Rozpoznawanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozpoznawanie - forma pamiętania informacji i proces pamięciowy, który polega na dopasowaniu kodowanej informacji do tych, które już są zgromadzone w pamięci. W efekcie jest się w stanie rozpoznać, czy dana informacja jest znana, czy jest nowa.

Kodowanie – to w psychologii proces przekształcania i organizowania napływających informacji tak, aby można je było następnie włączyć do pamięci lub porównać z danymi już zmagazynowanymi w pamięci (zobacz rozpoznawanie i identyfikacja).Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Rozpoznawanie jest zwykle o wiele łatwiejsze niż odtwarzanie z pamięci, pod warunkiem, że prezentowane bodźce są do siebie niepodobne. Im bardziej egzotyczne i charakterystyczne są informacje zakodowane w pamięci, tym łatwiej jest je rozpoznać.

Aby proces rozpoznawania mógł się pojawić, konieczne jest zaktywizowanie odpowiednich danych, zmagazynowanych w pamięci długotrwałej.

W psychologii poznawczej termin "rozpoznawanie" używany jest także do określenia procesu identyfikowania bodźców wzrokowych.

Przechowywanie informacji jest jednym z trzech podstawowych procesów pamięciowych obok zapamiętywania i zapominania, rozróżnianych w klasycznym podejściu psychologicznym. Podział ten jest nieadekwatny do dzisiejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej. Wyróżnia się więcej faz procesu pamięciowego, w których "przechowywanie informacji" nie ma ściśle sprecyzowanego znaczenia i może dotyczyć zarówno "kodowania informacji" jak ich "rekodowania" w pamięci, a także klasycznego przechowywania tych informacji. Niniejszy artykuł dotyczy tego ostatniego zjawiska.Odtwarzanie – proces, polegający na wydobywaniu informacji z pamięci. W potocznym języku zwykle jest używany zamiennie z terminem przypominanie. W psychologii poznawczej przypominanie ma jednak znaczenie szersze i prócz odtwarzania dotyczy także procesów rozpoznawania i identyfikacji.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • odtwarzanie
  • przechowywanie
  • przypominanie
  • nieświadomy plagiat
  • deja vu
  • Literatura[ | edytuj kod]

  • Kosslyn S.M., Rosenberg R.S (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak. ​ISBN 978-83-240-0734-9​. ​ISBN 83-240-0734-2​.
  • Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ​ISBN 83-87957-51-8
  • Reklama