Rybonukleaza L

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Model struktury RN-azy L

Rybonukleaza L, RN-aza Lenzym hydrolityczny z klasy rybonukleaz. Pełni istotną rolę w działaniu interferonu przeciw wirusom i nowotworom, biorąc udział w indukcji apoptozy i regulacji proliferacji komórek organizmu w odpowiedzi na obecność patogenu lub rozpoznania przez organizm procesu nowotworzenia.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

Mechanizm działania[ | edytuj kod]

RN-aza L w formie monomerycznej jest nieaktywna, ale w obecności 5'-fosforylowanego 2'-5'oligoadenylanu – ppp(A2'p5')nA, tak zwanego 2-5A – ulega dimeryzacji do formy aktywnej i hydrolizuje jednoniciowe RNA obecne w komórce. Z kolei 2-5A powstaje w reakcjach katalizowanych przez syntetazę 2-5A, pojawiającą się w komórkach w wyniku aktywacji odpowiednich genów przez interferon.

Apoptoza (z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści) – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki.Kwasy rybonukleinowe, RNA – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein. Znanych jest wiele klas kwasów rybonukleinowych o zróżnicowanej wielkości i strukturze, pełniących rozmaite funkcje biologiczne. Zarówno struktura, jak i funkcja RNA jest silnie uzależniona od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. S.L. Liang, D. Quirk, A. Zhou. RNase L: its biological roles and regulation. „IUBMB Life”. 58 (9), s. 508-514, 2006. DOI: 10.1080/15216540600838232. PMID: 17002978. 
  2. Y. Han, J. Donovan, S. Rath, G. Whitney i inni. Structure of human RNase L reveals the basis for regulated RNA decay in the IFN response. „Science”. 343 (6176), s. 1244–8, 2014. DOI: 10.1126/science.1249845. PMID: 24578532. 
Proliferacja – zdolność namnażania komórek przez organizmy; jedna z cech organizmów żywych. Namnażanie się komórek jak również ich przeżywanie i śmierć regulowane są przez złożone mechanizmy kontroli cyklu komórkowego.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Warto wiedzieć że... beta

Hydrolazy (EC 3) – klasa enzymów katalizujących rozcięcie wiązań chemicznych w procesie hydrolizy. Do grupy tej należy wiele enzymów trawiennych. Cechą charakterystyczną hydrolaz jest fakt, że nie posiadają one koenzymów. Ich działanie można przedstawić ogólnie jako: AB + H2O → A-H + B-OH

Reklama