• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruralistyka

  Przeczytaj także...
  Zabudowa miejska - użyteczne zagospodarowanie przestrzeni, pozwalające na pełnienie funkcji miejskich przez dany ośrodek skupiska ludności.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.

  Ruralistyka (łac. ruralis - "wiejskość") - pojęcie oznaczające projektowanie i kształtowanie krajobrazu otwartego.

  Przedmieście, suburbia (łac. suburbium) - historycznie jednostka osadnicza związana funkcjonalnie z miastem, jednak leżąca poza obszarem jego jurysdykcji.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Pojęcia tego nie definiuje się wyłącznie jako projektowania krajobrazu wiejskiego, gdyż dotyczy ono także projektowanie przedmieść i otwartych terenów wypoczynkowych. W Polsce aż 80% powierzchni to teren otwarty, tzn. nie objęty typową zabudową miejską, której projektowaniem zajmuje się urbanistyka.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.