• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roztocze Lwowskie

  Przeczytaj także...
  Roztocze Janowskie − obszar wyróżniany w ramach Roztocza, położony w jego południowo-wschodniej części, na terytorium Ukrainy. Roztocze Janowskie zajmuje powierzchnię ok. 361 km. Najwyższe wzniesienia występują na europejskim dziale wodnym między Wereszycą i Młynówką (Leworda 400,3 m n.p.m.). W pobliżu Dąbrowicy znajdują sie cztery ostańce, z których najwyższy (Buława) ma 397,2 m n.p.m. Region należy przede wszystkim do dorzecza Wereszycy z Domażyrem i Stawką. Długość sieci rzecznej wynosi 137 km, a gęstość jej 0,380 km/km². Na Roztoczu Janowskim jedno źródło przypada na 9-50 km². Lasy zajmują 57% jego powierzchni.Park Krajobrazowy "Zawadów" (ukr.: Лісовий заказник "Завадівський" ) - obszar chroniony o zasięgu lokalnym (ukr.: заказьнік - zakaznik) na Ukrainie, w rejonie jaworowskim, założony w 1984 r. na powierzchni 3561 ha. Leży na obszarze Roztocza Wschodniego o urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie z lessowymi wąwozami. Pokryty jest lasami liściastymi bukowo-dębowymi z domieszką lipy, sosny i modrzewia. Występują tu: barwinek pospolity, miodunka lekarska oraz kopytnik europejski.
  Rezerwat uroczysko "Majdan" - (ukr.: Заповідне урочище "Майдан" - Zapowidnie urocziszcze "Majdan") - obszar chroniony na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim, założony w 1984 r. na powierzchni 17 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo lasów bukowych Roztocza Wschodniego.

  Roztocze Lwowskie – obszar wyróżniany w ramach Roztocza, położony w jego południowo-wschodniej części, na Ukrainie. Roztocze Lwowskie zajmuje powierzchnię ok. 365 km. Najwyższy punkt ma wysokość 409,5 m n.p.m. i jest nim szczyt Czartowska Skała, drugim zaś Wysoki Zamek - górujące nad miastem wzgórze w północno-wschodnim rejonie Lwowa. Roztocze Lwowskie odwadniają dopływy Bugu: na północy Świnia z Fujną, na wschodzie Pełtew z Remeniówką, Młynówką i Brzuchowiczanką oraz Maruńka z Czyszką i Kabanówką. Długość sieci rzecznej wynosi 131 km, a gęstość 0,359 km/km. Na Roztoczu Lwowskim jedno źródło przypada na 9-16 km. Lasy zajmują 42% jego powierzchni.

  Roztocze Wschodnie (343.23), zwane też Roztoczem Południowym – jeden z trzech mezoregionów Roztocza, najwyższa jego część o powierzchni 1056 km. Przecięte jest granicą polsko-ukraińską; na Ukrainie sięgające po Lwów. Osiąga po polskiej stronie wysokości od 230 do 391,5 m n.p.m. a po ukraińskiej do 409 m n.p.m.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Na pograniczu Roztocza Lwowskiego i Janowskiego w 1998 roku został utworzony Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy o powierzchni 7078,6 ha. Ponadto istnieją: Park Krajobrazowy Zawadów, Regionalny Park Krajobrazowy Zniesienie, Park Krajobrazowy Czartowska Skała, Park Krajobrazowy Grzęda oraz Rezerwat przyrody Żuri i Rezerwat przyrody Majdan.

  Roztocze (343.2) – kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.Wysoki Zamek (ukr. Висо́кий За́мок) – wzgórze na Roztoczu Wschodnim, w obszarze Roztocza Lwowskiego, w północno-wschodnim rejonie Lwowa, 398 m n.p.m.; park krajobrazowy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z czego blisko 7000 ha to tereny dawnego poligonu wojskowego, utworzonego w 1940 po agresji ZSRR na Polskę. Władze sowieckie wysiedliły wówczas wszystkich mieszkańców obszaru przeznaczonego na poligon. http://www.roztocze.com/content/view/60/0/1/1/

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nieznane uroki Roztocza Wschodniego
 • Korona wzgórz Roztocza
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Roztocze. Środowisko przyrodnicze, Jan Buraczyński (red.), Lublin: Wydaw. Lubelskie, 2002, s. 187-206, ISBN 83-87399-10-8, OCLC 749533923.
 • Jan Buraczyński, Roztocze. Dzieje osadnictwa, Lublin: Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola, 2008, ISBN 978-83-60594-20-9, OCLC 297648849.
 • Rezerwat uroczysko "Żuri" - (ukr.: Заповідне урочище "Журі" - Zapowidnie urocziszcze "Żuri") - obszar chroniony w ukraińskiej części Roztocza Wschodniego (rejon żółkiewski), założony w 1984 r. na powierzchni 29 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo lasów bukowych na granicy ich występowania.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Park Krajobrazowy Grzęda (ukr.: Лісовий заказник "Гряда") – obszar chroniony na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim, obejmuje rezerwat leśny o powierzchni 1149 ha porośnięty lasami bukowymi i bukowo-sosnowymi. Z roślin zielnych występują tu m.in. barwinek pospolity i miodunka lekarska.
  Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy (ukr.: Яворівський національний природний парк) – park narodowy w zachodniej Ukrainie, położony na Roztoczu Janowskim, głównie w dorzeczu Wereszycy. Park został utworzony 4 lipca 1998 roku i obejmuje 7 078,6 ha. Szata roślinna składa się z około 700 gatunków roślin naczyniowych, z czego 40 wpisanych jest do Czerwonej księgi Ukrainy. Na terenie parku występuje m.in wąż Eskulap. Ukształtowanie terenu wyżynne z najwyższym wzniesieniem - Buława 397 m n.p.m.
  Wysokość bezwzględna – pionowa odległość (wysokość) danego punktu względem przyjętego punktu odniesienia, którym jest średni poziom morza. Wysokość bezwzględna oznaczana jest skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Regionalny Park Krajobrazowy "Zniesienie" (ukr.: Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» - Rehionalnyj łandszaftnyj park "Zniesinnja") - park krajobrazowy na Ukrainie, w rejonie Lwowa, założony 2 grudnia 1993 r. na powierzchni 312 ha, na wzgórzach lesienickich. W jego obrębie wydzielono rezerwaty: geologiczny na Górze Lwa oraz stepowy Chomiec. Z rzadkich gatunków występują: gnieźnik leśny, storczyk kukawka, kłokoczka południowa i listera jajowata.
  Bug (ukr. Західний Буг – Zachidnyj Buh, biał. Заходні Буг – Zachodni Buh) – rzeka we wschodniej Polsce, zachodniej Ukrainie i południowo-zachodniej Białorusi (154 km – na całej długości rzeka graniczna z Polską). Długość Bugu wynosi 772 km (w tym w Polsce 587 km), powierzchnia dorzecza 39 420 km² w Polsce. Powierzchnia dorzecza Wisły obejmuje obszar 194 424 km² , z czego w Polsce 19 284 km². Średni przepływ w dolnym biegu – 158 m³/s, co czyni go piątą co do wielkości rzeką Polski. Nazwa rzeki należy do nazw substratowych – została przejęta przez nową ludność od wcześniejszych osadników, którzy później wyginęli lub wymarli.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.