• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruch Patriotyczny Ojczyzna

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Marian Jurczyk (ur. 16 października 1935 w Karczewicach) – polski związkowiec i polityk, działacz opozycji w okresie PRL, senator IV kadencji, prezydent Szczecina w latach 1998–2000 oraz 2002–2006.

  Ruch Patriotyczny „Ojczyzna” to koalicja ugrupowań politycznych startująca w wyborach samorządowych w 1998.

  W jej skład wchodziły:

 • Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny
 • Ruch Odbudowy Polski
 • Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratyczny Blok dla Polski
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
 • Polska Partia Ekologicznych – Zielonych
 • Partia Kupiecka
 • Partia Zielonych Rzeczypospolitej
 • Przywódcy:

  Partia Zielonych (PZ) – polska partia polityczna założona w lutym 1991, zarejestrowana 2 maja 1991 pod nazwą Polska Partia Ekologiczna – Zielonych (PPE-Z). Była częścią Akcji Wyborczej Solidarność oraz Alternatywy Ruchu Społecznego. Następnie satelickie ugrupowanie wobec lewicowej Polskiej Partii Pracy. Od 2007 występuje pod nazwą "Partia Zielonych". Jest jedną z 3 "zielonych" partii obecnie działających w Polsce (obok centrolewicowych Zielonych i centroprawicowej Partii Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej).Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP) – polska partia polityczna założona 13 lipca 1997, jako konkurencyjne ugrupowanie dla (związanej z SLD) Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (KPEiR) w wyborach parlamentarnych w 1997.
 • Adam Słomka (KPN-OP)
 • Jan Olszewski (ROP)
 • Elżbieta Postulka (KPEiR RP)
 • Andrzej Gąsienica-Makowski (N-Ch-D BdP)
 • senator Marian Jurczyk
 • Ruch Patriotyczny „Ojczyzna” uzyskał w wyborach samorządowych w 1998 256 mandatów radnych (2 radnych wojewódzkich, 48 radnych powiatowych i 206 radnych gminnych).

  Adam Andrzej Słomka (ur. 23 listopada 1964 w Cieszynie) – polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.Andrzej Tadeusz Gąsienica-Makowski (ur. 15 lutego 1952 w Zakopanem) – polski polityk i samorządowiec, starosta tatrzański, poseł na Sejm I i II kadencji, góral.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory samorządowe w 1998 zostały przeprowadzone w dniu 11 października 1998 roku. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,45%.
  Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.
  Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.
  Ruch Odbudowy Polski (ROP) – polska prawicowa partia polityczna, założona 18 listopada 1995 przez komitety wyborcze Jana Olszewskiego. Samorozwiązała się 23 czerwca 2012.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Blok dla Polski (BdP) – polskie ugrupowanie polityczne powstałe 23 kwietnia 1997, zarejestrowane 19 maja 1998 działające do 2003, początkowo funkcjonujące jako koło parlamentarne w Sejmie, później komitet wyborczy utworzony przez działaczy, następnie partia polityczna.
  Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – polskie ugrupowanie polityczne, założone 16 marca 1996 przez Adama Słomkę po rozłamie w Konfederacji Polski Niepodległej. Do 2007 partia polityczna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.707 sek.