• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rymantadyna

  Przeczytaj także...
  Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy:DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Rymantadyna (nazwa handlowa Flumadine) – lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A. Pochodna adamantanu.

  Rymantadyna, podobnie jak amantadyna, należy do grupy leków przeciwgrypowych starej generacji, które mogą wywoływać wiele działań niepożądanych, a także mogą powodować lekooporność. Ze względu na stwierdzoną wysoką oporność aktualnie krążących wirusów grypy na rymantadynę i amantadynę, leki te nie są zalecane w profilaktyce, ani w leczeniu grypy sezonowej.

  Lekooporność – zmniejszona wrażliwość w czasie na te same stężenia leków w trakcie terapii, spowodowane na przykład ich zwiększonym metabolizmem.PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.

  Przypisy

  1. Rymantadyna – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Rymantadyna (DB00478) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  3. A. Nitsch-Osuch, L.B. Brydak, A.K. Wardyn. Inhibitory neuraminidazy w profilaktyce i leczeniu grypy. „Pol. Merk. Lek.”. XXV (145), s. 67-73, 2008. 
  4. T. Jefferson, V. Demicheli, C. Di Pietrantonj, D. Rivetti. Amantadine and rimantadine for influenza A in adults. „Cochrane Database of Systematic Reviews 2006”. DOI: 10.1002/14651858.CD001169.pub3. 

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.