• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruch Ludzi Pracy



  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Lech Szymańczyk (ur. 15 maja 1949 w Woli Młockiej) – polski polityk, menedżer, związkowiec, poseł na Sejm II, III i V kadencji.Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu.

  Polska Partia Lewicy „Ruch Ludzi Pracy” (RLP) – polska lewicowa, postkomunistyczna partia polityczna, działająca w latach 90.

  Historia[ | edytuj kod]

  Decyzję o utworzeniu ugrupowania, które stanowiłoby polityczną reprezentację Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, kontrolowanej przez PZPR centrali związkowej, podjęto jesienią 1989. Kongres założycielski partii odbył się 16 grudnia 1990, a wpis do ewidencji uzyskano 18 stycznia 1991.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) - polska centrala związkowa.

  Tymczasowo na czele RLP stanął profesor Roman Broszkiewicz, zastąpiony rok później przez długoletniego przewodniczącego OPZZ, Alfreda Miodowicza. W 1995 przez kilka miesięcy partią kierował poseł Wit Majewski, a od jesieni tego samego roku Lech Szymańczyk. Wśród organizatorów znalazła się także grupa pracowników naukowych działającej przy KC PZPR Akademii Nauk Społecznych.

  Jacek Franciszek Kasprzyk (ur. 21 sierpnia 1960 w Częstochowie) – polski polityk, poseł na Sejm X, II, III, IV i VI kadencji.Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  Ruch Ludzi Pracy został jednym z członków-założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, funkcjonującego w tym czasie jako koalicja około 30 partii, związków zawodowych i stowarzyszeń. Kandydaci RLP startowali z list SLD w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1991, 1993 i 1997, uzyskując każdorazowo kilka mandatów. W Sejmie pierwszych trzech kadencji ugrupowanie to w różnych kadencjach reprezentowali Barbara Hyla-Makowska, Teresa Jasztal, Jacek Kasprzyk, Bogdan Krysiewicz, Janusz Lemański, Wit Majewski, Kazimierz Milner, Regina Pawłowska, Ewa Spychalska, Lech Szymańczyk i Jan Szymański.

  Polska Lewica (PL) – polska lewicowa partia polityczna, założona przez byłego premiera RP Leszka Millera po opuszczeniu przez niego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.Partia Regionów (PR, Regiony) – polska centrolewicowa partia polityczna, zawiązana 24 listopada 2007 (zarejestrowana sądownie 25 lutego 2008) przez grupę byłych działaczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej i częściowo Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Założycielami ugrupowania byli m.in. Krzysztof Filipek, Danuta Hojarska i Bolesław Borysiuk.

  RLP zarejestrował się ponownie w 1998 w związku z nową ustawą o partiach politycznych. Rok później jego władze sprzeciwiły się akcesowi ugrupowania do tworzonej na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej jednolitej formacji. W konsekwencji Lech Szymańczyk i Kazimierz Milner opuścili klub parlamentarny SLD, współtworząc wraz z przedstawicielami Polskiej Partii Socjalistycznej nowe koło parlamentarne. Pozostali posłowie RLP przeszli do SLD. Od 2001 partia nie była reprezentowana w parlamencie, a 7 czerwca 2002 została wykreślona z ewidencji. Część działaczy na czele z Lechem Szymańczykiem wstąpiła do Samoobrony RP.

  Kazimierz Milner (ur. 13 maja 1942 w Dąbrowie Górniczej, zm. 9 stycznia 2008) – polski polityk, działacz związkowy, poseł na Sejm II i III kadencji.Jacek Feliks Zdrojewski (ur. 30 maja 1949 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm IV kadencji, były wiceminister infrastruktury.


  Podstrony: 1 [2] [3]




  Warto wiedzieć że... beta

  SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powołany na wybory samorządowe w 2014. Oprócz SLD formalnie komitet tworzą także Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Związanych z komitetem jest również szereg innych partii oraz organizacji pozapartyjnych.
  Ewidencja partii politycznych (potocznie: rejestr partii politycznych) prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział VII). Wpis do ewidencji jest wymagany dla uzyskania przez partię polityczną osobowości prawnej.
  Coalición Europea (pol. Koalicja Europejska) – koalicja utworzona przez hiszpańskie centroprawicowe ugrupowania regionalistyczne na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1999 i 2004 roku.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym i antykomunistycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. W latach 2001–2005 partia współtworząca rząd (do 2003 większościowy, koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym; od 2003 mniejszościowy wraz SLD i od 2004 także z Socjaldemokracją Polską). W latach 2006–2008 część Lewicy i Demokratów, następnie do chwili obecnej partia sojusznicza wobec SLD. Wicepremierami z ramienia partii byli Marek Pol (2001–2004) i Izabela Jaruga-Nowacka (2004–2005). W Parlamencie Europejskim przedstawiciel UP należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego.
  Alfred Miodowicz (ur. 28 czerwca 1929 w Poznaniu) – polski działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
  Teresa Jasztal (ur. 14 grudnia 1940 w Czeladzi) – polska polityk, działacz związkowy, nauczyciel, posłanka na Sejm II, III i IV kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.992 sek.