• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoznanie elektromagnetyczne

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.MASINT (Measurement and Signature Intelligence) - rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe. Obejmuje techniczne analizy ilościowe oraz jakościowe parametrów i cech charakterystycznych (np. kąty, charakterystyki przestrzenne, długość fal, częstotliwość, rodzaj modulacji itp.) urządzeń promieniujących energię. Na podstawie tych analiz możliwa jest identyfikacja źródeł, nadajników oraz urządzeń promieniujących. W jego skład wchodzi rozpoznanie:
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  ORP Hydrograf, polski okręt rozpoznawczy
  System SIGINT na platformie samobieżnej
  RAF Menwith Hill, instalacja SIGINT w Wielkiej Brytanii, część systemu Echelon oraz element Sojuszu Pięciorga Oczu

  Rozpoznanie elektromagnetyczne (wywiad elektromagnetyczny, ang. signals intelligence – SIGINT) – rodzaj działalności wywiadowczej (rozpoznawczej) prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikacji, teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem (rozpoznaniem) elektromagnetycznym, elektronicznym, radioelektronicznym, radiowym itp. Nazwa SIGINT jest używana gł. przez NATO, gł. Rosja używa skrótu РЭР.

  Radionamierzanie (radiopelengacja, radiogoniometria) – rodzaj radiolokacji polegający na wyznaczaniu położenia obiektu poprzez wykorzystanie prostoliniowego rozchodzenia się fal radiowych. Radionamiaru dokonuje się za pomocą radionamierników (radiogoniometrów). Wynikiem radionamierzania jest wyznaczenie na mapie prostych, których punkt przecięcia określa położenie obiektu lokalizowanego. W żegludze najczęściej radionamiernik jest zamontowany na statku. Chcąc określić pozycję należy:Kontrwywiad radioelektroniczny (radiokontrwywiad) (RKW) – jest to rozpoznanie systemów i urządzeń związanych z przekazywaniem informacji za pomocą, z udziałem fal elektromagnetycznych oraz przechwytywanie i analizowanie emisji tego promieniowania, które może nieść ważne informacje dla interesu Polski w tym Jej bezpieczeństwa i zdolności obronnych. Działalność radiokontrwywiadowcza to także prowadzenie czynności mających na celu eliminację tych zagrożeń oraz przeciwdziałanie rozpoznaniu własnych środków radioelektronicznych i teleinformatycznych przez obce służby specjalne.

  Zasadniczo w działaniach SIGINT rozróżnia się dwa główne działy: COMINT (z ang. Communication Intelligence) – rozpoznanie promieniowania elektromagnetycznego pod względem wykrycia, przechwytu i namierzenia źródeł telekomunikacji, oraz ELINT (z ang. Electronic Intelligence) – rozpoznanie promieniowania elektromagnetycznego pod względem wykrycia, analizy i namierzenia źródeł sygnałów nieużywanych w telekomunikacji, np. sygnałów radarowych.

  Szyfr (inaczej kryptograficzny algorytm szyfrujący) – jest to funkcja matematyczna wykorzystywana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania, a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomość przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, zaś wiadomość zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

  Rodzajami rozpoznania radioelektronicznego są:

 • COMINT
 • ELINT
 • Określenie SIGINT (rozpoznanie radioelektroniczne) stosuje się do opisu działań sił zbrojnych, jak i służb specjalnych. W Polsce, rozpoznanie fal elektromagnetycznych wewnątrz kraju jest nazwane w kompetencjach SKW kontrwywiadem radiowym. Jest to związane z rozpoznaniem systemów oraz środków łączności i wywiadu radiowego obcych wywiadów i wojsk obejmujących Polskę.

  Walka elektroniczna, walka radioelektroniczna (WRE, ang. electronic warfare, EW) – rodzaj działań militarnych wobec przeciwnika, zmierzający do zakłócenia bądź uniemożliwienia działań przeciwnikowi bądź jego środkom technicznym, za pomocą własnych środków emisji elektromagnetycznej.Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

  Instytucje | edytuj kod]

 • Agencja Wywiadu
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • 1 Ośrodek Radioelektroniczny
 • 2 Ośrodek Radioelektroniczny
 • 6 Ośrodek Radioelektroniczny
 • ORP Hydrograf
 • ORP Nawigator
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • MASINT
 • Side Looking Airborne Radar
 • Kontrwywiad radioelektroniczny
 • Radionamierzanie
 • Kryptologia
 • Walka elektroniczna
 • Szyfrowanie
 • Biuro Szyfrów
 • Biuro Szyfrów MSW
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. Agencja Standaryzacyjna NATO. s. 412. [dostęp 2020-11-29].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • U.S. Marine Corps. „MCWP 2-15.2 Signals Intelligence”. Marine Corps Warfighting Publication, Washington D.C., 1999 (ang.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • FAS (ang.)
 • SIGINT w działaniach polskich służb specjalnych
 • Echelon – globalna sieć wywiadu elektronicznego. System powstał przy udziale Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii w ramach porozumienia AUSCANNZUKUS i jest zarządzany przez amerykańską służbę wywiadu NSA. Echelon posiada w całym świecie urządzenia techniczne do przechwytywania (podsłuch) wiadomości w kanałach telekomunikacji.ORP „Nawigator” – polski okręt rozpoznawczy, rozpoznania radioelektronicznego projektu 863 (w kodzie NATO: Modified Moma), numer taktyczny 262.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny - polski oddział wojskowy rozpoznania radioelektronicznego, wchodzący w skład Wojsk Lądowych.
  Biuro Szyfrów MSW – ostatnia nazwa jednostki operacyjno-technicznej resortu spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zajmującej się zabezpieczeniem łączności szyfrowej SB i MO, pracami badawczymi w dziedzinie kryptografii, kryptoanalizą, a także zapewnieniem łączności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Struktura jako samodzielny pion istniała w latach 1952–1990, przez większość tego czasu funkcjonowała pod nazwą Biuro "A" MSW.
  Kontrwywiad radioelektroniczny (radiokontrwywiad) (RKW) – jest to rozpoznanie systemów i urządzeń związanych z przekazywaniem informacji za pomocą, z udziałem fal elektromagnetycznych oraz przechwytywanie i analizowanie emisji tego promieniowania, które może nieść ważne informacje dla interesu Polski w tym Jej bezpieczeństwa i zdolności obronnych. Działalność radiokontrwywiadowcza to także prowadzenie czynności mających na celu eliminację tych zagrożeń oraz przeciwdziałanie rozpoznaniu własnych środków radioelektronicznych i teleinformatycznych przez obce służby specjalne.
  1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego (1 ORel) – oddział wojskowy rozpoznania radioelektronicznego, jednostka podległa bezpośrednio dowódcy Sił Powietrznych.
  SLAR (ang. Side Looking Airborne Radar) – Pokładowy Radar Obserwacji Bocznej – można również spotkać inne spolszczenia: lotniczy radar skanujący, radar bocznego wybierania.
  ORP „Hydrograf” – polski okręt pomocniczy, rozpoznania radioelektronicznego projektu 863 (w kodzie NATO:Modified Moma), numer taktyczny 263.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.