• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruś

  Przeczytaj także...
  Ruś Czerwona, łac. Ruthenia Rubra lub Russia Rubra – kraina historyczna na południowo-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce.Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka; ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia, cz. i słow. Podkarpatská Rus) – region historyczny na obszarze dzisiejszej zachodniej części państwa Ukraina, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.
  Ruś (lit. Rusne, niem. Ruß) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szyłokarczemskim w ramionach Niemna i Rusy. Liczy 1642 mieszkańców (2001).
 • Ruś Kijowska – państwo istniejące od 862 do 1240 roku
 • Ruś Biała – kraina historyczna obejmująca Smoleńszczyznę i wschodnie tereny dzisiejszej Białorusi
 • Ruś Czarna – kraina, częściowo niezależne państwo istniejące od 1084 do 1441 roku
 • Ruś Czerwona – kraina historyczna obecnie na pograniczu Polski i Ukrainy
 • Ruś Szlachtowska – region czterech wsi w dolinie Ruskiego Potoku
 • Ruś Halicko-Wołyńska – państwo istniejące od 1199 do 1392 roku
 • Ruś Zakarpacka (Podkarpacka) – państwo istniejące od 1136 do 1478 roku
 • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska – państwo istniejące od X wieku do XIV wieku
 • Ruś Moskiewska – państwo ruskie istniejące od 1328 do 1547 roku
 • Ruś – miasteczko na Litwie
 • Miejscowości w Polsce[]

 • Ruś – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 • Ruś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 • Ruś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 • Zobacz też[]

 • Księstwo Ruskie – państwo istniejące od 1658 do 1659 roku
 • Łemkowszczyzna
 • Nowa Ruś
 • Rusia
 • Rusini
 • Ruski kaganat – organizm państwowy istniejący hipotetycznie w IX wieku
 • Rusowie
 • Ruś Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 • Stara Ruś – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie
 • województwo ruskie – województwo Korony Królestwa Polskiego
 • Wyliny-Ruś
 • Rus (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ruś w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (ros. Владимиро-Су́здальская Русь) - kraina historyczna w Rosji, położona w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Od północy graniczy z Rusią Nowogrodzką, od zachodu ze Smoleńszczyzną i Rusią Wierchowską, od południa z Riazańszczyzną i Muromszczyzną, od wschodu z terytoriami zamieszkałymi przez ludność ugrofińską (Mordwini, Maryjczycy, Udmurci, Komi-Permiacy). Głównymi ośrodkami politycznymi Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej były kolejno: Rostów, Suzdal, Włodzimierz nad Klaźmą, Twer i Moskwa.Rusowie (także Rusini; inne nazwy: Rhosowie, Rosowie) – lud o prawdopodobnie wieloetnicznym pochodzeniu, który miał skolonizować dorzecza Wołchowu, Wołgi i Dniepru i utworzyć tam organizacje państwowe nazywane po ich późniejszym zjednoczeniu Rusią Kijowską. Od nich pochodzi także nazwa kraju Rosja.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ruś Mała – wieś mazurska w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda. Wchodzi w skład sołectwa Międzylesie.
  Województwo ruskie – województwo Korony Królestwa Polskiego, część prowincji Małopolska, jednostka administracyjna Królestwa Polskiego w okresie I Rzeczypospolitej, istniejąca w latach 1434–1772.
  Rusia – osada kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy na Pojezierzu Starogardzkim. Osada wchodzi w skład sołectwa Wolny Dwór.
  Wielkie Księstwo Moskiewskie (ros. Великое княжество Московское, łac. Magnus Ducatus Moscuensis; potocznie pol. Moskwita, łac. Moscovia lub Muscovia) – państwo ruskie istniejące w latach 1328-1547, ze stolicą w Moskwie. Wielkie Księstwo Moskiewskie było kontynuacją Księstwa Moskiewskiego (1213-1328), które zostało podniesione do rangi wielkiego księstwa w 1328 roku, w wyniku unii personalnej Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego i Księstwa Moskiewskiego oraz przeniesienia stolicy wielkiego księstwa z Włodzimierza do Moskwy.
  Rusini (Rusnacy, Ruśniacy lub Rusowie, dawniej też Rusacy, Rosjanie od gr. Ρωσία = Ruś/Русь) – termin odnoszący się do wschodniosłowiańskich narodów bądź grup etnicznych:
  Rus – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji, o powierzchni 47,3 km². W 2011 roku gmina liczyła 3785 mieszkańców.
  Łemkowszczyzna - (łem. Лемковина, ukr. Лемківщина) potoczna nazwa obszaru zamieszkiwanego przez Łemków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.