• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozwinięcie linii brzegowej jeziora

  Przeczytaj także...
  Niegocin (niem. Löwentinsee) – jezioro morenowe w Krainie Wielkich Jezior w województwie warmińsko-mazurskim; powierzchnia 2604 ha, głębokość do 39,7 m. Niegocin jest trzecim pod względem rozmiarów akwenem w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.Jezioro Grzymisławskie – jezioro polodowcowe w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w Gminie Śrem. Jezioro położone jest na nizinie Wielkopolskiej w wąskiej i głębokiej rynnie, brzegi niezalesione, linia brzegowa nierozwinięta. Dostępne dla: wędkarzy, żeglarzy, plażowiczów (plaża w Śremie), organizowane są na nim mistrzostwa motorowodne Europy lub Świata.
  Okrąg – brzeg koła; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem.

  Rozwinięcie linii brzegowej (K) – to parametr opisujący jezioro.

  Można go określić na dwa sposoby:

  Pierwszy mówi on o tym, na ile linia brzegowa zbliżona jest do okręgu. W teorii zbiornik o powierzchni 1 hektara będzie miał kształt kolisty, gdy linia brzegowa będzie miała długość 354,5 metra.

  Mamry (niem. Mauersee) – jezioro w północno-wschodniej Polsce, woj. warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

  gdzie: L – długość linii brzegowej jeziora, P – powierzchnia jeziora

  Średnia wartość wskaźnika dla Polski wynosi 1,85.

  Drugą metodą jest wyznaczenie ilorazu długości linii brzegowej i powierzchni jeziora. Jego wielkość wyrażona jest w metrach na hektar.

  Pojezierze Mazurskie (842.8) – część polskich Pojezierzy Wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu.Gopło – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, leży na Kujawach, położone w woj. kujawsko-pomorskim, niedaleko Inowrocławia. Przez Gopło przepływa Noteć, a nad jego północnym brzegiem leży Kruszwica. Jest ono połączone Kanałem Ślesińskim z Wartą. Natomiast Noteć zapewnia połączenie wodne z Wisłą i Odrą. Jest to największe jezioro województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Kujaw.

  gdzie: L – długość linii brzegowej jeziora, P – powierzchnia jeziora

  W Polsce wskaźnik ten zawiera się w przedziale od 8 do 454 m/ha. Ponad 50% polskich jezior posiada rozwinięcie linii brzegowej w przedziale 50-100 m/ha.

  Maksymalne wartości wskaźnika w obrębie pojezierzy według danych ]

 • Pojezierze Pomorskie
 • Jezioro Wdzydze – 5,29
 • Jezioro Drawsko – 4,84
 • Jezioro Kopcze – 3,88
 • Jezioro Ińsko – 3,84
 • Pojezierze Mazurskie
 • Jezioro Jeziorak – 5,85
 • Jezioro Orzysz – 4,97
 • Jezioro Mamry – 4,92
 • Jezioro Nidzkie – 4,70
 • Pojezierze Wielkopolskie i Kujawskie
 • Jezioro Gopło – 5,55
 • Jezioro Popielewskie – 4,29
 • Jezioro Ostrowickie – 3,66
 • Jezioro Grzymisławskie – 3,55
 • Maksymalne wartości wskaźnika (w ha/m) w obrębie pojezierzy według danych ]

 • Pojezierze Pomorskie
 • Jezioro Bendomińskie Małe – 330
 • Jezioro Ciepłe – 313
 • Jezioro Szklanka – 290
 • Pojezierze Mazurskie
 • Jezioro Kotowe – 323
 • Jezioro Mszar – 279
 • Jezioro Purwin – 278
 • Pojezierze Wielkopolskie i Kujawskie
 • Jezioro Mesze – 454
 • Jezioro Linie III – 387
 • Jezioro Linie II – 306
 • Minimalne wartości wskaźnika (w ha/m) w obrębie pojezierzy według danych ]

 • Pojezierze Pomorskie
 • Jezioro Łebsko – 8
 • Jezioro Gardno – 9
 • Jezioro Miedwie – 11
 • Pojezierze Mazurskie
 • Jezioro Śniardwy – 8
 • Jezioro Niegocin – 13
 • Jezioro Łuknajno – 15
 • Pojezierze Wielkopolskie i Kujawskie
 • Jezioro Żnińskie Duże – 20
 • Jezioro Gosławskie – 24
 • Jezioro Powidzkie – 24
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Łuknajno lub Łuknajny – jezioro położone ok. 5 km od Mikołajek, w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jest jedną z najważniejszych europejskich ostoi ptactwa wodnego.Śniardwy – największe jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: mrągowskim i piskim, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy. Jest to jezioro polodowcowe. Lustro wody jest na wysokości 117 m n.p.m. W wielu miejscach płytkie dno jeziora usiane jest głazami narzutowymi, które kryją się tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) stwarzając zagrożenie w żegludze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łebsko (kasz. Łebskò, niem. Lebasee) – jezioro przybrzeżne w województwie pomorskim na Wybrzeżu Słowińskim, trzecie pod względem powierzchni jezioro w Polsce.
  Pojezierze Kujawskie (315.57) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce (Kujawy), stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym zachodzie region styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną Kutnowską. Pojezierze Kujawskie leży na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz fragmentarnie łódzkiego (gmina Łanięta).
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Orzysz (niem. Arys-See) – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Orzysz.
  Miedwie (niem. Madüsee) – jezioro w południowo-zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego na Równinie Pyrzyckiej.
  Jezioro Popielewskie – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego w dorzeczu Noteci.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.