• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rurykowicze  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dobroniega Maria (ur. między 1010 a 1016, zm. 13 grudnia 1087) – ruska księżniczka z dynastii Rurykowiczów, polska księżna, żona Kazimierza I Odnowiciela.Światosław Włodzimierzowic (zm. 1015 po 15 lipca) - książę drewlański z dynastii Rurykowiczów. Syn Włodzimierza I Wielkiego.
  Ruryk – założyciel rodu Rurykowiczów (pośrodku) na Pomniku tysiąclecia Rosji z 1862 roku.
  Iwan IV Groźny – pierwszy Rurykowicz, który przyjął tytuł cara.
  Fiodor I Iwanowicz – car Rosji, ostatni Rurykowicz zasiadający na tronie.
  Gieorgij Lwow – premier Rosji w 1917 roku pochodzący z rodu Rurykowiczów

  Rurykowicze (ros. Рю́риковичи, ukr. Рю́риковичі) – ród ruski wywodzący się od legendarnego wodza WaregówRuryka I, pochodzącego najprawdopodobniej z Półwyspu Jutlandzkiego. Kniaziowie z tej dynastii zdołali skupić pod swymi rządami część Waregów, plemion słowiańskich i plemion ugrofińskich i tym samym dali początek Rusi. Z czasem ludność wareska uległa całkowitej asymilacji ze Słowianami. Dynastia ta sprawowała rządy w Rosji do 1610 roku (z przerwą w latach 1598-1606). Jej ostatnimi przedstawicielami, którzy zasiadali na tronie Rosji byli carowie Fiodor I Iwanowicz, syn Iwana IV Groźnego oraz Wasyl IV Szujski. Ostatnim panującym wywodzącym się z rodu Rurykowiczów był król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki. Potomkiem Ruryka z rodu książąt jarosławskich był także premier Rosji Gieorgij Lwow, sprawujący urząd w 1917 roku.

  Ostrogscy – ród kniaziowski (książęcy), biorący swe nazwisko od Ostroga na Wołyniu, prawdopodobnie pochodzący od dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem pińsko-turowskim tj. od Światopełka II. Ich boczną linią byli książęta Zasławscy, używający także nazwiska Zasławscy-Ostrogscy.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.


  Spis treści

 • 1 Geneza
 • 2 Genealogia
 • 2.1 Potomstwo Włodzimierza I Wielkiego
 • 2.2 Drzewa genealogiczne
 • 2.2.1 Pierwsi Rurykowicze
 • 2.2.2 Rurykowicze czernihowscy
 • 2.2.3 Rurykowicze riazańscy
 • 2.2.4 Rurykowicze połoccy
 • 2.2.5 Rurykowicze smoleńscy
 • 2.2.6 Rurykowicze włodzimierscy
 • 3 Polskie rody książęce wywodzące się od Rurykowiczów
 • 4 Przypisy
 • 5 Zobacz też
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Zbarascy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią rodu kniaziów Nieświckich, którzy przybrali nowe nazwisko od znajdującego się w ich posiadaniu Zbaraża na Podolu.Światosław I (ros., ukr. Святослав I), (ur. ok. 942, zm. 972) – książę (kniaź) Rusi Kijowskiej 945-972. Syn Igora i Olgi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żyżemscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia rosyjskiego, który wziął swoje nazwisko od miejscowości Żyżma nad rzeczką Żyżmą w powiecie lidzkim, będący gałęzią dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem smoleńskim.
  Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego Ostrogski (ur. ok. 1460, zm. 10 sierpnia 1530) – książę, hetman najwyższy litewski w latach 1497-1500 i 1507-1530, wojewoda trocki od 1522 roku, kasztelan wileński od 1511 roku, starosta upicki, namiestnik bracławski i winnicki w 1497 roku, starosta bracławski, starosta łucki w latach 1507-1522, marszałek ziemi wołyńskiej w latach 1507-1522.
  Massalscy – ród książęcy pochodzenia ruskiego, którego jedna linia miała charakter magnacki, pieczętujący się herbem własnym Massalski, a wywodzący się od książąt Karaczewskich, czernichowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów. W połowie XIV w. (ok. roku 1355) książę Czernichowski, Światosław Karaczewski, wydzielił synowi Jurijowi (Jerzemu) w samodzielne władanie północno-wschodnią część swojego księstwa (pomiędzy rzekami Oką, Ugrą i Desną). Jurij obrał za swoją siedzibę gród Masalsk i od jego nazwy przyjął dla siebie nazwisko Massalski. Ziemie te położone pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i rosnącym w siłę księstwem Moskiewskim były terenem ciągłych najazdów i walk. Na początku XV w. (1408 r.) Masalsk został przyłączony do W.K. Litewskiego ale już w 1492 r definitywnie zaanektowany został przez Księstwo Moskiewskie i do dzisiaj znajduje się w władaniu jego następców. W wyniku tych walk i zmian politycznych część potomków kniazia (księcia) Jurija Massalskiego przeniosła się na ziemie WK Litewskiego, część pozostała na terenie Księstwa Moskiewskiego.. Massalscy żyją do dnia dzisiejszego, reprezentowani są w Związku Szlachty Polskiej.
  Woronieccy – polski ród książęcy pochodzenia litewskiego bądź ruskiego, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią kniaziów Nieświckich. Nazwisko to przyjął w 1526 od miejscowości Woronczyn koło Łucka książę Jerzy Zbaraski, syn Teodora. Jeden z kniaziów Woronieckich używał także nazwiska Trysteński, które pochodziło od posiadanych dóbr.
  Wiśniowieccy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.
  Wasyl IV Iwanowicz Szujski (ros. Васи́лий IV Иоа́ннович Шу́йский) (ur. 22 września 1552 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 12 września 1612 w Gostyninie) – car Rosji w latach 1606-1610.
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.