisywana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10.000, spotykany jest również zapis 1 10 000 {displaystyle {egin{matrix}{frac {1}{10;000}}end{matrix}}} ). Przeważnie przed samym zapisem ułamka podaje się słowo „skala”.
  Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:
  Przykład rysunku architektonicznego: plan ogólny (wykonany przy użyciu programu komputerowego CAD) małej kuchni
  Przykład rysunku architektonicznego: plan ogólny (wykonany przy użyciu programu komputerowego CAD) małej kuchni z naniesonymi teksturami

  Rysunek architektoniczno-budowlany (rysunek techniczny budowlany) - rysunek techniczny przedstawiający budynek lub jego detal i służący jako podstawa wykonania prac budowlanych. Rysunek taki wykonywany jest najczęściej przez kreślarza pod nadzorem architekta lub technika architektury lub inżyniera budownictwa i wchodzi w skład projektu budowlanego.

  Rzut - rysunek budowlany przedstawiający układ pomieszczeń na danym piętrze budynku, wraz z wyposażeniem i odpowiednimi szczegółami wykonania. Jest to jeden z podstawowych elementów projektu architektonicznego lub inżynierskiego. Zwyczajowo terminem rzut budynku określa się kształt rzutu parteru, a tym samym obrysu budynku.Projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. Computer Aided Design) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:

  Rysunek architektoniczno-budowlany przedstawia najczęściej rzut, przekrój lub elewację budynku, albo też szczegół tych rysunków. Sposób rysowania, ilość szczegółów i skala rysunku zależna jest od etapu projektu i jego stanu zaawansowania. Z reguły podstawową skalą stosowaną do przedstawiania przekrojów, rzutów kondygnacji i widoków elewacji jest 1:50 lub 1:100, zaś w projekcie wykonawczym dla przedstawienia detali wykorzystywane są większe skale.

  Rysunek techniczny – konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.Centymetr (symbol: cm) – jednostka długości, podwielokrotność metra, równa 10 m, czyli 1/100 m. Składa się z 10 milimetrów. Centymetr jest jednostką podstawową w układzie jednostek miar CGS (centymetr gram sekunda). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-2 m, czyli 1 · 10 m.

  Typowy rysunek architektoniczno-budowlany operuje trzema grubościami linii:

 • grubą, przekrojową - ukazującą płaszczyzny przekroju ścian
 • zwykłą - do przedstawiania krawędzi elementów budowlanych
 • pomocniczą - do przedstawiania detali wnętrza, mebli, do linii wymiarowych itp.
 • Elementy objęte przekrojem niekiedy są szrafowane lub oznaczane przy pomocy koloru. Oznaczenia używane w poszczególnych krajach europejskich różnią się znacznie między sobą. W Polsce w rysunkach architektoniczno-budowlanych wymiary są opisywanie w centymetrach.

  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.