• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozminowanie

  Przeczytaj także...
  Saper – nazwa zawodu człowieka trudniącego się materiałami wybuchowymi, szczególnie ich rozbrajaniem. Istnieją specjalne formacje rozbrajania niebezpiecznych materiałów w wojsku oraz w policji. Formacją grupującą saperów w armii są pododdziały wojsk inżynieryjnych.Fugas (z francuskiego fougasse) – improwizowana, prowizoryczna mina lądowa, zakopana w ziemi, wybuchająca pod wpływem nacisku lub przez zdalne odpalenie, wykonana z materiałów zastępczych, jak saperskie materiały wybuchowe, pociski artyleryjskie, bomby lotnicze, głowice torpedowe, granaty, różne niewybuchy lub niewypały itp.
  Trał przeciwminowy - urządzenie do niszczenia lub przesuwania min lądowych, zarówno przeciwpiechotnych jak i przeciwpancernych. Urządzenie jest montowane z przodu czołgu.

  Rozminowanie – w działaniach lądowych wykrywanie oraz po wykryciu, identyfikowanie, oznaczanie i neutralizowanie, niszczenie lub usuwanie min oraz innej amunicji wybuchowej, improwizowanych urządzeń wybuchowych i min-pułapek w określonym rejonie w celu umożliwienia kontynuowania działań wojskowych przy zredukowanym poziomie zagrożeń. Rozminowywanie rejonu działań wykonywane jest zazwyczaj przez formacje wojskowe. Może być przeprowadzane zdalnie (z odległości w celu uniemożliwienia zadziałania systemu odpalania urządzenia lub ograniczenia strat własnych), manualnie (poprzez ręczną neutralizację min) lub mechanicznie (poprzez użycie trałów przeciwminowych itp.).

  Podstawowymi zadaniami saperów w wojskach inżynieryjnych jest rozminowanie terenu i obiektów, wysadzanie niewybuchów i niewypałów, oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Obecnie do realizacji tych zadań jest wyznaczonych 39 patroli rozminowania i 2 Grupy Nurków Minerów.

  W działaniach lądowych procedurę sprawdzającą, prowadzoną w określonym rejonie po wykonaniu przejścia lub rozminowaniu drogi albo terenu nazywa się potwierdzeniem rozminowania. Procedura ta przeprowadzana jest w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pochodzącego od min lub innej amunicji wybuchowej, improwizowanych urządzeń wybuchowych i min-pułapek.

  Z terminem rozminowanie łączą się następujące pojęcia:

 • działania przeciwminowe, operacja przeciwminowa – w lądowych działaniach minowych czynności zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania skutków działania min lub pól minowych,
 • wybuchowe niszczenie miny – eksplodowanie głównego ładunku miny spowodowane eksplozją innej miny lub ładunku wybuchowego. Eksplozja może być spowodowana przez przeniesienie detonacji albo przez naprowadzenie ładunku wybuchowego i/lub odpalenie mechanizmu miny,
 • niszczenie amunicji wybuchowej – wykrywanie, identyfikacja, ocena na miejscu, rozbrajanie, odzyskiwanie i niszczenie niewybuchów. Może również dotyczyć amunicji wybuchowej, która stała się niebezpieczna ze względu na uszkodzenie lub obniżenie jakości,
 • oznakowanie przejścia w polu minowym – w lądowych działaniach minowych oznakowania używane do wskazania przejścia w polu minowym. Oznakowanie przejścia na jego wejściu i wyjściu dowiązane jest do odpowiednich punktów orientacyjnych w terenie lub oznakowań pośrednich.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Saper
 • Patrol rozminowania
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • AAP-19 Słownik terminów i definicji wojsk inżynieryjnych NATO. Wydanie 2003
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.