• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rutki - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Powiat zambrowski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zambrów.
  Gmina Kulesze Kościelne – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Rutkigmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Siedziba gminy to Rutki-Kossaki.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 6144 osoby.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina Rutki znajduje się w Dolinie Narwi, w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie zambrowskim.
  Graniczy z gminami: Łomża, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Wizna, Zambrów i Zawady.

  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.Rutki-Kossaki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Rutki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Powierzchnia gminy wynosi 200,2 km², w tym:

 • użytki rolne: 75%
 • użytki leśne: 17%
 • Gmina stanowi 27,31% powierzchni powiatu.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  W 1967 r. na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody:

 • Bagno Wizna I chroniący fragment torfowiska niskiego w Dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin oraz
 • Bagno Wizna II chroniący torfowiska wysokie ze stanowiskami rzadkich roślin.
 • Na obszarze gminy został wyznaczony Obszar Natura 2000 o pow. 8010,9 ha, w ramach którego znajduje się Specjalny obszar ochrony siedlisk i Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska. Częściowo teren gminy obejmuje Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi o unikatowych walorach przyrodniczych.

  Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi jest parkiem krajobrazowym utworzonym rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego dnia 10 grudnia 1994 roku. W jego skład weszły: zachowane prawie w naturalnym stanie dolina Narwi w bezpośrednim sąsiedztwie Łomży na odcinku Piątnica - Bronowo i jej strefa krawędziowa.Gmina Kobylin-Borzymy (do 1939 gmina Piszczaty; 1945-54 gmina Kobylin) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  W sąsiedztwie gminy rozciąga się Biebrzański Park Narodowy, stanowiący jedyny w tej części Europy, naturalny obszar bagienny.

  Przez gminę przebiega szlak rowerowy, łączący się ze szlakami rowerowymi w gminach Wizna, Zawady i Piątnica, zapewniając połączenie tras turystycznych z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Łomżyńskimi Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Gmina Łomża (do 1954 gmina Kupiski) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Rutki w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Rutki.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Czochanie-Góra, Dębniki, Dobrochy, Duchny-Wieluny, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Gronostaje-Puszcza, Jawory-Klepacze, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kałęczyn-Walochy, Kołomyja, Kołomyjka, Kossaki-Falki, Kossaki Nadbielne, Kossaki-Ostatki, Mężenin, Mieczki, Modzele-Górki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Olszewo-Przyborowo, Ożarki-Olszanka, Ożary Wielkie, Pęsy-Lipno, Pruszki Wielkie, Rutki-Kossaki, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno, Szlasy-Łopienite, Szlasy-Mieszki, Śliwowo-Łopienite, Świątki-Wiercice, Walochy-Mońki, Wybrany, Zambrzyce-Jankowo, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Króle, Zambrzyce-Plewki.

  Gmina Wizna (do 1954 gmina Bożejewo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%).

  Miejscowości niesołeckie[ | edytuj kod]

  Jaworki, Konopki Leśne, Rutki-Jatki, Rutki-Nowiny, Rutki-Tartak Nowy.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Łomża, Kobylin-Borzymy, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Wizna, Zambrów, Zawady

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Rutki w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-16] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Urząd Gminy w Rutkach. [dostęp 2012-06-13].
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2012-06-13].
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bagno Wizna II – torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Rutki w województwie podlaskim. Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 roku. Zajmuje powierzchnię 79,63 ha (akt powołujący podawał 76,00 ha). Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.
  Bagno Wizna I – torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Rutki, w powiecie zambrowskim, w województwie podlaskim. Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 roku. Zajmuje powierzchnię 36,50 ha (akt powołujący podawał 30,00 ha).
  Jawory-Klepacze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Rutki. Obecnie sołtysem jest Bogdan Ożarowski.
  Gmina Piątnica (do 1954 gmina Drozdowo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.
  Gmina Kołaki Kościelne (do 1925 gmina Kosaki-Rutki, 1925-54 gmina Kołaki) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.
  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.
  Województwo łomżyńskie - jedno z 49 województw Polski powstałe w wyniku podziału administracyjnego z 1975 roku, a zlikwidowane w wyniku przeprowadzenia kolejnej reformy administracyjnej w 1999 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.83 sek.