• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpiętość kierowania  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.Menedżer, menadżer, zarządca (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie - motywowanie i kontrolowanie.

  Rozpiętość kierowania – liczba osób podległych bezpośrednio kierownikowi w danej organizacji.

  Większa rozpiętość kierowania powoduje zmniejszenie liczby szczebli kierowania przy tej samej ilości członków organizacji oraz zmniejszenie kosztów wynikających z wyższego wynagrodzenia dla osób na stanowiskach kierowniczych. Mniejsza rozpiętość kierowania z kolei przyczynia się do możliwości większej kontroli podległych kierownikowi członków organizacji. Jednakże w drugim przypadku wydłużają się kanały komunikacji, a co za tym idzie zwiększa się możliwość powstawania błędów w tych kanałach. Dłuższy będzie także czas przepływu informacji zatem i koszt jej przepływu. Z kolei duża rozpiętość kierowania wymaga dużej samodzielności pracowników na swoich stanowiskach pracy, co związane jest z wydatkowaniem funduszy organizacji na szkolenia. Wynika to z tego, iż kierownik będzie musiał posiadać wiedzę specjalistyczną na wiele tematów.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  W przypadku zastosowania dużej rozpiętości kierowania struktura organizacji staje się płaska, przy niższej staje się bardziej wysmukła.

  Spis treści

 • 1 Rodzaje rozpiętości kierowania
 • 2 Pojęcie i konsekwencje zbyt szerokiej formalnej rozpiętości kierowania
 • 3 Pojęcie i konsekwencje zbyt wąskiej formalnej rozpiętości kierowania
 • 4 Pojęcie i konsekwencje zbyt wąskiej rzeczywistej rozpiętości kierowania
 • 5 Metody pomiaru rozpiętości kierowania
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Kierowanie – proces planowania, przewodzenia, organizowania, kontrolowania oraz wykorzystywania wszystkich zasobów organizacji dla osiągnięcia zamierzonych celów.

  Rodzaje rozpiętości kierowania[]

  Wyróżnia się trzy rodzaje rozpiętości kierowania:

 • Formalną rozpiętość kierowania – czyli liczbę osób (podwładnych, komórek) formalnie bezpośrednio podporządkowanych jednemu kierownikowi.
 • Rzeczywistą rozpiętość kierowania – czyli liczbę osób (podwładnych, komórek) rzeczywiście bezpośrednio podporządkowanych jednemu kierownikowi.
 • Potencjalną rozpiętość kierowania – czyli liczbę osób (podwładnych, komórek) jaką w danych okolicznościach może efektywnie bezpośrednio kierować jeden przełożony.
 • Każdy kierownik posiada ograniczenie swojej rozpiętości kierowania, które wynika z jego osobowości, zakresu wiedzy, zdolności do obserwowania podwładnych, budżetu czasu jaki może poświęcić podwładnym. Jego rozpiętość kierowania zależy też np. od stopnia trudności pracy wykonywanej przez podwładnych i ich chęci do współpracy z kierownikiem oraz między sobą. W dużych jednostkach organizacyjnych, w których jeden przełożony nie jest w stanie kierować bezpośrednio wszystkimi podwładnymi niezbędne staje się tworzenie pośrednich szczebli kierowania. Z momentem ich utworzenia przełożony najwyższego szczebla zmuszony jest do przekazania części swoich uprawnień do decydowania pośrednim kierownikom tak aby mogli oni w określonych sprawach samodzielnie podejmować decyzje. Przekazywanie uprawnień w dół nie jest całkowicie równoznaczne z przekazaniem odpowiedzialności. Podwładny, który otrzymał uprawnienia, lecz uchyla się od odpowiedzialności zwiększa stopień obciążenia odpowiedzialnością swego przełożonego. Niewłaściwe są także metody obciążania podwładnych częścią odpowiedzialności bez równoczesnego przekazania im odpowiednich uprawnień.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.