• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ryby – wykaz rodzin

  Przeczytaj także...
  Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.Ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne, chrzęstniki (Chondrichthyes) – gromada kręgowców wodnych – tradycyjnie zaliczanych do ryb właściwych (Pisces) – obejmująca chimery, płaszczki i rekiny, łącznie ponad 1000 gatunków. Żywią się pokarmem zwierzęcym. Większość gatunków ryb chrzęstnych żyje w wodach morskich. Rekiny znane są z zapisów kopalnych datowanych na ponad 400 mln lat, płaszczki pojawiły się prawdopodobnie 200 mln lat temu.
  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).

  Rodziny ryb – wykaz obejmuje rodziny kręgowców wodnych oddychających skrzelami, tradycyjnie nazywanych rybami:

  Akwarium - polski dwumiesięcznik poświęcony akwarystyce. W latach 1959-1992 czasopismo Polskiego Związku Akwarystów. Od roku 1999 do 2002 jest wydawane jako dodatek do Nasze Akwarium. Wydawnictwo Pet Publication prowadzi kontynuacje pisma od 2011 roku.Mały słownik zoologiczny – tematyczna seria (cykl wydawniczy) małych, kieszonkowych słowników, wydawana w latach 1973–1991 przez Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie. Format wydania wzorowany był na „Małym słowniku biologicznym”, wydanym w 1965.
 • ryby kostnoszkieletowe (Osteichthyes)
 • ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes)
 • śluzice (Myxini)
 • minogi (Petromyzontiformes)
 • Sortowanie alfabetyczne przyciskami w nagłówkach kolumn

  Skrzela - narząd oddechowy występujący u wielu zwierząt wodnych (ryb, płazów w formie larwalnej i rozmaitych bezkręgowców), stanowiący główny element układu oddechowego, umożliwiającego pobieranie do organizmu tlenu rozpuszczonego w wodzie.Polskie nazewnictwo popularne ryb – zestawienie polskich nazw popularnych (zwyczajowych, wernakularnych) rzędów, rodzin, gatunków i podgatunków ryb, opublikowanych w literaturze ichtiologicznej, encyklopediach, słownikach oraz aktach prawnych dotyczących rybołówstwa oraz ogrodów zoologicznych.

  Zobacz też[]

