• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rutka-Tartak - gmina

  Przeczytaj także...
  Szeszupa (lit. Šešupė, ros. Шешупе, niem. Scheschuppe, Ostfluss) – rzeka w Polsce, na Litwie i w Rosji, lewy dopływ Niemna.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Rutka-Tartak – wieś w Polsce położona na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. Siedziba gminy Rutka-Tartak. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

  Rutka-Tartakgmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Siedziba gminy to Rutka-Tartak.

  Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 2255 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 2382 osoby.

  Charakter głównie rolniczy. Z uwagi na walory krajobrazowe stopniowo rozwijająca się turystyka. Na terenie gminy rzeka Szeszupa oraz wiele jezior, m.in. Pobondzie.

  Poszeszupie-Folwark – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak.Powiat suwalski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Suwałki. W czasach II Rzeczypospolitej powiat o tej samej nazwie, ale o innych graniach, wchodził w skład województwa białostockiego.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Rutka-Tartak ma obszar 92,32 km², w tym:

 • użytki rolne: 68%
 • użytki leśne: 24%
 • Gmina stanowi 7,06% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017 roku.

  Jodoziory – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak. Do 31 grudnia 2009 należała do gminy Wiżajny.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Rutka-Tartak w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Rutka Tartak.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Kadaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie (sołectwo wsi Polimonie i Jodoziory), Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Smolniki, Trzcianka, Wierzbiszki.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Jeleniewo, Szypliszki, Wiżajny. Gmina sąsiaduje na północy z Litwą.

  Powiększenie obszaru gminy[ | edytuj kod]

  Z dniem 1 stycznia 2010 gmina powiększyła się o obszar miejscowości: Jodoziory, Polimonie, Kleszczówek, Smolniki, z gminy Wiżajny, o powierzchni 1105,40 ha.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Rutka-Tartak w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-16] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Gmina Rutka-Tartak w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-01-20] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. Dz.U. z 2009 r. nr 120, poz. 1000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rutka-Tartak w serwisie suwalszczyzna.com.pl
 • Gmina Jeleniewo – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Wiżajny (do 1870 gmina Wizgury) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.
  Gmina Szypliszki (lit. Šipliškės valsčius; do 1952 gmina Zaboryszki ) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.
  Polimonie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak . Do 31 grudnia 2009 należała do gminy Wiżajny.
  Smolniki – wieś w Polsce o charakterze turystyczno-wypoczynkowym położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak, przy północnej granicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Do 31 grudnia 2009 wieś należała do gminy Wiżajny.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.866 sek.