• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpraszanie

  Przeczytaj także...
  W informatyce tablica mieszająca lub tablica z haszowaniem (ang. hash table, niekiedy błędnie tłumaczone jako "tablica haszująca") to struktura danych, która jest jednym ze sposobów realizacji tablicy asocjacyjnej, tj. abstrakcyjnego typu danych służącego do przechowywania informacji, w taki sposób aby możliwy był do nich szybki dostęp. Tablica mieszająca umożliwia również szybkie porównywanie danych, np. fragmentów tekstów, plików.Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.
  Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.
 • rozpraszanie światła – w optyce, tworzenie się rozproszonych fal w wyniku oddziaływania fal elektromagnetycznych z niejednorodnościami ośrodka lub pyłami zawieszonymi w ośrodku
 • rozpraszanie cząstek – w fizyce cząstek, jest klasą zjawisk, w których cząstki odchylają się od pierwotnego toru, w wyniku oddziaływania z innymi cząstkami
 • rozpraszanie (dithering) – w grafice komputerowej zamierzony efekt zastosowania szumu w celu zniwelowania błędu kwantyzacji
 • w akustyce, rozpraszanie związane jest z ugięciem fal dźwiękowych na niejednorodnościach ośrodka lub na przeszkodach w ośrodku
 • mieszanie – w informatyce jedno z tłumaczeń angielskiego słowa "hashing"
 • Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek atomowych oraz oddziaływań zachodzących między nimi.Dithering (rozsiewanie lub rozpraszanie) – zamierzony efekt zastosowania szumu w celu zniwelowania błędu kwantyzacji zapobiegający efektowi Bandingu. Jest używany zarówno w przetwarzaniu cyfrowego audio i wideo w:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych), zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje zmiana kierunku rozchodzenia się światła, z wyjątkiem zjawisk opisanych przez odbicie i załamanie światła. Wywołuje złudzenie świecenia ośrodka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.