 • Polskie nazewnictwo popularne ryb
 • Przypisy

  1. Żmudziński 1980 ↓, s. 43.
  2. Rutkowicz 1982 ↓, s. 84.
  3. Frank 1974 ↓.
  4. Nikolski 1970 ↓, s. 370.
  5. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 44.
  6. Załachowski 1992 ↓, s. 579.
  7. Nikolski 1970 ↓, s. 109.
  8. Nikolski 1970 ↓, s. 87.
  9. Załachowski 1992 ↓, s. 578.
  10. Nikolski 1970 ↓, s. 337.
  11. Nikolski 1970 ↓, s. 438.
  12. Żmudziński 1980 ↓, s. 48.
  13. Nikolski 1970 ↓, s. 133.
  14. PWN 2008 ↓.
  15. Nikolski 1970 ↓, s. 226.
  16. Ginter 2012 ↓, s. 238.
  17. Kahl, Kahl i Vogt 2000 ↓.
  18. Garbarczyk i Nowakowski w: Ryby morskie. Leksykon przyrodniczy, 1996
  19. Żmudziński 1980 ↓, s. 49.
  20. Kahl, Kahl i Vogt 2000 ↓, s. 242.
  21. Frank 1974 ↓, s. 49.
  22. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 31.
  23. Nikolski 1970 ↓, s. 125.
  24. Nikolski 1970 ↓, s. 405.
  25. Akwarium 1970 ↓.
  26. Rutkowicz 1982 ↓, s. 61.
  27. Frank 1974 ↓, s. 16.
  28. Rutkowicz 1982 ↓, s. 46.
  29. Nikolski 1970 ↓, s. 399.
  30. Nelson 2006 ↓.
  31. Nikolski 1970 ↓, s. 326.
  32. Nikolski 1970 ↓, s. 323.
  33. Nikolski 1970 ↓, s. 369.
  34. Rutkowicz 1982 ↓, s. 89.
  35. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 104.
  36. Anotopterus jako jedyny rodzaj Anotopteridae (Nelson, 1994) został przeniesiony do Paralepididae (Nelson, 2006)
  37. Rutkowicz 1982 ↓, s. 96.
  38. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 61.
  39. Frank 1974 ↓, s. 542.
  40. Rutkowicz 1982 ↓, s. 69.
  41. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 47.
  42. Eschmeyer, W. N. (ed).: Catalog of Fishes electronic version (ang.). California Academy of Sciences. [dostęp 2012–2013].
  43. Rutkowicz 1982 ↓, s. 93.
  44. Załachowski 1992 ↓, s. 18.
  45. Rutkowicz 1982 ↓, s. 53.
  46. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 39.
  47. M.s.z.: ryby 1973 ↓.
  48. Rutkowicz 1982 ↓, s. 72.
  49. Nikolski 1970 ↓, s. 471.
  50. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 66.
  51. Nikolski 1970 ↓, s. 464.
  52. Rutkowicz 1982 ↓, s. 60.
  53. Nikolski 1970 ↓, s. 467.
  54. Jako Nandidae [w:] Grabda i Heese, 1991, s. 88
  55. Nikolski 1970 ↓, s. 320.
  56. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 54.
  57. Frank 1974 ↓, s. 526.
  58. Nikolski 1970 ↓, s. 237.
  59. Rutkowicz 1982 ↓, s. 87.
  60. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 60.
  61. Nikolski 1970 ↓, s. 342.
  62. Rutkowicz 1982 ↓, s. 66.
  63. Nikolski 1970 ↓, s. 397.
  64. Nikolski 1970 ↓, s. 445.
  65. Rutkowicz 1982 ↓, s. 92.
  66. H. H. Ng. Botia udomritthiruji, a new species of botiid loach from southern Myanmar (Teleostei: Botiidae). „Zootaxa”. 1608, s. 41–49, 2007 (ang.).  (pdf)
  67. Rutkowicz 1982 ↓, s. 80.
  68. Rutkowicz 1982 ↓, s. 67.
  69. Nikolski 1970 ↓, s. 344.
  70. Szatańska 2007 ↓.
  71. Rutkowicz 1982 ↓, s. 48.
  72. Nikolski 1970 ↓, s. 383.
  73. Rutkowicz 1982 ↓, s. 83.
  74. Rutkowicz 1982 ↓, s. 45.
  75. Rutkowicz 1982 ↓, s. 86.
  76. Żmudziński 1980 ↓, s. 51.
  77. Rutkowicz 1982 ↓, s. 68.
  78. Rutkowicz 1982 ↓, s. 77.
  79. Rutkowicz 1982 ↓, s. 97.
  80. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 29.
  81. Rutkowicz 1982 ↓, s. 76.
  82. Nikolski 1970 ↓, s. 389.
  83. Rutkowicz 1982 ↓, s. 52.
  84. Nikolski 1970 ↓, s. 407.
  85. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 101.
  86. Rutkowicz 1982 ↓, s. 456.
  87. Nikolski 1970 ↓, s. 85.
  88. Rutkowicz 1982 ↓, s. 51.
  89. Nikolski 1970 ↓, s. 130.
  90. Rutkowicz 1982 ↓, s. 43.
  91. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 ↓.
  92. Rutkowicz 1982 ↓, s. 81.
  93. Nikolski 1970 ↓, s. 131.
  94. Nikolski 1970 ↓, s. 309.
  95. Załachowski 1992 ↓, s. 577.
  96. Nikolski 1970 ↓, s. 437.
  97. Rutkowicz 1982 ↓, s. 90.
  98. Nikolski 1970 ↓, s. 325.
  99. Nikolski 1970 ↓, s. 431.
  100. Nikolski 1970 ↓, s. 439.
  101. Nikolski 1970 ↓, s. 245.
  102. Nikolski 1970 ↓, s. 443.
  103. Rutkowicz 1982 ↓, s. 91.
  104. Nikolski 1970 ↓, s. 82.
  105. Ginter 2012 ↓, s. 146.
  106. Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM edycja 2006. Young Digital Poland S.A., 2006.
  107. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1638/2001 2001 ↓.
  108. Rutkowicz 1982 ↓, s. 95.
  109. Frank 1974 ↓, s. 539.
  110. Frank 1974 ↓, s. 524.
  111. Rutkowicz 1982 ↓, s. 50.
