• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rynek

  Przeczytaj także...
  Rynek – rówień na dnie środkowej części Wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Ma długość około 100 m, jest pozioma i trawiasta. Na południowo-wschodnim skraju Rynku, po obydwu stronach wąwozu, znajduje się skalna brama utworzona przez dwie wybitne turnie; po orograficznie prawej stronie jest to ściana Ptakowej Turni z nyżami (Kościół), po stronie lewej Baszta. Z Rynku prowadzi dość wyraźna ścieżka na Przełęcz za Saturnem, a także kilka innych dróg taternickich opisanych przez Władysława Cywińskiego w tomie 3 jego szczegółowego przewodnika Tatry.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Rynek – część wsi Brzezówka, położonej w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin.

  Rynek oznacza najczęściej plac w centrum miasta, wokół którego znajdują się budynki, a w środku często ratusz

  Gmina Wąsewo (do 1954 gmina Komorowo) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Targowisko, inaczej: targ, bazar (pers. bāzār) – wydzielony teren przeznaczony do handlu, zazwyczaj na otwartej powierzchni (plac targowy).
 • rynek – w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji
 • rynek – w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski
 • rynek – targowisko
 • Miejscowości i ich części
 • Rynekwieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Wąsewo
 • Rynekwieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 • Rynek – część wsi Brzezówka w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin
 • Rynek – część wsi Krzczonów, w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim w gminie Krzczonów
 • Rynek – część wsi Wola Szczucińska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin
 • Inne
 • „Rynek” – galeria sztuki w Olsztynie
 • Rynek – miejsce na dnie Wąwozu Kraków w Tatrach
 • Zobacz też
 • Występowanie frazy: „Rynek” w tytułach artykułów
 • Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Powiat dąbrowski - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Dąbrowa Tarnowska.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rynek – centralny plac miejscowości, charakterystyczny dla urbanistyki europejskich miast. Rynki wytyczano od początku średniowiecza do XIX wieku.
  Krzczonów – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim w gminie Krzczonów. Miejscowość jest siedzibą gminy Krzczonów i składa się z 6 części: Krzczonów-Folwark, Krzczonów-Sołtysy, Krzczonów-Wójtostwo, Lipniak, Rynek i Skałka.
  Gmina Grodziczno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.
  Powiat lubelski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lublin.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.