• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rynek w Tarnowie

  Przeczytaj także...
  Kamienica Ratajewiczowska - najstarsza tarnowska kamienica mieszcząca się pod adresem Rynek 5. Od 1992 pełni funkcję siedziby Tarnowskiego Centrum Kultury.Ulica Katedralna − ulica na tarnowskim Starym Mieście prowadząca od północno-zachodniego narożnika Rynku na zachód do nieistniejącej już Bramy Krakowskiej. Z ulicą bezpośrednio sąsiaduje Plac Kazimierza Wielkiego z pomnikiem Adama Mickiewicza oraz Plac Katedralny z Bazyliką katedralną. W budynku nr 2 w latach 1922-1931 mieszkał Jan Bielatowicz.
  Tadeusz Tertil (ur. 7 września 1864 w Sanoku, zm. 31 marca 1925 w Tarnowie) – prawnik, długoletni burmistrz Tarnowa, poseł do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji, członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

  Rynek w Tarnowierynek miejski znajdujący na tarnowskiej Starówce. Wytyczony został w czasie lokacji miasta w 1330 r. zgodnie z zasadami średniowiecznej urbanistyki. Ma kształt nieregularnego czworokąta o wymiarach 87x82x72 m. Obecną zabudowę Rynku stanowią kamienice mieszczańskie powstałe w okresie od XVI do XIX w. Centralną część placu zajmuje renesansowy ratusz.

  TVP Kraków – ośrodek regionalny TVP obejmujący zasięgiem województwo małopolskie z siedzibą główną w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 oraz redakcjami terenowymi w Tarnowie, Zakopanem, Nowym Sączu oraz Oświęcimiu. Do lipca 2011 roku funkcję dyrektora i redaktora naczelnego Krakowskiego Oddziału Telewizja Polska pełnił Jan Rojek. Obecnie stanowisko to zajmuje Leszek Dziura. Od 11 października 2011 roku TVP Kraków nadaje formacie 16:9.Attyka (franc. (étage) attique, z grec. Attikos) – górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach. Pełni dwojaką funkcję: estetyczną jako architektoniczny element dekoracyjny oraz użytkowo-konstrukcyjną jako zabezpieczenie sąsiednich budynków przed przeniesieniem się ognia w przypadku pożaru. Attyka stanowi mur ogniowy, jeśli jest wykonana z materiału niepalnego o wytrzymałości ogniowej min 1 godzina i grubości min 25 cm, np. z pełnej cegły ceramicznej, silikatu, czy też bloczków betonowych.

  Z narożników Rynku odchodzą cztery pary ulic równoległych do pierzei:

 • od strony północno-zachodniej - ul. Katedralna, plac Katedralny,
 • od strony południowo-zachodniej - ul. Krótka, ul. Wielkie Schody,
 • od strony południowo-wschodniej - ul. Wekslarska, ul. Zakątna
 • od strony północno-wschodniej - ul. Żydowska, ul. Piekarska
 • Radio Kraków (Radio Kraków Małopolska) – jedna z siedemnastu samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia (zob. Audytorium 17), nadająca całodobowy program regionalny na teren województwa małopolskiego.Plac Katedralny − plac na tarnowskim Starym Mieście usytuowany pomiędzy ulicami Katedralną i Kapitulną, sąsiadujący od południowego-wschodu z Rynkiem. W centralnej jego części znajduje się Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

  Zabudowa[]

 • Ratusz – znajduje się pośrodku Rynku. Pierwszy budynek ratusza wzniesiono w drugiej połowie XIV w. Obecny renesansowy powstawał w wyniku stopniowej przebudowy od XV do XVI w. Obecnie oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 • Pierzeja zachodnia[]