  112. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 32.
  113. Nikolski 1970 ↓, s. 164.
  114. Nikolski 1970 ↓, s. 233.
  115. Nikolski 1970 ↓, s. 230.
  116. Nikolski 1970 ↓, s. 339.
  117. Nikolski 1970 ↓, s. 345.
  118. Nikolski 1970 ↓, s. 465.
  119. Rutkowicz 1982 ↓, s. 73.
  120. Nikolski 1970 ↓, s. 420.
  121. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 36.
  122. Rutkowicz 1982 ↓, s. 54.
  123. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 64.
  124. Władysław Zamachowski, Adam Zyśk: Strunowce Chordata. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997. ISBN 83-86841-92-3.
  125. Rutkowicz 1982 ↓, s. 58.
  126. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 100.
  127. Rutkowicz 1982 ↓, s. 59.
  128. Frank 1974 ↓, s. 268.
  129. Rutkowicz 1982 ↓.
  130. Rutkowicz 1982 ↓, s. 47.
  131. Nikolski 1970 ↓, s. 322.
  132. Nikolski 1970 ↓, s. 415.
  133. Nikolski 1970 ↓, s. 391.
  134. Rutkowicz 1982 ↓, s. 70.
  135. Nikolski 1970 ↓, s. 73.
  136. Rutkowicz 1982 ↓, s. 65.
  137. Hasło: Latimeria [w:] Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM edycja 2006. Young Digital Poland S.A., 2006.
  138. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 46.
  139. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 30.
  140. Załachowski 1992 ↓, s. 576.
  141. Nikolski 1970 ↓, s. 477.
  142. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 70.
  143. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 106.
  144. Nikolski 1970 ↓, s. 132.
  145. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 67.
  146. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 77.
  147. Żmudziński 1980 ↓, s. 28.
  148. Frank 1974 ↓, s. 540.
  149. Rutkowicz 1982 ↓, s. 94.
  150. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 110.
  151. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 84.
  152. Frank 1974 ↓, s. 17.
  153. Rutkowicz 1982 ↓, s. 57.
  154. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 42.
  155. Nikolski 1970 ↓, s. 388.
  156. Frank 1974 ↓, s. 266.
  157. Żmudziński 1980 ↓, s. 47.
  158. Nikolski 1970 ↓, s. 46.
  159. Gronau 1994 ↓.
  160. A. Kemp. A revision of Australian Mesozoic and Cenozoic lungfish of the family Neoceratodontidae (Osteichthyes: Dipnoi), with a description of four new species. „Journal of Paleontology”. 71, s. 713–733, 1997 (ang.). 
  161. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 41.
  162. Rutkowicz 1982 ↓, s. 44.
  163. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 43.
  164. Rutkowicz 1982 ↓, s. 82.
  165. Rutkowicz 1982 ↓, s. 79.
  166. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 24.
  167. Nikolski 1970 ↓, s. 168.
  168. Załachowski 1992 ↓, s. 206.
  169. Nikolski 1970 ↓, s. 483.
  170. Rutkowicz 1982 ↓, s. 55.
  171. Rutkowicz 1982 ↓, s. 75.
  172. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 73.
  173. Nikolski 1970 ↓, s. 375.
  174. Nikolski 1970 ↓, s. 49.
  175. Nikolski 1970 ↓, s. 398.
  176. Rutkowicz 1982 ↓, s. 56.
  177. Rutkowicz 1982 ↓, s. 63.
  178. Nikolski 1970 ↓, s. 102.
  179. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 26)
  180. Terofal i Militz 1996 ↓, s. 29.
  181. Nikolski 1970 ↓, s. 78.
  182. Grabda i Heese 1991 ↓, s. 26.
  183. Nikolski 1970 ↓, s. 448.
  184. Wiley & Johnson: A teleost classification based on monophyletic groups. W: Nelson, Schultze & Wilson (red.): Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. Monachium: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2010, s. 123-182. ISBN 978-3-89937-107-9.
  185. Rutkowicz 1982 ↓, s. 71.
  186. Nikolski 1970 ↓, s. 81.
  187. Żmudziński 1980 ↓, s. 38.
  188. Rutkowicz 1982 ↓, s. 78.
  189. Frank 1974 ↓, s. 377.
  190. Nikolski 1970 ↓, s. 386.
  191. Nikolski 1970 ↓, s. 409.
  192. Nikolski 1970 ↓, s. 426.
  193. Nikolski 1970 ↓, s. 72.
  194. Frank 1974 ↓, s. 24.
  195. Nikolski 1970 ↓, s. 374.
  196. Nikolski 1970 ↓, s. 318.
  197. Żmudziński 1980 ↓, s. 34.
  198. Frank 1974 ↓, s. 335.
  199. Nikolski 1970 ↓, s. 75.
  200. Nikolski 1970 ↓, s. 79.
  201. Ginter 2012 ↓, s. 135.
  202. Frank 1974 ↓, s. 512.
  203. Nikolski 1970 ↓, s. 468.
  204. Nikolski 1970 ↓, s. 393.
  205. Żmudziński 1980 ↓, s. 35.
  206. Nikolski 1970 ↓, s. 430.
  207. Frank 1974 ↓, s. 525.
  208. Frank 1974 ↓, s. 71.
  209. Nikolski 1970 ↓, s. 394.
  210. Nikolski 1970 ↓, s. 414.
  211. Nikolski 1970 ↓, s. 401.

