• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruch programowo-metodyczny  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Akademia Przygody stowarzyszenie non-profit wyrosłe ze środowiska harcerskiego, działające od 1988 roku jako kontynuacja 6 Samodzielnej Harcerskiej Drużyny Górsko-Zwiadowczej "WIDMO" Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.Ruch Całym Życiem – harcerski ruch programowo-metodyczny o zasięgu ogólnopolskim, istniejący w latach 1998–2007. Działał w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Skupiał ponad 100 instruktorów ZHP.

  Ruch programowo-metodyczny – jednostka w strukturze organizacji harcerskich o charakterze poziomym.

  Związek Harcerstwa Polskiego[ | edytuj kod]

  Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki – doroczne spotkanie członków Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” na polu historycznej bitwy z 1410

  W Związku Harcerstwa Polskiego ruchy programowo-metodyczne skupiają członków oraz jednostki organizacyjne ZHP. Stanowią formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby. Z uwagi na zasięg ruch programowo-metodyczny może być ogólnopolski, regionalny lub środowiskowy. Ruchy programowo-metodyczne podlegają rejestracji. Zasady postępowania w sprawach ruchów programowo-metodycznych określa Główna Kwatera ZHP.

  Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.Wolne Harcerstwo - ruch harcerski założony przez młodego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej instruktora tarnowskiego i krakowskiego harcerstwa Adama Ciołkosza na początku 1921, skupiający harcerzy starszych (dzisiejszych wędrowników).

  Ruchy ogólnopolskie[ | edytuj kod]

 • Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” (nr 1 w rejestrze ruchów, data powstania 12 maja 1991, wpisany do rejestru 20 sierpnia 1998)
 • Krajowa Rada Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, do 20 grudnia 2004 jako Krajowa Rada Harcerskich Kręgów Seniorów (nr 2 w rejestrze ruchów)
 • Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Klub Pikującego Orła” (nr 3 w rejestrze ruchów)
 • Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Krąg Płaskiego Węzła” (nr 11 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 17 lipca 2007)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Akademicy” (nr 12 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 29 stycznia 2010)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Liga Odkrywców”, używający nazwy uproszczonej „Programowy Ruch Odkrywców” oraz skrótowca „PRO” (nr 16 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 30 marca 2015)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Harcerstwo dla każdego” (nr 18 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 15 września 2017)
 • Ruchy regionalne[ | edytuj kod]

 • Ruch Programowo-Metodyczny „21”Chorągiew Wielkopolska ZHP (nr 13 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 lipca 2010)
 • Ruchy historyczne[ | edytuj kod]

 • Wolne Harcerstwo (działało w latach 1921-1923)
 • Koło Instruktorów im. Mieczysława Bema (działało w latach 1931-1939)
 • Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (ruch o zasięgu ogólnopolskim, działał w latach 1980-1982)
 • Ruch „Przyszłość Harcerstwa” (działał na początku lat 80. XX wieku)
 • Ruch „Harcerskie Poradnictwo” (działał od 1977 do początku lat 90. XX wieku)
 • Akademia Przygody (ruch o zasięgu regionalnym, działał w latach 1988-1993, przekształcony w samodzielne stowarzyszenie)
 • Ruch Całym Życiem (nr 5 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 października 1999, rozwiązał się 24 lutego 2007)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Wędrownictwo” (nr 6 w rejestrze ruchów, rok powstania 1990, wpisany do rejestru 20 grudnia 2000, wykreślony z rejestru 20 kwietnia 2005)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Bractwo Zawiszy Czarnego” (nr 8 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 lutego 2001, nie figurował w rejestrze 20 kwietnia 2005, przekształcony w Stowarzyszenie Dorosłych Harcerek i Harcerzy "Bractwo Zawiszy Czarnego")
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Harcerski Korpus Srebrnogórski” – regionalny w Chorągwi Śląskiej ZHP (nr 9 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 marca 2001, nie figurował w rejestrze 20 kwietnia 2005)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Bieszczadzka” (nr 10 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 czerwca 2002, wykreślony z rejestru 20 kwietnia 2005)
 • Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Felkowa” (nr 7 w rejestrze ruchów, wpisany do rejestru 20 grudnia 2000, wykreślony z rejestru 30 czerwca 2013)
 • Koło Instruktorów im. Mieczysława Bema (KIMB) – krąg instruktorski w Związku Harcerstwa Polskiego mający charakter ruchu programowo-metodycznego. Powstał w 1931 z inicjatywy m.in. hm. Juliusza Dąbrowskiego i hm. Stefana Zakrzewskiego, który został jego pierwszym przewodniczącym. Celem było objęcie przez ZHP pracą wychowawczą młodzieży ze środowisk robotniczych i wiejskich oraz demokratyzacja ZHP.Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 12 maja 1991. Skupia instruktorów i wędrowników oraz jednostki harcerskie - gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i kręgi instruktorskie. Siedzibą Ruchu jest Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie.
  "Krąg Płaskiego Węzła" – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 24 lutego 2007. Decyzją Naczelnika ZHP nr 26/2007 z dnia 17 lipca 2007 wpisany do rejestru ruchów programowo-metodycznych ZHP z numerem 11. Siedzibą ruchu jest siedziba Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) (lub też: Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Porozumienie Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Płaskiego Węzła) – ruch programowo-metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, a zarazem ruch odnowy harcerstwa powstały 26 października 1980 ( zatwierdzenie Porozumienia KIHAM przez Radę Naczelną ZHP nastąpiło 16 czerwca 1981).
  Chorągiew Śląska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa śląskiego. Siedzibą władz Chorągwi są Katowice.
  Organizacje harcerskie – organizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.