• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rybniště

  Przeczytaj także...
  Góry Łużyckie (323.31) (czes. Lužické hory, niem. Zittauer Gebirge, Lausitzer Gebirge) – niewielkie pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, leżące na zachód od Gór Izerskich, na pograniczu czesko-niemieckim, między Ústí nad Labem, Żytawą a Libercem.Powiat Děčín (czes. Okres Děčín) – powiat w kraju usteckim (okręg terytorialny: kraj północnoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Děčín. Powierzchnia powiatu wynosi 909,00 km², zamieszkuje go 133 734 osób (gęstość zaludnienia wynosi 147,12 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 52 miejscowości, w tym 12 miast.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Rybniště (pol. Rynartice ) - miejscowość w północnych Czechach w kraju ujskim okres Děčín.

  Położenie[]

  Śródgórska, miejscowość letniskowa, położona w północnych Czechach, w północno-wschodniej części obszaru chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce (czes. CHKO Labské pískovce), na wysokości 320-380 m n.p.m., około 4, 5 km., na południowy zachód, od centrum miejscowości Chřibská przy południowo-wschodniej granicy Parku Narodowego Czeska Szwajcaria (czes. NP České Švýcarsko), około 2,2 km na zachód od granicy obszaru chronionego krajobrazu Gór Łużyckich (CHKO Lužicke hory).

  Chřibská Kamenice (pol. Chrybska Kamienica, niem. Kreibitzbach) – górska rzeka o długości 21,8 km w północno-zachodnich Czechach, w Górach Łużyckich i na Wyżynie Dieczyńskiej (czes. Děčínská vrchovina) należąca do zlewiska Morza Północnego; prawostronny dopływ Kamenice.Nabożeństwo – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. Sens teologiczny nabożeństwa w protestantyzmie i katolicyzmie jest odmienny.

  Opis[]

  Stara miejscowość, położona na niewielkim wzgórzu nad doliną górskiej rzeki Chřibská Kamenice Pavlínino údolí, między Górami Łużyckimi, a skalnymi wzniesieniami Czeskiej Szwajcarii. Jest to wiejska miejscowość charakteryzująca się rozrzuconą i luźną zabudową. Większość zabudowań stanowią zabytkowe budynki, położone wzdłuż drogi. Przy dawnych ścieżkach, którymi chodzili mieszkańcy na nabożeństwa do kościołów w Jetřichovicach i Chřibská znajduje się kilka zabytkowych kapliczek, które w przeszłości postawiali zamożniejsi obywatele Rynartic. Ozdobą wioski jest zameczek, który postawiony był jako myśliwski zameczek. Obecnie pełni rolę obiektu turystyczno rekreacyjnego. Blisko drogi w kierunku Jetřichovic po prawej stronie wśród lasu, położone są "Skały krasnali" czes. Trpaslíčí skálu, w których miejscowy ludowy artysta Eduard Wahr, w 1833 r. rozpoczął ciosać schody i wnęki z posągami krasnoludków, a dzieło dokończył około 1870 r. jego syn Ernest. Obecnie miejscowość jest znanym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. Nad miejscowością góruje Křížový vrch (408 m n.p.m.) (pol. Krzyżowa Góra) wznosząca się po północnej stronie.

  Posąg (także statua) – pełnofigurowa rzeźba przedstawiająca człowieka, rzadziej zwierzę. Ustawiana na postumencie, czasem w niszy.Obszar Chronionego Krajobrazu Łabskie Piaskowce (czes. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Labské pískovce) – park krajobrazowy w Czechach stanowiący obszar chronionego krajobrazu.

  Historia[]

  Miejscowość została założona prawdopodobnie na przełomie XIV wieku i podlegała pod zamek Falkenštejn, (pol. Falkensztejn). Po upadku zamku miejscowość została podporządkowana grodowi Tolsztejn. W XIX wieku miejscowość leżała na terytorium rodu Kinských. Z końcem XIX wieku zaczęły być coraz bardziej popularniejsze jako miejsce wypoczynku i atrakcja turystyczna, dzięki propagowaniu turystycznych walorów regionu przez ród Kinští (Kinských). W 1832 r. książę Rudolf Kinský rozpoczął budowę: kładek i mostów i dróg aby połączyć Rybniště Jetřichovicami i Chřibská. W 1864 r., wydano jeden z pierwszych przewodników opisujący miejscowość i obszar Czeskiej Szwajcarii, która była własnością rodu Kińskich. Autorem przewodnika był książęcy leśniczy adiunkt Ferdinand Náhlík z Rynartic. Przewodnik ten wydawany jest do obecnych czasów.

  Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  Zabytki[]

 • Skalna kaplica przydrożna przy drodze z Rybniště do Chřibská z 1697 r.
 • Skały krasnali czes. Trpaslíčí skálu przy drodze z Rynartic do Jetřichovic z figurami krasnali w skale z 1833 r.
 • Ciekawe miejsca[]

 • Pavlínino údolí kanionowata przełomowa dolina rzeki Chřibské Kamenice
 • Falkenštejn (pol. Falkensztejn, niem. Falkenstein) – zamek położony na skale na Wyżynie Dieczyńskiej (Děčínská vrchovina) w północnych Czechach.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krasnolud (szwed. dvärg, norw. dverg, niem. Zwerg, ang. dwarf) – istoty z mitologii nordyckiej i germańskiej, obecne później także w folklorze niemieckim i skandynawskim, a współcześnie w literaturze, filmach i grach fantasy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.