  Bibliografia[]

 • Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN Edycja 2.0. pwn.pl Sp. z o.o., 2008. ISBN 978-83-61492-24-5.
 • Nazewnictwo ryb egzotycznych. „Akwarium”. 9–10 (1–2/70), 1970. 
 • Ryby. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973 (wyd. II 1976), seria: Mały słownik zoologiczny.
 • Ryby : encyklopedia zwierząt. Henryk Garbarczyk, Małgorzata Garbarczyk i Leszek Myszkowski (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Dorota Szatańska, 2007. ISBN 978-83-01-15140-9.
 • Ryby kopalne. red. Michał Ginter. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 346. ISBN 978-83-235-0973-8.
 • Kent E. Carpenter: The Living Marine Resources of the Western Central Atlantic, Vol. 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISBN 92-5-104827-4. (ang.)
 • Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (red.): Catalog of Fishes electronic version (15 January 2010) (ang.). California Academy of Sciences.
 • Stanislav Frank: Wielki atlas ryb. Przekład: Henryk Szelęgiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974.
 • Eugeniusz Grabda, Tomasz Heese: Polskie nazewnictwo popularne krągłouste i ryby – Cyclostomata et Pisces. Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, 1991.
 • Jerzy Gronau: Słownik nazw ryb. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1994. ISBN 83-901154-9-2.
 • Wally Kahl, Burkard Kahl, Dieter Vogt: Atlas ryb akwariowych. Przekład: Henryk Garbarczyk i Eligiusz Nowakowski. Warszawa: Delta W–Z, 2000. ISBN 83-7175-260-1.
 • Joseph S. Nelson: Fishes of the World. Wyd. 3. John Wiley & Sons, 1994. ISBN 9780471547136. (ang.)
 • Joseph S. Nelson: Fishes of the World. Wyd. 4. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-25031-7. (ang.)
 • Wiley & Johnson: A teleost classification based on monophyletic groups. W: Nelson, Schultze & Wilson (red.): Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. Monachium: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2010, s. 123-182. ISBN 978-3-89937-107-9.
 • G. Nikolski: Ichtiologia szczegółowa. Franciszek Staff (tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1970.
 • Stanisław Rutkowicz: Encyklopedia ryb morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982. ISBN 83-215-2103-7.
 • Fritz Terofal, Claus Militz: Ryby morskie. Leksykon przyrodniczy. Przekład i adaptacja: Henryk Garbarczyk i Eligiusz Nowakowski. Warszawa: Świat Książki, 1996. ISBN 83-7129-306-2.
 • Włodzimierz Załachowski: Ryby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. ISBN 83-01-12286-2.
 • Ludwik Żmudziński: Żywe skarby mórz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. ISBN 83-02-01238-6.
 • Sumokształtne na podstawie: Ferraris Carl J., Jr.. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes, Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. „Zootaxa”. 1418, s. 1-628, 2007. ISSN 1175-5334 (ang.).  (pdf)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1638/2001 z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż Atlantyk Północny, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych. 2001. [dostęp 4 listopada 2012].
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych. Rada Europejska, 23 października 1995.
 • Minogokształtne, minogi (Petromyzontiformes) – rząd prymitywnych zwierząt wodnych zaliczanych do bezżuchwowców z gromady cefalaspidokształtnych (Cephalaspidomorphi). Są spokrewnione ze śluzicami.Franciszek Hieronim Staff (ur. 5 sierpnia 1885 we Lwowie, zm. 2 sierpnia 1966 w Warszawie) – polski ichtiolog, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Joseph Schieser Nelson (ur. 12 kwietnia 1937 w San Francisco, zm. 9 sierpnia 2011 w Alberta w Kanadzie) – kanadyjski zoolog, światowej sławy ekspert w zakresie systematyki ryb i były kierownik departamentu zoologii University of Alberta. Jego badania i praca naukowa koncentrowały się głównie na systematyce ryb. Najbardziej znany jest jako autor książki Fishes of the World (Ryby świata), której pierwsza edycja ukazała się w 1976 roku, a ostatnia, czwarta edycja, w 2006. Zawarł w niej naukowy, kompleksowy przegląd wszystkich rodzin ryb kopalnych i współcześnie żyjących. Książka ta stała się standardowym odniesieniem w systematyce i ewolucji tej grupy kręgowców.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Michał Stanisław Ginter (ur. 1962) – polski geolog i paleontolog. Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ryby kostnoszkieletowe, ryby kostne, kostniki (Osteichthyes), nazywane też rybami kościstymi – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa wodnych kręgowców, klasyfikowana w randze nadgromady obejmującej ryby o szkielecie w różnym stopniu skostniałym – w odróżnieniu od szkieletu chrzęstnego występującego u ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes) – oraz oddychające skrzelami we wszystkich stadiach rozwoju osobniczego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.