• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rurykowicze  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dobroniega Maria (ur. między 1010 a 1016, zm. 13 grudnia 1087) – ruska księżniczka z dynastii Rurykowiczów, polska księżna, żona Kazimierza I Odnowiciela.Światosław Włodzimierzowic (zm. 1015 po 15 lipca) - książę drewlański z dynastii Rurykowiczów. Syn Włodzimierza I Wielkiego.
  Genealogia[ | edytuj kod]

  Ruryk miał przypuszczalnie jednego syna – Igora. Igor ożenił się z Olgą, z którą miał syna Światosława.

  Światosław I miał trzech synów – byli nimi:

 • Jaropełk
 • Oleg
 • Włodzimierz (pochodził z nieformalnego związku z Maluszą).
 • Potomstwo Włodzimierza I Wielkiego[ | edytuj kod]

  Jego żonami z czasów sprzed przyjęcia chrztu były:

  1. Rogneda – córka połockiego księcia Rogwołoda,
  2. Greczynka,
  3. dwie Czeszki,
  4. Bułgarka – według Wasyla Tatiszczewa miała mieć na imię Adela.

  Skandynawskie sagi (których wiarygodność bywa podawana w wątpliwość) dają Włodzimierzowi żonę o imieniu Olava lub Allogia. Część badaczy sądzi, że imię to pojawiło się przez błąd skaldów, którzy przypisali imię babki Włodzimierza (Olga) jego żonie.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Światosław I (ros., ukr. Святослав I), (ur. ok. 942, zm. 972) – książę (kniaź) Rusi Kijowskiej 945-972. Syn Igora i Olgi.

  W 989 roku Włodzimierz poślubił Annę Porfirogenetkę, siostrę cesarza bizantyjskiego Bazylego II Bułgarobójcy. Owdowiał w 1011 roku. Po jej śmierci ożenił się jeszcze raz z córką hrabiego Kuno von Engingen, a wdowa po Włodzimierzu żyła jeszcze w sierpniu 1018 roku.

  Synami Włodzimierza byli:

  Żyżemscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia rosyjskiego, który wziął swoje nazwisko od miejscowości Żyżma nad rzeczką Żyżmą w powiecie lidzkim, będący gałęzią dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem smoleńskim.Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego Ostrogski (ur. ok. 1460, zm. 10 sierpnia 1530) – książę, hetman najwyższy litewski w latach 1497-1500 i 1507-1530, wojewoda trocki od 1522 roku, kasztelan wileński od 1511 roku, starosta upicki, namiestnik bracławski i winnicki w 1497 roku, starosta bracławski, starosta łucki w latach 1507-1522, marszałek ziemi wołyńskiej w latach 1507-1522.
 • Wyszesław – według Powieści minionych lat syn pierwszej żony, Czeszki Ołowy,
 • Izasław – według Powieści minionych lat oraz Latopisu ławrentjewskiego syn Rognedy,
 • Jarosław I Mądry – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 • Światopełk I Przeklęty – według Powieści minionych lat syn Greczynki,
 • Wsiewołod – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 • Światosław – według Powieści minionych lat syn drugiej Czeszki
 • Mścisław Chrobry – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 • Borys (imię chrzestne Roman) – według Powieści minionych lat syn Bułgarki, według A. Poppego syn Anny
 • Gleb (imię chrzestne Dawid) – według Powieści minionych lat syn Bułgarki, według A. Poppego syn Anny
 • Stanisław,
 • Pozwizd,
 • Sudzisław.
 • Córkami Włodzimierza były:

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Massalscy – ród książęcy pochodzenia ruskiego, którego jedna linia miała charakter magnacki, pieczętujący się herbem własnym Massalski, a wywodzący się od książąt Karaczewskich, czernichowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów. W połowie XIV w. (ok. roku 1355) książę Czernichowski, Światosław Karaczewski, wydzielił synowi Jurijowi (Jerzemu) w samodzielne władanie północno-wschodnią część swojego księstwa (pomiędzy rzekami Oką, Ugrą i Desną). Jurij obrał za swoją siedzibę gród Masalsk i od jego nazwy przyjął dla siebie nazwisko Massalski. Ziemie te położone pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i rosnącym w siłę księstwem Moskiewskim były terenem ciągłych najazdów i walk. Na początku XV w. (1408 r.) Masalsk został przyłączony do W.K. Litewskiego ale już w 1492 r definitywnie zaanektowany został przez Księstwo Moskiewskie i do dzisiaj znajduje się w władaniu jego następców. W wyniku tych walk i zmian politycznych część potomków kniazia (księcia) Jurija Massalskiego przeniosła się na ziemie WK Litewskiego, część pozostała na terenie Księstwa Moskiewskiego.. Massalscy żyją do dnia dzisiejszego, reprezentowani są w Związku Szlachty Polskiej.
 • Teofano – żona Ostomira, posadnika Nowogrodu,
 • Przedsława – konkubina Bolesława Chrobrego, córka Rognedy
 • Dobroniega Maria – żona Kazimierza I Odnowiciela.
 • Przypuszcza się, że córką Włodzimierza mogła być też nieznana z imienia żona Bernarda II, margrabiego Marchii Północnej.

