• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozetka

  Przeczytaj także...
  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Order Oranje-Nassau (nl.: De Orde van Oranje-Nassau) – odznaczenie Królestwa Niderlandów za zasługi cywilne i wojskowe, nadawane od 1892.
  Miniaturka orderowa - zredukowana forma orderu lub innego odznaczenia, noszona na lewej piersi, na ogół na strojach wieczorowych, samotnie lub w rzędzie, wedle obowiązujących precedencji. Wielkość miniaturek najczęściej odpowiada mniej więcej trzeciej części rozmiarów orderów na wstążkach (czyli niższych klas, noszonych na piersi). Wyższe klasy są wyróżniane nakładaniem stosownych galoników i rozetek na wstążeczkę miniatury. Miniatur nie nosi się razem z pełnowymiarowymi orderami, dopuszczone jest ich noszenie z gwiazdami orderowymi.

  Rozetka (kotylion) z franc. rosette (różyczka, mała róża) – pierwotnie wstążeczka orderowa w kształcie małej, stylizowanej róży. Później także kokardka przypięta do piersi osób tańczących kotylion (stąd też druga nazwa). Rozetki były noszone także podczas ważnych wydarzeń, np. rewolucje, powstania, święta narodowe.

  Butonierka (fr. boutonnière) – niewielki otwór na guzik w klapie marynarki lub żakietu. Dawniej zwany butonierą, służył do zapinania najwyższego guzika. Obecnie marynarki nie posiadają guzika na wysokości butonierki. Często dziurkę tę przyozdabia się niewielkim kwiatem, miniaturkę orderu, logo firmy itp. w zależności od okazji. Butonierka często mylona jest zarówno z brustaszą, jak i z poszetką. Inne znaczenie słowa butonierka dotyczy małego flakonika na kwiaty, który kobiety przypinały do sukni balowej.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
   Osobny artykuł: Kokarda narodowa.

  Obecnie rozetki przypinane są podczas uroczystości państwowych lub kampanii wyborczych (np. na wiecach) – w barwach narodowych lub podczas świąt lokalnych – w barwach miast lub regionów.

  Rozetki mogą być także formą nagrody w zawodach zwierząt, np. wystaw psów rasowych czy wyścigach konnych (flot).

  Rozetka w | edytuj kod]

  Rozetka lub bączek (wypukły guzik) tworzone są w kolorach wstążki orderowej i umieszczona na niej, jej baretce lub miniaturce, w celu oznaczenia wyższej klasy orderu lub odznaczenia (zwykle klasy oficerskiej), niekiedy rozetki umieszczana są na galoniku – srebrnej, srebrno-złotej lub złotej podkładce, dodatkowo zwykle używanej dla oznaczania klasy komandorskiej, komandorskiej z gwiazdą (wielkiego oficera) lub krzyża wielkiego (ew. łańcucha).

  Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.Wystawa psów rasowych – impreza organizowana przez organizacje kynologiczne, której celem jest zgromadzenie psów rasowych w określonym miejscu i czasie, oraz dokonanie ich prezentacji i oceny.

  Rozetka duża – w Polsce rozetki (duże) o średnicy 30 mm mają Krzyże Oficerskie (IV Klasa) Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Zasługi RP, nakłada się je na wstążki pełnych oznak orderowych.

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

 • Oficer Legii Honorowej

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozetka mała – noszona jest samodzielnie zamiast pełnej oznaki wyższych klas orderów (np. w butonierce garnituru), przypinana do miniatur odznaczeń (np. przy cywilnych ubiorach galowych – frakach) lub mocowana do baretki (noszone w rzędach po cztery baretki na mundurach).

  Baretka odznaczenia – wąski pasek wstążki, barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia, noszony (przede wszystkim) na mundurze zamiast pełnej oznaki.Mundur, uniform – rodzaj jednolitego oraz standardowego ubioru przywdziewanego przez członków danej organizacji podczas czynności służbowych. Mundury są zakładane przez członków wojska, organizacji paramilitarnych, organizacji harcerskich, organizacji społecznych, służb mundurowych i medycznych, strażników, niektórych grup zawodowych, a także uczniów.