 • Budynek nr 2, (Kamienica pod św. Florianem) – wzniesiony w XVIII w. Początkowo jednopiętrowa, po przebudowie w 1928 r. dwupiętrowa.
 • Budynek nr 3, (Kamienica Rosowska) – wzniesiony w XVI w., później kilkakrotnie gruntownie przebudowywany. Od 1970 r. w budynku mieścił się internat Liceum Plastycznego. Od 2013 r. siedziba Muzeum Okręgowego.
 • Budynek nr 4, (Kamienica Nikielsonowska) – wzniesiony w 1747 r. jako budynek jednopiętrowy z sienią prowadzącą na dziedziniec (dzisiejszy Pasaż Tertila). Przebudowany w 1826 r. Początkowo był pałacem książąt Sanguszków, a później do 1912 pełnił funkcję pałacu biskupiego.
 • Budynek nr 5, (Kamienica Ratajewiczowska) – wzniesiony w XVI w. Od 1992 r. siedziba Tarnowskiego Centrum Kultury.
 • Rynek 5

  Sanguszkowie (pierwotnie Sanguszkowicze) – magnacki ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od imienia syna wspomnianego Fiodora - księcia Sanguszki.Rynek – centralny plac miejscowości, charakterystyczny dla urbanistyki europejskich miast. Rynki wytyczano od początku średniowiecza do XIX wieku.
 • Rynek 4

 • Rynek 3

 • Pierzeja południowa[]

 • Budynek nr 6
 • Budynek nr 7
 • Budynek nr 8
 • Budynek nr 9 – wzniesiony w XVIII w. dwupiętrowy budynek zwieńczony wysoką attyką. W kamienicy mieści się siedziba Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna, a także tarnowskie redakcje Radia Kraków i TVP Kraków.
 • Budynek nr 10
 • Budynek nr 11
 • Budynek nr 12
 • Rynek 12

  Tarnowskie Centrum Kultury (TCK) – instytucja kulturalna Miasta Tarnowa powstała w 1992 roku w wyniku przekształcenia przez Radę Miejską dotychczasowego Tarnowskiego Ośrodka Kultury. Obecna siedziba TCK mieści się w tzw. kamienicy Ratajewiczowskiej.Ratusz w Tarnowie - budynek gotycki z XIV wieku, przebudowany w XVI wieku (pod kierunkiem Jana Marii Padovano) w stylu renesansowym.
 • Rynek 10

 • Rynek 9

 • Rynek 8

 • Pierzeja wschodnia[]

 • Budynek nr 13, (Kamienica Sakowiczowska) – wzniesiony w XVI w. dwupiętrowy budynek z arkadami podcieni.
 • Budynek nr 14 – wzniesiony w XVI w. dwupiętrowy budynek z arkadami podcieni (obecnie zabudowanymi). Obecnie w kamienicy mieści się hotel.
 • Budynek nr 15
 • Budynek nr 16 – wzniesiony w XVI w. dwupiętrowy budynek z attyką zrekonstruowaną w 1960 r. na podstawie obrazu Zygmunta Vogla.
 • Budynek nr 17
 • Rynek 17

  Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento).Zygmunt Vogel zw. Ptaszkiem (ur. 15 czerwca 1764 w Wołczynie, zm. 20 kwietnia 1826 w Warszawie) – polski malarz i rysownik, przedstawiciel klasycyzmu, pedagog, wolnomularz.
 • Rynek 16

 • Rynek 15

 • Rynek 14

 • Rynek 13

 • Pierzeja północna[]

 • Budynek nr 18, (Kamienica Szynklerowska)
 • Budynki nr 19, 20 i 21 – trzy najbardziej charakterystyczne kamienice na tarnowskim Rynku. Wzniesione w XVI w. jednopiętrowe, z podcieniami, zwieńczone attykami. Wnętrza kamienic nr 20 i 21 zostały połączone w 1780 r. adaptując na kwaterę generała Richarda d’Altona, który z ramienia Austrii zajął miasto w 1772 r. W budynkach tych mieści się obecnie główna siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 • Budynek nr 22
 • Budynek nr 23
 • Budynek nr 24
 • Rynek 24

 • Rynek 23

 • Rynek 22

 • Rynek 21

 • Rynek 20

 • Rynek 19

 • Rynek 18

 • Bibliografia[]

 • Norbert Orliński: Tarnów i okolice. Przewodnik. Warszawa: Sport i Turystyka, 1982. ISBN 83-217-2402-7. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.