  Drzewa genealogiczne[ | edytuj kod]

  Pierwsi Rurykowicze[ | edytuj kod]

  Rurykowicze czernihowscy[ | edytuj kod]

  Rurykowicze riazańscy[ | edytuj kod]

  Rurykowicze połoccy[ | edytuj kod]

  Rurykowicze smoleńscy[ | edytuj kod]

  Rurykowicze włodzimierscy[ | edytuj kod]

  Polskie rody książęce wywodzące się od Rurykowiczów[ | edytuj kod]

 • Ostrogscy, wymarli w XVII w. – z nich Konstanty Iwanowicz Ostrogski pierwszy hetman wielki litewski;
 • Zasławscy, wymarli w XVIII w.;
 • Nieświccy, od których pochodzą:
 • Wiśniowieccy, wymarli w XVIII w. – z nich Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski;
 • Zbarascy, wymarli w XVII w.;
 • Woronieccy
 • Poryccy, wymarli w XVII w.;
 • Czetwertyńscy
 • Sokolscy, wymarli w XVII w.
 • Massalscy
 • Ogińscy, wymarli (?)
 • Puzynowie
 • Sołomereccy, wymarli w XVII w.
 • Żyżemscy
 • Szujscy
 • Woronieccy – polski ród książęcy pochodzenia litewskiego bądź ruskiego, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią kniaziów Nieświckich. Nazwisko to przyjął w 1526 od miejscowości Woronczyn koło Łucka książę Jerzy Zbaraski, syn Teodora. Jeden z kniaziów Woronieckich używał także nazwiska Trysteński, które pochodziło od posiadanych dóbr.Wiśniowieccy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wasyl IV Iwanowicz Szujski (ros. Васи́лий IV Иоа́ннович Шу́йский) (ur. 22 września 1552 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 12 września 1612 w Gostyninie) – car Rosji w latach 1606-1610.
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.
  Wyszesław Włodzimierzowic (ur. ok. 977, zm. 1010 w Nowogrodzie Wielkim) - książę nowogrodzki z dynastii Rurykowiczów. Najstarszy syn Włodzimierza I Wielkiego.
  Hetman wielki litewski – dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli armii litewskiej. Z urzędu minister Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim był hetman wielki koronny, który był dowódcą wojsk zaciężnych, potem komputowych Korony Królestwa Polskiego, czyli armii polskiej.
  Sokolscy - ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia ruskiego, biorący swe nazwisko od miejscowowści Sokole (obecnie Sokul) w Powiecie Łuckim, mający wspólne pochodzenie z książętami Czetwertyńskimi, a wywodzący się od książąt na Dubrownicy, będących odnogą pińsko-turowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów.
  Carstwo Rosyjskie (ros. Русское царство, "Carstwo Ruskie") – oficjalna nazwa Rosji w latach 1547–1721. Carstwo Rosyjskie obejmowało tereny od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Carstwo było kontynuacją Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, istniejącego w latach 1328–1547. W 1547 roku odbyła się koronacja wielkiego księcia moskiewskiego Iwana IV Groźnego na „cara Wszechrusi”, co dało początek Carstwu Rosyjskiemu. W 1721 Piotr I przyjął tytuł cesarza-imperatora, dając tym samym początek Imperium Rosyjskiemu. Carowie rosyjscy nadal jednak używali (do 1917 roku) tytułów m.in. wielkich książąt włodzimierskich, twerskich i moskiewskich.
  Jarosław I Mądry (norm. Konug Jarisleif; ukr. Ярослав I Мудрий, ros. Ярослав Мудрый) (ur. 978, zm. 20 lutego 1054) – pochodził z dynastii Rurykowiczów, syn i następca Włodzimierza I Wielkiego i Rognedy, wielki książę Rusi Kijowskiej (Gardariki) od 1016.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.