  W Polsce ma średnicę ok. 6–8 mm; jest wykonana ze wstążeczki w kolorach wstążki orderowej; noszona jest na wstążce miniaturki orderu, na baretce, bądź bezpośrednio na lewej klapie ubioru cywilnego z kołnierzem wykładanym. Rozetki najwyższych klas orderów nakładane są na podkładkę z galonika (złotego, złoto-srebrnego, srebrnego) odpowiedniego dla klasy posiadanego orderu. Rozetka Orderu Orła Białego nałożona jest na złoty galonik. Na ubiorze cywilnym dozwolone jest noszenie tylko jednej rozetki (z maksymalnie dwiema wstążeczkami odznaczeń) najwyższej klasy najstarszego z posiadanych orderów.

  Józef Obrembski (ur. 19 marca 1906 w Skarżynie Nowym koło Zambrowa, zm. 7 czerwca 2011 w Mejszagole) – polski duchowny katolicki, prałat, działający na Wileńszczyźnie; obywatel Republiki Litewskiej.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
 • Prezydent Lech Kaczyński (noszący rozetkę Orderu Orła Białego) odznacza Ryszarda Bugaja (2007).

 • Prezydent Bronisław Komorowski (noszący rozetkę Orderu Orła Białego) odznacza ks. Józefa Obrębskiego (2011).

  Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polski polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.Stanisław Bartłomiej Łoza, herbu Korab (ur. 29 lipca 1888 w Starej Wsi, zm. 5 kwietnia 1956 w Warszawie) – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk sztuki, bibliograf.
 • Sir Edmund Hillary noszący jednocześnie (nieprawidłowo) pełną oznakę i rozetkę Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi RP.

 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Łoza, Stanisław Bieńkowski: Ordery i odznaczenia krajowe i zagraniczne: co wiedziec o nich należy. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1926, s. 19-22.
 • Stefan Krzysztof Kuczyński: Orzeł Biały. Herb Państwa Polskiego. Zamek Królewski w Warszawie, 1996, s. 211.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. (Dz.U. z 1992 r. nr 90, poz. 452 z późn. zm.)
 • Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym.Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Flot (fr., czyt. Flo) - rozetka ze wstążek, przypinana do końskiego ogłowia po skończonych zawodach. Przepisy stanowią, że jeśli nie można nagrodzić wszystkich, to udekorowana powinna być grupa najlepszych, stanowiąca przynajmniej jedną czwartą wszystkich uczestników.
  Falerystyka (z łac. i gr. phalerae, ozdoba piersi lub czoła) – dyscyplina pomocnicza historii zajmująca się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami i znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla monarchy, państwa lub innej organizacji posiadającej prawo nadawania odznaczeń. Falerystyka, podobnie jak i weksylologia, wyodrębniła się z heraldyki, zachowując wspólne z nią metody badawcze.
  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.
  Wyścigi konne – sport konny, polegający na bezpośrednim współzawodnictwie dwóch lub więcej dosiadających koni jeźdźców na określonym dystansie. Forma wyścigów może znacząco się w obrębie wielu czynników: rasy koni dopuszczonych do gonitwy, rodzaju nawierzchni toru wyścigowego, pokonywanego dystansu czy chodu, w jakim podczas gonitwy winny poruszać się konie. Ważnym sektorem powiązanym ściśle z wyścigami konnymi i decydującym o ich roli ekonomicznej są zakłady bukmacherskie.
  Powstanie, dawniej insurekcja – zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej.
  Wstęga orderowa – pasek materiału, na którym nosi się insygnia orderowe. Kolory wstęgi są zdefiniowane prawem dla każdego odznaczenia. Sama wstęga miewa różne kształty i rozmiary, w zależności od rodzaju odznaczenia, jego klasy, danej tradycji wiązania lub noszenia odznaczeń.
  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.