• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryglice - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Gmina Szerzyny – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim, natomiast w latach 1999–2002 należała do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

  Ryglicegmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

  Siedziba gminy to Ryglice.

  Południowa część gminy Ryglice leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

  Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 11 684 osób.

  Ryglice − miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ryglice. Położone około 30 km na południowy wschód od Tarnowa, w pobliżu Tuchowa. Prawa miejskie posiadało w latach 1824-1934 i od 2001 r.Gmina Jodłowa – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem teren obecnej gminy Jodłowa należał do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Ryglice ma obszar 116,81 km², w tym:

 • użytki rolne: 67%
 • użytki leśne: 25%
 • Gmina stanowi 8,25% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2008:

  Gmina Tuchów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Wola Lubecka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ryglice. Liczy ona niespełna 1000 mieszkańców. Przez miejscowość przepływa mały potok - Wolanka. Najwyższym wzniesieniem wsi jest góra Kokocz (niespełna 484 m n.p.m.). Wola Lubecka sąsiaduje z miejscowościami: Zalasowa, Zwiernik, Joniny, Lubcza
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Ryglice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Ryglice.png

  Miejscowości[ | edytuj kod]

  W skład gminy Ryglice wchodzi 8 miejscowości: Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Ryglice, Uniszowa, Wola Lubecka, Zalasowa.

  Edukacja[ | edytuj kod]

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zalasowej
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Józefa Lenartowicza w Lubczy
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach
 • Szkoła Podstawowa w Bistuszowej
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach
 • Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej
 • Szkoła Podstawowa im. Czesława Wojewody w Lubczy
 • Szkoła Podstawowa w Zalasowej
 • Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 • Publiczne Przedszkole w Ryglicach
 • Publiczne Przedszkole w Zalasowej
 • Imprezy[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy organizowane są następujące imprezy masowe:

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Park krajobrazowy Pasma Brzanki – park krajobrazowy, który powstał w listopadzie 1995 roku i leży we wschodniej części województwa małopolskiego oraz zachodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze Pogórza Karpackiego. Obejmuje wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.
 • Przegląd Jasełkowo-Kolędniczy (styczeń),
 • Święty Walenty - Tradycje Lubeckie (14 lutego),
 • Babski Comber (marzec),
 • Ryglicka Parada Orkiestr Dętych (3 maja),
 • Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej (maj),
 • Sobótkowe Święto Młodości oraz Święto Drzewiarza i Leśnika (czerwiec),
 • Piknik na Górze Kokocz (czerwiec/lipiec),
 • Dożynki Gminne (sierpień),
 • Festiwal Kultury Pogórzańskiej (wrzesień).
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Jodłowa, Pilzno, Skrzyszów, Szerzyny, Tuchów

  Gmina Skrzyszów (dawn. gmina Gumniska) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.Powiat tarnowski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tarnów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Ryglice w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Gmina Ryglice w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-03-30] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2008 r.), „{{{czasopismo}}}”, GUS, Departament Badań Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny, 2009, ISSN 1734-6118 [zarchiwizowane z adresu 2013-10-29] (pol.).czasopismo
  5. Gmina Ryglice zaprasza, folder turystyczny, UM w Ryglicach, 2019

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lokalny portal informacyjny Ryglice-Okolice.pl
 • Oficjalny System Informacji Przestrzennej Gminy Ryglice
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo tarnowskie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 – 1998. Położone w południowo-wschodniej części Polski. Graniczyło z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. Siedzibą władz województwa był Tarnów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zalasowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ryglice, na północnym krańcu Pogórza Ciężkowickiego, najdalej na północ wysuniętej części Karpat.
  Kowalowa (dawn. Kowalowy) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ryglice, na Pogórzu Ciężkowickim.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gmina Pilzno – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Przed 1945 rokiem gmina Pilzno należała do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do niewielkiego województwa tarnowskiego.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.778 sek.