• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rudnik - gmina Sułkowice

  Przeczytaj także...
  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

  Rudnikwieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

  Położenie[]

  Rudnik położony jest w dolinie potoku Piegżówka (zwanego też Rudnikiem) między Pasmem Barnasiówki a Pasmem Bukowca. Obydwa te pasma należą do Pogórza Wielickiego. Zabudowania i pola Rudnika zajmują ich dolne stoki oraz dolinę spływającej na zachód Piegżówki. W lesie na stokach Pasma Barnasiówki znajduje się oryginalna skała zwana Diabelskim Kamieniem.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kościół w Rudniku

  Zarys historii[]

  Prawdopodobnie nazwa Rudnik pochodzi od wydobywanej tutaj w XV i XVI wieku rudy żelaza. Prawa magdeburskie Rudnik otrzymał w 1300 r. W 1443 r. został wymieniony w składzie starostwa lanckorońskiego. Należał do niego do 1772 r. Ostatnim właścicielem w okresie międzywojennym był Kazimierz Lubomirski. We wsi znajduje się kościół pw. Maksymiliana Marii Kolbego.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Kazimierz Lubomirski (ur. 16 lipca 1869, zm. 15 grudnia 1930) – polski książę, dyplomata i działacz sportowy, pierwszy poseł RP w Waszyngtonie (1919–1922), w latach 1921–1929 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek MKOl od 1922.


  Przypisy

  1. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-09-10].
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  Widok ogólny na Rudnik i Pasmo Bukowca
  Widok ogólny na Rudnik i Pasmo Bukowca  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.
  Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski ze stolicą w Krakowie, istniejąca w latach 1975–1998. Od 1 czerwca 1975 do 30 czerwca 1984 nosiło nazwę województwo miejskie krakowskie.
  Pasmo Bukowca – według fizyczno-geograficznego podziału Polski rejon Pogórza Wielickiego. Jest to pasmo wzgórz położone między miejscowościami: Biertowice, Krzywaczka, Bęczarka, Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik, Rudnik i Sułkowice.
  Piegżówka – potok, dopływ Harbutówki. Na niektórych mapach ma także nazwę Rudnik, i taką nazwą opisany jest na tablicy informacyjnej na moście przy drodze.
  Powiat myślenicki - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Myślenice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.