• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rybski Potok

  Przeczytaj także...
  Pogórze Wiśnickie (513.34) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Rybski Potokpotok, prawostronny dopływ Tarnawki o długości 7,38 km.

  Potok wypływa w miejscowości Rupniów w województwie małopolskim, w gminie Limanowa, płynie przez Rupniów, Nowe Rybie i Szyk. Najwyżej położone źródła potoku znajdują się na wysokości około 470 m, na zachodnich zboczach przełęczy między Pasierbiecką Górą (764 m) a Jaszczurówką (538 m). Spływa początkowo w zachodnim, a później północno-zachodnim kierunku doliną pomiędzy Jaszczurówką a Kostrzą (720 m). W Szyku uchodzi do Tarnawki na wysokości około 280 m.

  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  Łożysko Rybskiego Potoku tworzy granicę między Pogórzem Wiśnickim, do którego należy Jaszczurówka, a Beskidem Wyspowym, do którego należy Kostrza

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Nowe Rybie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Kostrza (730 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym wznoszący się nad miejscowościami: Kostrza, Nowe Rybie, Szyk i Rupniów .
  Warto wiedzieć że... beta

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Tarnawka – potok, prawy dopływ Stradomki. Ma źródła na wysokości około 520 m n.p.m. w miejscowości Wilkowisko, na północnych zboczach grzbietu łączącego Śnieżnicę z Świnną Górą i Kostrzą. Grzbietem tym przebiega dział wodny między zlewniami Raby i Dunajca. Tarnawka, w górnym swoim biegu, aż do ujścia Rybskiego Potoku nazywana jest Owsianką, od należącego do Wilkowiska przysiółka Owsiana, gdzie ma swoje źródła. Początkowo spływa w północno-zachodnim kierunku, na wysokości Skrzydlnej zmienia kierunek na północny, później na północno-wschodni. Pomiędzy miejscowościami Szyk i Tarnawa Tarnawka dokonuje przełomu wzniesień Pogórza Wiśnickiego. Jest to tzw. Przełom Tarnawki. W Tarnawie łączy się z Przeginią i od tego miejsca zmienia kierunek znów na północno-zachodni. W miejscowości Grabie, na wysokości 230 m n.p.m., w miejscu o współrzędnych 49°51′15″N 20°17′10″E/49,854167 20,286111 uchodzi do Stradomki.
  Szyk – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Jodłownik. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Gmina Limanowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Jaszczurówka (538 m) – szczyt wznoszący się nad miejscowościami: Rupniów i Nowe Rybie w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. Według Jerzego Kondrackiego, autora naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski znajduje się na Pogórzu Wiśnickim.
  Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.) – jedno z dwóch wzniesień w grzbiecie górskim rozciągającym się pomiędzy Przełęczą Widoma a Kostrzą w Beskidzie Wyspowym. Drugim wzniesieniem, leżącym bliżej przełęczy Widoma, jest Kamionna (801 m). Pasierbiecka Góra od Kamionnej oddzielona jest tylko nieznaczną przełączką. Wznosi się ponad miejscowościami: Kamionna, Nowe Rybie, Rupniów i Pasierbiec. Od strony północnej sąsiaduje z Pogórzem Wiśnickim. Potoki spływające z południowych zboczy wpadają do rzeki Łososina (zlewnia Dunajca), potoki spływające ze zboczy północnych do Przegini (zlewnia Raby).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.