• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rypinek

  Przeczytaj także...
  Wyżyna – obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m. Z obszarów wyżyn wyłączane są bowiem obszary o szczególnie urozmaiconej rzeźbie i wysokościach względnych przekraczających 300 m stosunku do najbliższych den dolinnych, czyli góry. Różnice w wysokościach względnych w obrębie wyżyny są więc stosunkowo małe. W Polsce i innych krajach często przyjmuje się za dolną granicę wyżyn poziomicę 200 m n.p.m. Na mapie hipsometrycznej niższe wyżyny wyróżnione są barwami żółtymi, podobnie jak i najniższe partie gór, np. pogórza, natomiast najwyższe wyżyny - jasnymi odcieniami koloru brązowego. Nad wyżynami, powyżej 500 m n.p.m. rozciągają się góry niskie. Wyjątkiem w skali światowej jest Wyżyna Tybetańska, która znajduje się na wysokości około 4500 m n.p.m. Zalicza się ją do wyżyn, a nie do gór, ponieważ jest płaska - spełniony jest warunek deniwelacji (różnicy między dwoma wzniesieniami) mniejszej niż 300 metrów.Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
  Kościół św. Gotarda w Kaliszu – parafialna świątynia rzymskokatolicka, zlokalizowana w Kaliszu w dzielnicy Rypinek, przy ulicy Częstochowskiej (adres parafii św. Gotarda: ulica Kordeckiego 3).

  Rypinek – lewobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na południowy wschód od Śródmieścia na skarpie doliny Prosny, włączona w granice miasta w 1934 (od gminy Kalisz).

  Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.Zawodzie – dzielnica Kalisza położona w odległości 1,5 km od centrum miasta. Zawodzie tworzy z Rypinkiem i Starym Miastem silnie powiązany ze sobą obszar zamieszkiwany przez ponad 8 tys. mieszkańców.

  Historia[]

  Dzielnica historycznie powiązana z Zawodziem i Starym Miastem. Rypinek nazywany wcześniej Podgórzem stanowił część dawnej podkaliskiej wsi Dobrzec Mały; nazwa pochodzi od staropolskiego słowa ripa, oznaczającego groblę, wyżynę. Osią dzielnicy jest ulica Częstochowska, przy której znajduje się kościół św. Gotarda, wzmiankowany w 1280 jako kościół filialny wsi Dobrzec Wielki (obecne tereny osiedli Dobrzec P, Dobrzec W, Dobro oraz sołectwa Dobrzec). W 1807 Napoleon Bonaparte nadał Rypinek Józefowi Zajączkowi. W XIX w. teren słynął z cegielni, wykorzystujących bogate złoża gliny (w 1978 największe wyrobisko zagospodarowano na Park Przyjaźni). W 1912 na Łęgu Rypinkowskim odbyła się Krajowa Wystawa Ogrodnicza zorganizowana przez Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie; w tym samym roku tereny powystawowe włączono do Parku Miejskiego. Przez Rypinek przebiega Trasa Bursztynowa, wybudowana w latach 2004–2010.

  Ulica Częstochowska – ulica w Kaliszu przebiegająca przez dzielnice Śródmieście, Czaszki, Rypinek i Zagorzynek. Pod względem długości mieści się na czwartym miejscu najdłuższych ulic miasta. Jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 450.Gmina Kalisz – dawna gmina wiejska istniejąca w latach do końca 1935 roku w woj. łódzkim. Była położona na zachód od Kalisza. Siedzibą władz gminy był Kalisz, który stanowił odrębną gminę miejską .

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem (Dz. U. z 1934 r. Nr 30, poz. 272).
  3. WładysławW. Kościelniak WładysławW., Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz: Edytor, 2010, ISBN 978-83-60579-56-5.
  4. Władysław Kościelniak: Kalisz : ilustrowany przez autora przewodnik po mieście. Kalisz: Sztuka i Rynek, 2002, s. 127. ISBN 83-913102-3-X.
  5. Józef Raciborski. Opatówek. „Ziemia : miesięcznik krajoznawczy ilustrowany”. 4, s. 120, kwiecień 1922. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 
  6. Jerzy Aleksander Splitt: "...Perłą jest park jego..." : widoki dawnego parku kaliskiego. Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 1998, s. 23. ISBN 83-904583-5-7.

  Linki zewnętrzne[]

 • Rypinek w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Rypinek w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XV, cz. 2 (Januszpol – Wola Justowska) z 1902 r.
 • Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).Złoże mineralne – naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Istotny jest fakt, iż złoże występuje w takiej ilości i w takich warunkach ekonomicznych i geologicznych, że jego eksploatacja jest opłacalna (tym się różni złoże od zasobu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język staropolski – etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku. W początkach doby staropolskiej pojawiły się pierwsze różnice między poszczególnymi językami zachodniosłowiańskimi, zwłaszcza między grupami: czesko-słowacką a lechicką (język polski, język kaszubski, języki pomorskie, język połabski).
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
  Dobro – osiedle Kalisza usytuowane w zachodniej części miasta. Główne trakty przebiegające przez osiedle to ulica Dobrzecka, Korczak oraz Północna.
  Szlak Bursztynowy (ul. Szlak Bursztynowy, Trasa Bursztynowa) – śródmiejska obwodnica Kalisza, która łączy ulicę Łódzką z ulicą Górnośląską i ma 3,2 km długości. Zrealizowano już wszystkie trzy etapy:
  Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.
  Kościół filialny – kościół wchodzący w skład danej parafii, ale niebędący jej kościołem głównym (tzw. kościołem parafialnym).
  Stare Miasto – historyczna dzielnica Kalisza położona na lewym brzegu Prosny, na wschód od Rypinka i na północ od Zawodzia; włączona do miasta w 1934; pełni funkcje mieszkaniowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.