• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoznanie artyleryjskie

  Przeczytaj także...
  Pogoda – stan atmosfery w konkretnym miejscu i czasie; w szerszym ujęciu – warunki meteorologiczne na danym obszarze kuli ziemskiej. Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (przynajmniej 30 lat) określany jest jako klimat.Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.
  Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

  Rozpoznanie artyleryjskie – zdobywanie danych o nieprzyjacielu, terenie i warunkach atmosferycznych.

  Rozpoznanie artyleryjskie jest jednym z rodzajów zabezpieczenia działań bojowych wojsk rakietowych i artylerii. Jest ono częścią składową rozpoznania ogólnowojskowego. Prowadzone jest w ścisłym współdziałaniu z rozpoznaniem innych rodzajów wojsk, wojsk specjalnych, rozpoznaniem powietrznym, a na kierunku nadmorskim – z rozpoznaniem marynarki wojennej.

  Marynarka wojenna – część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach.Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.

  Rozpoznanie artyleryjskie prowadzi się z punktów obserwacyjnych, placówek i stanowisk przy użyciu przyrządów optycznych, elektronowo-optycznych, dźwiękowych, stacji radiolokacyjnych i innych środków radioelektronicznych, artyleryjskich grup rozpoznawczych, a także przez studiowanie zdobytych dokumentów, uzbrojenia i sprzętu bojowego.

  Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.

  Na korzyść wojsk rakietowych i artylerii rozpoznanie prowadzą także samoloty i śmigłowce lotnictwa rozpoznania artyleryjskiego.

  W skład rozpoznania artyleryjskiego wchodzi[ | edytuj kod]

 • rozpoznanie wzrokowe,
 • rozpoznanie dźwiękowe,
 • rozpoznanie radiolokacyjne,
 • rozpoznanie radiotechniczne (rozpoznanie systemów radiolokacyjnych).
 • Zadania rozpoznania artyleryjskiego[ | edytuj kod]

 • Wykrycie i wyznaczenie współrzędnych obiektów przewidywanych do rażenia ogniem artylerii
 • Ustalenie charakteru (stopnia odporności na ogień) i wymiarów celów
 • Udział w kierowaniu ogniem;
 • Ocena terenu działań bojowych;
 • Obserwacja położenia i działania przeciwnika oraz wojsk własnych
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • [red.] Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 373. ISBN 83-11-06229-3.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, wyd. I.
 • Radar (stacja radiolokacyjna) – urządzenie służące do wykrywania – za pomocą fal radiowych – obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także wielkości obiektu, a w radarach dopplerowskich także do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu.Rodzaj wojsk 1) w znaczeniu dosłownym jednostki (oddziały, związki taktyczne i operacyjne) o jednakowym podstawowym uzbrojeniu i zasadach prowadzenia działań oraz wspólnym systemie szkoleniowym, organizacyjnym i zaopatrzeniowym, przeznaczone do bezpośredniego zwalczania przeciwnika (nieprzyjaciela). W siłach zbrojnych poszczególnych państw stosowana jest odmienna klasyfikacja rodzajów wojsk. W większości państw wojska lądowe, jako rodzaj sił zbrojnych, składają sie z następujących rodzajów wojsk:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Śmigłowiec lub helikopter (gr. héliks, D. hélikos – skręcony; pterón – skrzydło) – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), który wytwarza siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika lub wirników napędzanych przez silnik, a obecnie coraz częściej przez 2, a czasem nawet 3 silniki. Wirnik zbudowany jest z odpowiednio profilowanych łopat osadzonych w głowicy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.