• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rynek polityczny

  Przeczytaj także...
  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.Marketing polityczny – jedna z form komunikacji politycznej, w której następuje oferowanie, tworzenie i wymiana wartości między uczestnikami rynku politycznego. Sprowadza się ona do wykorzystania zespołu technik społecznych, teorii oraz metod zaczerpniętych z marketingu klasycznego, w celu stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród jego rywali oraz uzyskania jak największego poparcia przy jak najmniejszym zużyciu środków.

  Rynek polityczny – czasowa i przestrzenna arena, na której dokonywane są działania mające doprowadzić do kupna i sprzedaży towaru politycznego chętnym obywatelom. Składa się z potencjalnych „klientów” (osób mających czynne prawo wyborcze, członków partii, działaczy społecznych, autorytetów) mających potrzeby (uproszczenia życia, sumienia, obowiązku) i pragnienia, np. modernizacji kraju, a którzy są skłonni w ten sposób dokonać wymiany oferując w zamian poparcie kandydatowi lub partii.

  Rynku politycznego nie należy mylić z rynkiem wyborczym, ten ostatni jest to ogól obywateli mających czynne prawo wyborcze.

  Rodzaje rynków politycznych[ | edytuj kod]

  Można wyróżnić rynki polityczne:

  1) Ze względu na wielkość rynku:

 • mały – lojalność wyborców wysoka, a przepływ elektoratu bardzo niski
 • duży – lojalność wobec partii, kandydata niska, bardzo płynny elektorat
 • 2) Ze względu na dostęp do rynku:

 • otwarty – wyborcy przebierają w ofertach i programach politycznych, z racji dużej ilości partii i łatwości zaistnienia na rynku
 • zamknięty – charakteryzuje się mała liczbą ofert, z racji trudności w dostępie do rynku dla nowych podmiotów; powoduje to niskie poparcie
 • 3) Ze względu na charakter rynku:

 • monopolistyczny – występują trwałe, dominujące na rynku podmioty polityczne
 • konkurencyjny – obecne są liczne partie, a ich udział w rynku jest zmienny
 • 4) Ze względu na zasięg terytorialny:

 • krajowy
 • regionalny
 • lokalny
 • 5) Ze względu na preferencje wyborcy:

 • potencjalnego wyborcy
 • informacyjny – wyborcy kierują się wyborem na podstawie programu partii
 • przejrzysty – elektorat zorientowany
 • nieprzejrzysty – elektorat niezdecydowany
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • marketing
 • reklama polityczna
 • marketing polityczny
 • rynek
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.