• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rybołowy

  Przeczytaj także...
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Takson monotypowy, monotyp – w klasyfikacji biologicznej takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek. Taksony monotypowe są niechętnie wyodrębniane przez taksonomów, ponieważ ich tworzenie nie poprawia przejrzystości systemu klasyfikacyjnego na kolejnych szczeblach klasyfikacji. Wyodrębniane są, gdy istnieje wyraźna przerwa (odrębność) między taksonem monotypowym i taksonem siostrzanym.

  Rybołowy, rybołowowate (Pandionidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu szponiastych (Accipitrifromes). Obejmuje jeden rybożerny gatunek, zamieszkujący niemal cały świat. Ptaki te charakteryzują się specyficzną budową nóg – skrajny palec jest zwrotny.

  Rybołów, rybołów zwyczajny (Pandion haliaetus) – gatunek dużego, wędrownego ptaka drapieżnego z rodziny rybołowów (Pandionidae).Jugosławia – nazwa państwa narodów południowosłowiańskich (słowo jug w większości języków owych narodów oznacza "południe"), używana do 1918 r. jako koncepcja polityczna, od 1918 dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 r. już oficjalne dla Królestwa Jugosławii, od 1943 r. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a po jej rozpadzie (w latach 1991-1992) dla Federalnej Republiki Jugosławii będącej federacją Serbii i Czarnogóry – do 2003.

  Systematyka[]

  Do rodziny należy tylko jeden rodzaj z jednym gatunkiem:

 • Pandion haliaetus – rybołów zwyczajny
 • Niektórzy systematycy wyróżniają jeszcze Pandion cristatus (rybołów australijski) wyodrębniony z P. haliaetus.

  Od 1934 wydano (stan na 2009) 111 znaczków pocztowych przedstawiających zarówno rybołowa zwyczajnego, jak i australijskiego. Wydały je urzędy pocztowe 66 państw, po raz pierwszy Jugosławii. W Polsce jak dotąd ukazało się 5 znaczków z wizerunkami rybołowów.

  Przypisy

  1. Pandionidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Pandion. w: Integrated Taxonomic Information System (ang.) [dostęp 2014-03-04]
  3. Frank Gill, David Donsker: Family Pandionidae (ang.). IOC World Bird List: Version 4.2. [dostęp 2014-07-14].
  4. Systematyka i nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Marek Kuziemko: Rodzina: Pandionidae Bonaparte, 1854 - rybołowy - Osprey (Wersja: 2013-09-25). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2014-03-04].
  5. M. Wink, H. Sauer-Gürth: Phylogenetic relationships in diurnal raptors based on nucleotide sequences of mitochondrial and nuclear markers. W: R. D. Chancellor, B.-U. Meyburg: Raptors Worldwide. Węgry: WWGBP & MME/BirdLife, 2004, s. 483-498. ISBN 963-86418-1-9. (ang.)
  6. Les Christidis, Walter Boles: Systematics and Taxonomy of Australian Birds. Collingwood Victoria, Australia: CSIRO Publishing, 2008. ISBN 9780643096028. (ang.)
  7. Tadeusz Mizera: Rybołowy Pandion haliaetus i Pandion cristatus na znaczkach pocztowych. 2009. [dostęp 1 kwietnia 2013].
  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami.Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.